Bondora

Bondora

Plats Baserad i Estland

Etablerat Etablerad 2009

  • Hög potentiell avkastning (med betoning på potentiell)

  • 3 olika autoinvesteringsfunktioner

  • Massvis med inställningsmöjligheter och anpassningar efter egen smak

  • En av de äldsta P2P plattformarna

  • Börja med så lite som €1

Information

Sidan innehåller samarbetslänkar till plattformen som kan generera ersättning till mig
Få €5 i bonus när du registrerar dig via länken (knappen) ovan**

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut. Friskrivning
Sidan innehåller samarbetslänkar (affiliate), vilket innebär att jag kan erhålla ersättning om länken används. Detta påverkar inte texternas innehåll eller mina åsikter.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora.
Tänk på att ta gällande skatteregler i beaktande när du deklarerar. Skatt skall normalt sett betalas på ränteintäkter, utdelningar, valutakursvinster, samt för vinster vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden. Intäkter från plattformar i utlandet måste man själv redovisa i deklarationen. Hör med skatteverket innan du börjar investera hur du skall gå tillväga för att deklarera på rätt sätt.
Notera att färgkodningen som används är avsedd att vara ett visuellt hjälpmedel. Det innebär alltså inte att plattformar med mycket grönt är bättre eller säkrare att investera på än plattformar med mindre grönt, utan färkodningen reflekterar vilka tjänster som erbjuds samt mina erfarenheter med plattformen.

Introduktion

Bondora är en Estländsk plattform som förmedlar lån mellan privatpersoner sedan 2009. Man kan som investerare låna ut pengar till privatpersoner i Estland, Spanein och Finland via Bondora och på så sätt få ränteintäkter på sitt kapital. Bondora erbjuder tre olika ”produkter”: Go & Grow, Portfolio Manager och Portfolio Pro.

Go & Grow är den enklaste produkten där man kommer igång med ett par knapptryck. Inga val behöver göras. Det är kanske den produkt som bäst passar nybörjare men den har också en stor fördel som även kan locka mer erfarna investerare: man kan när som helst kliva av och ta ut sitt kapital utan att vara beroende av att kunna sälja sina investeringar på andrahandsmarknaden. Tanken med Go & Grow är att avkastningen skall var jämn och stabil runt 6,75% men den är inte garanterad. Enligt Bondora har denna produkt lägre risk än de andra produkterna.

Portfolio Manager är en enkel autoinvesteringsservice där man gör ett par basval såsom risktolerans, maxinvestering per lån och om man även vill köpa på andrahandsmarknaden. Därefter sköter plattformen resten (på gott och ont). Även den här produkten är tänkt att passa nybörjare men den kräver ändå lite grundförståelse för P2P Crowdlending. Själv skulle jag inte rekommendera att börja med den här produkten om man inte har en viss erfarenhet sedan tidigare. Avkastningen kan variera kraftigt. Läs på noga.

Portfolio Pro är en autoinvesteringsservice som riktar sig mer till erfarna investerare som vill tweaka och tuna fler aspekter av hur plattformen skall investera. Den är inget för nybörjare enligt min mening. Här gäller det att göra väl övervägda val, att läsa på ordentligt och att titta på statistik (som för övrigt är mycket bra hos Bondora). När inställningarna väl är gjorda så flyter allt på automatiskt men man behöver ändå hålla koll på hur det går och vara beredd på att gå in och göra justeringar allt eftersom. Avkastningen kan variera kraftigt.

Själv använder jag mig enbart av Portfolio Pro, eftersom jag själv vill styra i detalj hur investeringsstrategin skall se ut. Jag har inte testat de andra produkterna.

Recensionen baseras, som alltid, på min egen investeringsstrategi och de produkter jag själv använder.

Recension (2018-12-02) 

Avkastning

Årsavkastning

Jag har ännu inte varit investerad ett helt år men min beräknade årsavkastning är för tillfället 13,5%. På Bondora kan avkastningen variera mycket kraftigt beroende på vilka produkter man använder och vilka val man gör. Jag använder enbart Portfolio Pro.

Det kan vara frestande att bara investera i lån med räntor som ligger en bra bit över 25%. Men vis av erfarenhet håller jag mig numera borta från dessa och investerar i princip enbart i de högst rankade lånen i utvalda länder.

minsta investeringMinsta investering

Den lägsta summan man kan investera på plattformen är €1, vilket är utmärkt. Jag har ställt in min Portfolio Pro på att investera upp till €5 per lån men Bondora justerar själva ner summan till €1 för de populäraste lånen så att så många investerare som möjligt skall få en del av kakan. Det innebär en fantastisk riskspridning, vilket enligt min mening är absolut nödvändigt för den här typen av plattformar eftersom det inte finns några återbetalnings- eller återköpsgarantier om låntagaren inte betalar tillbaka lånet. Och det finns heller ingen pant för lånen.

En viss andel lån kommer att gå åt skogen, vilket innebär kreditförluster, men så länge man är diversifierad och har vettiga inställningar på autoinvesteringsfunktionen (i mitt fall Portfolio Pro) så skall intäkterna från de låntagare som sköter sig i normalfallet överstiga förlusterna. Kreditförluster är ofrånkomliga när man investerar i krediter.

I skrivande stund har jag ca €1000 investerade i ca 600 olika lån, vilket innebär cirka €1,70 per lån.

