Fullständiga villkor

fullständiga villkor

Dessa fullständiga villkor gäller för webbplatsen Alternativa Investeringar (alternativainvesteringar.nu)

Genom att använda webbplatsen godkänner du samtliga nedanstående villkor. Vidare medger du att ersätta alternativainvesteringar.nu för samtliga förluster och skador, vare sig direkta eller indirekta, som drabbar alternativainvesteringar.nu genom att du handlar i strid med dessa villkor.

Allmänna vilkor

Alternativainvesteringar.nu är en webbplats och blogg om P2P, Crowdfunding och Crowdlending som syftar till att på ett överskådligt sätt lista de P2P, Crowdfunding och Crowdlending-plattformar som jag själv använder mig av, samt att presentera dessa på ett kortfattat och begripligt sätt. Detta för att du skall kunna få det som jag saknade och hade behov av när jag själv började med den här investeringsformen: en enkel och bra översikt över tillgängliga plattformar, gjord av någon som faktiskt använder plattformarna på riktigt och som har investerat sina egna personliga medel. Sidan drivs på min fritid.

De avkastningar som anges (antingen i procent eller i pengar) på olika ställen på webbplatsen är inte på något sätt en garanti för framtida avkastning eller för att du kommer att uppnå samma resultat.

Du får bara använda webbplatsen på ett sådant sätt att inte alternativainvesteringar.nu eller annan under några omständigheter drabbas av olägenhet eller skada. Informationen på webbplatsen får inte användas i strid mot dessa allmänna villkor, gällande lagar och regler. Webbplatsen och dess information får inte användas till direktreklam, spam, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev m.m.

Alla immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt, varumärkesrätt, databasskydd, bilder m.m. som hänger ihop med webbplatsen tillhör alternativainvesteringar.nu.

Du får inte ändra, kopiera, visa, publicera, reproducera, sända eller på annat sätt distribuera information som kommer från webbplatsen utan skriftligt godkännande från mig.

Integritetspolicy

Jag ber aldrig om – och webbplatsen samlar inte in – personuppgifter. Om du skickar ett mejl till mig så lagras din mejladress automatiskt i mitt mejlprogram. Jag kommer dock aldrig att använda adressen till att kontakta dig mer än att svara på ditt mejl. Jag kommer självklart heller inte sprida din adress till tredje part. Du kan när som helst höra av dig till mig för att begära att din mejladress raderas.

Webbplatsen använder sig av Google Analytics (ingen personlig information lagras).

Webbplatsen körs via WordPress, där diverse tilläggsprogram används (ingen personlig information lagras).

Webbplatsen använder sig av cookies (ingen personlig information lagras). Du kan läsa mer om cookies längre ner.

Nyhetsbrevet är utan kostnad och används i marknadsföringssyfte för mina artiklar, blogginlägg och partnererbjudanden.

Nyhetsbrevet är inte – och skall inte ska inte ses som – ekonomisk rådgivning och skall inte under några omständigheter ligga till grund för några ekonomiska beslut. Användande av informationen i nyhetsbrevet sker helt på egen risk. Jag ansvarar inte för skador som uppstår till följd användning av informationen. Min allmänna friskrivning gäller även för nyhetsbrevet.

Personuppgifter som behandlas genom nyhetsbrevet är e-postadress (obligatoriskt), för- och efternamn (om detta anges) och teknisk information om användning av webbplatsen och nyhetsbrevet. Exempel på detta är ip-adresser, tidsstämplar, besökta sidor och använda länkar. Informationen som samlas in när du anmäler dig till nyhetsbrevet och använder dig av innehållet i nyhetsbrevet (t.ex blickar på en länk) sparas i mitt verktyg för nyhetsbrev som tillhandahålls av en tredje part, nämligen MailerLite.

Jag kommer inte missbruka dina uppgifter eller under några omständligheter sälja dem till tredje part men jag använder MailerLite som underleverantör för att kunna leverera nyhetsbrevet, vilket innebär att du accepterar att de uppgifter du anger vid anmälan till nyhetsbrevet  skickas till MailerLite för att behandling enligt deras behandlar personuppgifter å mina vägnar. Privacy Policy and Terms of Service.

Du kan närsomhelst avprenumerera via t.ex. den länk som du hittar längst ner på varje utskick eller genom att mejla mig. Du kan även närsomhelst kontakta mig för att begära insyn i vilka uppgifter som jag har lagrade om dig samt begära att få dessa raderade, dvs ta tillbaka ditt samtycke om att behandla dina personuppgifter.

Cookies

Alternativainvesteringar.nu använder cookies. En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, t.ex. besökarens dator, läsplatta, eller smartphone. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av enhetens webbläsare eller motsvarande program. Informationen som sparas kan vara uppgifter om hur webbplatsen har använts, i statistiskt syfte. Statistiken innehåller dock aldrig någon form av personlig information. Som användare kan du själv bestämma om du vill acceptera eller ta bort cookies. Att radera cookies gör inte att dina personliga inställningar försvinner. Om du väljer att inte acceptera cookies i din webbläsare gäller det endast för den webbläsare du använder när du gör valet.

Att inte acceptera cookies kan leda till att viss information på webbplatsen inte blir tillgänglig eller att en del information laddas långsammare.

