Brocc

Sidan innehåller samarbetslänkar, vilka kan generera ersättning till mig när de används. Policy

Grunddata

Baserad Baserad i Sverige

Etablerad Etablerad 2014

Investeringstyp Konsumentkrediter

Highlights

  • Relativt hög potentiell avkastning

  • Autoinvesteringsfunktion

  • Snygg, tydlig och lättnavigerad webbplats

  • Enkel inloggning med Bank ID och smidig direktöverföring från bankkonto med Trustly eller Swish

  • Svensk plattform med tillstånd av Finansinspektionen

  • Andrahandsmarknad

Till plattformen

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut. Det är endast mina egna åsikter, tankar och erfarenheter. Friskrivning
Sidan innehåller samarbetslänkar. Användandet av dessa kan generera ersättning till mig. Detta faktum påverkar inte innehållet eller mina åsikter. Policy
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora och sprid riskerna. Genom att använda webbplatsen godkänner du användarvillkoren.

Introduktion

Brocc är svensk plattform som förmedlar lån mellan privatpersoner. Man kan alltså som investerare låna ut pengar till kreditvärdiga privatpersoner via Brocc och på så sätt få ränteintäkter varje månad, precis som en bank. Brocc är i princip ”plug & play”. Man registrerar sig, sätter in en summa pengar (minst 10.000 kr), gör ett par enkla val och sedan sköter Brocc resten (investering, diversifiering, etc.). Det går inte att investera manuellt på plattformen, d.v.s. man kan inte själv välja till vilka personer man vill låna ut och hur mycket. Löptiderna för lånen varierar mellan ett par månader up till 10 år.

Brocc har tillstånd från Finansinspektionen att förmedla krediter och betalningar.

Recensionen baseras, som alltid, på min egen investeringsstrategi.

Recension (2020-02-23) 

Avkastning

Årsvkastning (XIRR)*

Min avkastningsutveckling (XIRR) på Brocc

Enligt Broccs egna data är avkastningstakten strax under 9%. Jag vet inte riktigt varför det är en differens här men jag misstänker att Brocc har tagit höjd för potentiella kreditförluster som ännu inte har drabbat mig.

Jag har investerat hos Brocc sedan juli 2018 men har börjat följa upp XIRR först under 2019.

Kreditförluster, i varierande storlek, är oundvikliga på de flesta plattformarna. Det viktiga är att de är såpass mycket mindre än intäkterna att avkastningen hamnar på den nivå man förväntar sig eller åtminstone kan acceptera. På många plattformar finns återköpsgaranti eller pant/säkerhet för investeringarna. De har som syfte att eliminera/begränsa investerarnas kreditförluster men de är inga absoluta garantier.

Eventuella kreditförluster kommer med i XIRR-beräkningen först när ett lån/investering får denna negativa status på plattformen och summan dras från kontot. Hur lång tid det tar innan detta sker kan variera kraftigt från plattform till plattform.

Lånen på plattformen amorteras löpande, vilket innebär att man får en ränteutbetalning plus en återbetalning av en del av lånet varje månad. Pengarna återinvesteras automatiskt om man har gjort det valet. Man kan även välja att bara få räntan utbetald och att amorteringen återinvesteras. Eller så kan man stänga av återinvestering helt och hållet.

Vad gäller dragning av preliminärskatt så skiljer sig Brocc åt jämfört med t.ex. en annan svensk plattform: Lendify. Brocc drar ingen preliminärskatt, utan rapporterar bara inbetald ränta till Skatteverket medan Lendify drar preliminärskatt direkt. Dock betalar man hos Brocc skatt innan serviceavgiften har dragits. Hos Lendify dras skatten efter att serviceavgiften har betalats.

minsta investering
Minsta investering

Den lägsta summan man kan investera på plattformen är 10.000 kr. Det innebär inte att man måste investera 10.000 kr per lån, men eftersom Brocc bara erbjuder automatinvestering (i motsats till manuell investering) och den, enligt deras regler, kräver minst 10.000 kr så är det den summan man måste börja med som investerare på plattformen.

Autoinvesteringsfunktionen sprider de 10.000 kronorna över ett stort antal lån i olika riskklasser (kreditklasser) och med olika löptider enligt de inställningar du har gjort. Normalt sett 250 kr per lån. Diversifieringen är ett måste eftersom det inte finns några återbetalnings- eller återköpsgarantier om låntagaren inte skulle betala tillbaka lånet. Och det finns heller ingen pant/säkerhet för lånen. Några lån kommer inte att återbetalas till fullo, vilket innebär kreditförluster, men så länge man är diversifierad så skall intäkterna från de låntagare som sköter sig överstiga förlusterna. I normalläget i alla fall. En viss mån av kreditförluster är ofrånkomligt om man investerar i krediter.