AvgifterAvgifter

Bondora har inga avgifter för investerare. Vare sig på den primära marknaden eller på andrahandsmarknaden. Det enda undantaget är produkten Go & Grow där man betalar £1 för att och plocka ut sina pengar ur produkten. Avgiften är den samma oavsett hur stort belopp man plockar ut.

tillgångTillgång på investeringar

För mig tog det ett par månader att bli fullt investerad hos Bondora med €1000. Men detta var med min egen investeringsstrategi som är rätt kräsen. I annat fall går det rätt snabbt att få en sådan summa investerad. Bondora har ett mycket stort inflöde av nya lån men i och med att man ofta bara blir tilldelad endast €1 i varje lån (oavsett inställningar) så krävs det hundratals lån för att bli fullt investerad. Är man kräsen kan det ta ett tag. Jag har återinvesteringsfunktionen aktiverad och det har hittills inte varit några problem att få de återbetalda pengarna återinvesterade.

användarupplevelseAnvändarupplevelse

Bondoras webbplats kan vara lite överväldigande när man loggar in för första gången. Man behöver lägga lite tid på att klicka sig runt och förstå hur den är uppbyggd, vad den innehåller och vilka produkter som erbjuds. Den är fullmatad med statistik, data, funktionalitet och valmöjligheter. Man kan själv konfigurera vad som skall visas i menyer och vilken typ av statstik man vill se och det kräver lite tid att sätta sig in i detta och att prova sig fram. Men när man väl har gjort inställningarna så tycker jag ändå att plattformen är relativt tydlig och enkel att använda. Personligen gillar jag att den är så anpassningsbar och det finns mycket information och data att fördjupa sig i om man vill.

Användargränssnittet är kanske inte det snyggaste. Det är lite plottrigt och känns möjligen lite daterat men det är ändå helt OK. Ett extra plus är att man kan välja svenska som språk.

Det är enkelt att föra över och ta ut pengar. Många olika betalsätt erbjuds.

garantierÅterköpsgaranti & pant

Bondora har ingen återköpsgaranti och de kräver ingen pant av låntagarna. Avkastning och kreditförluster bestäms av låntagarnas förmåga att betala tillbaka sina lån och Bondoras förmåga att driva in uteblivna betalningar. Genom att göra ”rätt” inställningar i autoinvesteringsfunktionerna, där man t.ex undviker de allra mest riskfyllda lånen, kan man försöka minimera kreditförlusterna. Men det skall då vägas mot den lägre ränta som man ofta får.

andrahandsmarknadAndrahandsmarknad

Bondora erbjuder en andrahandsmarknad där man med ett par kanpptryck kan sälja enskilda lån eller hela sin portfölj till andra investerare om ett behov skulle uppstå att komma åt de investerade pengarna innan lånen har betalats tillbaka. Jag har själv sålt några enstaka lån (mest för att testa) på andrahandsmarknaden och det har går snabbt och lätt. Men man skall alltid ha i åtanke att det måste finnas en köpare på andra sidan för att portföljen eller lånen skall gå att sälja. Du kan behöva sälja till rabatt om det är riktigt bråttom, och ens då är det inte säkert att du får sålt något. En andrahandsmarknad som sådan är ingen garanti för att man lätt kommer åt sina pengar, det hänger helt på tillgång och efterfrågan på plattformen. En stor fördel på Bondora är att autoinvesteringsfunktionerna går att ställa in så att de automatiskt även investerar från andrahandsmarknaden. Det är bra både för köpare och säljare.

Tänk på att vinster/förluster vid försäljning på andrahandsmarknaden skall redovisas i deklarationen.

Använder man produkten Go & Grow så kan man när som helst plocka ut sina pengar till en kostnad av endast €1. Detta enligt Bondora själva i alla fall. Jag använder själv inte den här produkten så jag har inte testat hur det fungerar.

AutoinvesteringAutoinvestering

Bondora har i princip tre olika autoinvesteringsfunktioner (även kallt produkter): Go & Grow, Portfolio Manager och Portfolio Pro. Go & Grow är den enklaste medan Portfolio Manager kräver något mera kunskap och där Portfolio Pro är den mer avancerade. Samtliga funktioner (produkter) sprider den insatta summan över ett stort antal lån med olika riskklasser och löptider (enligt de inställningar man har gjort) och återinvesterar även avkastning och amorteringar (om man har gjort det valet).

KundsupportSupport

Jag har inte haft behov av att kontakta supporten vid något tillfälle vad jag kan komma ihåg så jag kan inte uttala mig om den är bra eller ej. Det är dock bra att support finns att få såväl via mejl som via chat och telefon.

Få €5 i bonus när du registrera dig via länken (knappen) nedan**

*Avkastningen som anges är normalt sett min egen faktiska avkastning i procent för föregående år. Om jag vid årskiftet har varit investerad i mindre än 12 månader på plattformen så anges temporärt istället en prognos för min årliga avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Läs på om risk.

**Erbjudandet gällde vid tillfället då recensionen skrevs. Det kan ha ändrats av plattformen sedan dess. Läs mer på plattformens webbplats. Ta del av villkoren innan du utnyttjar ett erbjudande.

***Namnen till trots så är vare sig återköpsgaranti, kreditförlustfond eller någon annan motsvarande benämning en garanti mot att förlora pengar. Plattformar och låneutfärdare kan få sinande kassor eller t.o.m gå i konkurs. Även investeringar där det finns pant/säkerhet såsom borgen, fastighet eller liknande är ingen en garanti för att inte förlora pengar. Panten/säkerheten kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant/säkerhet, sakna täckning, o.s.v.