Annons- och sammarbets-policy

Webbplatsen är en hobby och drivs på min fritid med som syfte att på ett överskådligt sätt lista de P2P, Crowdfunding och Crowdlending-plattformar som jag själv använder mig av, samt att presentera dessa på ett kortfattat och begripligt sätt. Detta för att du skall kunna få det som jag saknade och hade behov av när jag själv började med den här investeringsformen: en enkel och bra översikt över intressanta plattformar, gjord av någon som faktiskt använder plattformarna på riktigt och som har investerat sina egna personliga medel.

Jag skriver aldrig sponsrade inlägg där jag får betalt för att skriva det ett företag vill att jag ska skriva. Jag skriver bara om tjänster, produkter och plattformar som jag själv använder och har testat med egna pengar (oftast brukar det vara någonstans mellan 10.000-20.000 kronor). Det jag skriver bygger således helt och hållet på mina egna erfarenheter som kund hos dessa företag och är enbart mina egna åsikter.

Jag använder mig av affiliate-länkar (annons-länkar) och/eller ”refer-a-friend”-länkar på den här webbplatsen. Detta innebär ingen som helst kostnad för dig som läsare men när du klickar på dessa länkar så kan det leda till att ersättning utgår till mig. Antingen för att jag har ett eget affiliate-avtal med plattformen (direkt eller indirekt) eller för att plattformen t.ex. har ett eget, standardiserat, affiliate-program som jag har gått med i. Dessa intäkter hjälper mig att fortsätta driva och finansera webbplatsen.

Om du vill utnyttja en plattforms erbjudande för nya investerare, som det finns länkar till på den här på webbplatsen, så skall du alltid först läsa villkoren noga på plattformens hemsida innan du ingår något avtal (öppnar konto, investerar, etc.) och kontrollera att de erbjudanden som du eventuellt vill ta del av gäller för dig och vid den tidpunkten.

Jag gör aldrig en direkt rekommendation av en tjänst eller en plattform. Om jag ger en plattform ett högt betyg och bra recensioner så beror det på att jag själv är nöjd med tjänsten – att den passar mina behov. Av denna anledning så kommer de flesta plattformar som recenseras på den här webbplatsen att få genomgående goda recensioner. De som jag inte har varit nöjd med har jag redan avvecklat och skriver därför heller inte om dem. Du måste dock alltid själv avgöra om tjänsten är rätt för dig och om om du är beredd att ta de risker som är förknippade med den här typen av investeringar. Du kan läsa mer om risk på webbplatsen. Läs även min friskrivning som du hittar längst ner på sidan.

Det här är mina rättesnören för affiliate:

  • Enbart för tjänster jag själv använder mig av och har testat under en längre period, med egna pengar, och som jag har positiva erfarenheter av och kommer att fortsätta att använda.
  • Avtalsparten får inget som helst inflytande över innehållet mer än korrigering av ev. konkreta faktafel.
  • Vara transparent och alltid försöka belysa både för- och nackdelar.

Jag hoppas att du gillar webbplatsen. Om så är fallet så uppskattar jag såklart att du använder länkarna på sidan. Om du av någon anledning inte är nöjd med texterna, recensionerna, eller sidan som sådan så kan du så klart välja att inte klicka på länkarna.

Jag kan när som helst uppdatera denna policy utan att detta speciellt meddelas men den senaste versionen hittar du alltid här på webbplatsen

Ansvarsfriskrivning

Innehållet på denna webbplats är INTE finansiell rådgivning och skall INTE ligga till grund för dina ekonomiska beslut. Gör  alltid din egna analys av riskerna med en investering. Både av  investeringsmöjligheten som sådan, såväl som av plattformen som förmedlar investeringsmöjligheten. Jag är aldrig part i en transaktion med dig som läsare, åtar mig inget ansvar för eventuella direkta eller indirekt förluster, kostnader eller andra konsekvenser som kan uppstå i och med handlingar eller åtgärder som vidtas baserat på innehållet på webbplatsen. Inget av innehållet på denna webbplats är – eller skall tolkas som – rekommendationer för hur eller var du skall investera dina pengar.  Det som beskrivs på webbplatsen är mina egna tillvägagångssätt, strategier, synpunkter och erfarenheter. Dessa är enbart i informations- och inspirationssyfte och skall inte ses som rekommendationer eller ”best practice”.

Den potentiella avkastning som anges (antingen i procent eller i pengar) på olika ställen på webbplatsen är  inte på något sätt en garanti för framtida avkastning eller för att du kommer att uppnå samma resultat. Den är baserad antingen på mina egna historiska resultat (enligt XIRR) eller på en prognos och uppdateras då och då. Kom ihåg att investeringar i finansiella instrument alltid innebär en risk. Instrumenten kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Peer-to-peer, Crowdfunding och Crowdlending räknas som investeringar med hög risk, investera därför aldrig mer än vad du har råd att förlora.

Jag ansvarar inte för felaktigt eller ofullständigt innehåll på webbsidan och insisterar på att du själv noga läser information om  t.ex. räntor, avkastning, förlusthistorik, statistik, risker,  användarvillkor och annan nyckelinformation som finns på varje plattform innan du beslutar om du vill registrera dig och investera på plattformen. Gör även en grundlig analysa av plattformen innan du bestämmer dig för om du skall investera.

Jag använder mig av affiliate-länkar på den här webbplatsen. När du klickar på dessa länkar kan det leda till att ersättning utgår till mig. Om du vill utnyttja en plattforms erbjudande för nya investerare som publiceras här på webbplatsen så skall du alltid först läsa villkoren noga på plattformens hemsida.