Med det sagt tycker jag ändå att 10.000 kr som startsumma är i saftigaste laget.

Insättningsmetoder

Brocc erbjuder ett par olika sätt att sätta in pengar på plattformen: Bankgiro-betalning, Swish och Trustly.

Med Trustly och Swish sker överföringen i princip omedelbart medan en Bankgiro-betalning kan ta upp till en bankdag.

Avgifter
Avgifter

1.8% i avgifter som dras från låntagarens ränteinbetalningar (inte amorteringen) månadsvis. Det betyder att om låntagarens ränta är 10% så kommer vid räntebetalningen 8,2% att gå till investeraren och 1.8% till Brocc. Även om jag personligen tycker det är enklare och bättre när investerare inte betalar några avgifter så är ändå den här typen av avgiftssystem det bästa enligt min mening eftersom plattformen bara får betalt om du får det. Det torde vara ett bra incitament för dem att förmedla ”rätt” och göra allt de kan för att få in uteblivna betalningar. Målavkastningen som anges hos Brocc är efter avgifter och kreditförluster.

Kom också ihåg att på de flesta plattformar som är avgiftsfria för investerare så tillämpar de i praktiken ett liknande system som Brocc, d.v.s. de har en ränta gentemot låntagaren och investeraren får en något lägre ränta. Mellanskillnaden behåller de själva. Det blir i praktiken likadant som på Brocc fast med skillnaden att hos Brocc vet investeraren exakt hur hög ränta låntagaren betalar och hur stor del som Brocc behåller. Transparens som kanske inte är oviktig för en del investerare.

Ta avgifter i beaktande men stirra dig inte blind på dem. Det är avkastning och risk som har störst betydelse.

Om du vilja sälja dina investeringar på andrahandsmarknaden så tar Brocc en avgift på 2% på försäljningsbeloppet.

löptidLöptid

Löptiden på lånen hos Brocc varierar mellan 6 månader upp till 120 månader. Man har dock som investerare bara två valmöjligheter vad gäller löptiden när man skapar sin portfölj. ”Broccs val” eller ”Kort val”. Det innebär alltså att man själv inte kan välja att t.ex. bara investera i de lån som är kortare än 12 månader.

”Broccs val” är upp till 120 månader och ”Kort val” är upp till 120 månader. Men enligt Brocc betalar de flesta tillbaka sina lån i förtid, i genomsnitt efter ca halva löptiden. Lånen är annuitetslån, vilket innebär att mer och mer amorteras av låntagaren för varje månad som går. Man ligger alltså inte ute med den totala summan under hela löptiden (även kallat Bullet-lån).

Tillgång
Tillgång på investeringar

För mig tog det exakt en månad att bli fullt investerad hos Brocc med 10.000 kr. Jag har återinvesteringsfunktionen fullt aktiverad och det har hittills inte varit några problem att få de återbetalda pengarna återinvesterade.

I juli 2019 satte jag in ytterligare 10.000 kronor. Det verkar gå något trögare den här gången. Edit 2019-08-17: Till och med så trögt att jag efter ett par veckor bestämde mig för att ta ut de 10.000 kronorna igen. Inte en spänn hade då investerats.

Enligt Broccs support så beror denna tröghet att få sitt kapital investerat på att det har varit ett enormt sort införde på nya investera under sommaren men inte lika stort inflöde av låntagare. De förväntar sig att detta blir bättre efter sommaren/semestern.

Jag har dock ingen lust att vänta så jag har flyttat ca 8.000 kronor (€800) till EstateGuru och ca 2.000 kronor (€200) till Envestio istället.

Användarupplevelse
Användarupplevelse

Utformningen av Broccs webbplats är nog den bästa och snyggaste av samtliga Crowdlending webbplatser som jag har använt. Extremt lättnavigerad, tydlig, överskådlig och med mängder av intressant data. Instrumentpanelen är suverän, den visar all nyckelinformation i ett uppslag.

Det är enkelt att föra över och ta ut pengar och man kan även månadsspara.

Enkel och bra inloggning med Bank-ID

garantierÅterköpsgaranti & pant

Brocc har ingen återköpsgaranti och de kräver ingen pant/säkerhet av låntagarna. Avkastning och kreditförluster bestäms av låntagarnas förmåga att betala tillbaka sina lån och Broccs förmåga att driva in uteblivna betalningar. Genom att göra ”rätt” inställningar i autoinvesteringsfunktionen, där man t.ex undviker de allra mest riskfyllda lånen, kan man försöka minimera kreditförlusterna. Men det skall då vägas mot den lägre ränta som man ofta får.

Brocc erbjuder alla låntagare att teckna låneskydd när de tar lånet. Låneskyddet säkerställer att lånet återbetalas under 12 månader i fall att låntagaren blir sjukskriven eller arbetslös, vilket även ger dig som investerare ett visst skydd. I mitt fall har ca 80% av låntagarna tecknat låneskydd.

andrahandsmarknad
Andrahandsmarknad

Brocc erbjuder en andrahandsmarknad där man kan sälja sin låneportfölj till andra investerare om ett behov skulle uppstå att komma åt de investerade pengarna innan lånen har betalats tillbaka. För detta tar Brocc en avgift på 2% av den totala försäljningssumman. Mann kan inte sälja enskilda lån.

Jag har själv ännu inte haft något behov av att använda andrahandsmarknaden så jag kan inte uttala mig om hur den fungerar. Men man skall alltid ha i åtanke att det måste finnas en köpare på andra sidan för att portföljen skall gå att sälja. Andrahandsmarknaden som sådan är alltså ingen garanti för att man lätt kan komma åt sina pengar, det hänger helt på tillgång och efterfrågan på plattformen.

Tänk på att vinster/förluster vid köp/försäljning på andrahandsmarknaden skall redovisas i deklarationen.

Autoinvestering
Autoinvestering

Brocc har bara autoinvestering. Det är inte möjligt att manuellt välja vilka lån man vill investera i. Funktionen fungerar mycket bra. Man gör egentligen bara tre enkla val: risknivå, investeringshorisont och återinvesteringsstrategi (återinvestera allt, återinvestera inte ränta, återinvestera inte alls) sedan gör plattformen resten. Den sprider den insatta summan över ett stort antal lån med olika riskklasser och löptider och återinvesterar sedan avkastning och amorteringar (om man har gjort det valet).

Hos Brocc kan man också månadsspara med autogiro. Allt fylls i och ordnas direkt på plattformen under fliken insättningar/uttag. Det verkar inte finnas någon begränsning för hur lite man kan månadsspara, vilket är bra. Även om jag själv inte kommer att månadsspara på Brocc, eftersom jag inte månadssparar i P2P överhuvudtaget, så är ju detta ett supersmidigt sätt att månadsspara för dem som vill det.

Rapporteringsverktyg
Rapporteringsverktyg

Det går att få ut en en bra översiktsrapport i PDF-format för den period som man är intresserad av. Det går dock inte att få ut en lista på alla transaktioner. Men i och med att de uppgifter som krävs för deklarationen lämnas in av Brocc och är därmed kommer förtryckta i deklarationen (ej handel på andrahandsmarknaden) så är i all fall mitt behov av att dra ut detaljerade rapporter begränsat.

Kundsupport
Support

Jag har inte haft behov av att kontakta supporten hos Brocc vid något tillfälle vad jag kan komma ihåg så jag kan inte uttala mig om den är bra eller ej. Det är dock bra att support finns att få såväl via mejl som via chat och telefon.

Till plattformen
Översikt

*Avkastningen som anges är min egen avkastning i procent beräknat som XIRR och uppdateras årligen efter att jag har sammanställt hur föregående år har gått. Olika plattformar har olika sätt och tidsramar för att sätta statusen ”kreditförlust” på ett lån som inte återbetalats, vilket påverkar XIRR-beräkningen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det finns inga garantier för att du kommer att uppnå denna avkastning. Läs på om risk

Vissa plattformar drar skatt på en gång när räntan betalas in. Detta har inte tagits i beaktning när XIRR har beräknats, vilket betyder att avkastningen som anges i dessa fall är efter skatt. 

***Namnen till trots så är återköpsgaranti, kreditförlustfond eller motsvarande benämningar inte en garanti mot att förlora pengar. Plattformar och låneutfärdare kan t.ex. få sinande kassor eller t.o.m. gå i konkurs. Återköpsgaranti eller kreditförlustfond erbjuds inte alltid för alla de investeringar som förmedlas på en plattform. Läs på vad som gäller innan du investerar. 

Även investeringar där det finns pant/säkerhet såsom borgen, fastighet eller liknande är ingen en garanti för att inte förlora pengar. Panten/säkerheten kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant/säkerhet, sakna täckning, o.s.v.