Brocc

Brocc

Baserad Baserad i Sverige

Etablerad Etablerad 2014

  • Hög potentiell avkastning

  • Autoinvesteringsfunktion

  • Snygg, tydlig och lättnavigerad webbplats

  • Logga in med Bank ID

  • Svensk plattform med tillstånd av Finansinspektionen

Information

Sidan innehåller samarbetslänkar till plattformen som kan generera ersättning till mig

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut. Friskrivning
Sidan innehåller samarbetslänkar (affiliate), vilket innebär att jag kan erhålla ersättning om länken används. Detta påverkar inte texternas innehåll eller mina åsikter.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora.
Tänk på att ta gällande skatteregler i beaktande när du deklarerar. Skatt skall normalt sett betalas på ränteintäkter, utdelningar, valutakursvinster, samt för vinster vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden. Intäkter från plattformar i utlandet måste man själv redovisa i deklarationen. Hör med skatteverket innan du börjar investera hur du skall gå tillväga för att deklarera på rätt sätt.
Notera att färgkodningen som används är avsedd att vara ett visuellt hjälpmedel. Det innebär alltså inte att plattformar med mycket grönt är bättre eller säkrare att investera på än plattformar med mindre grönt, utan färkodningen reflekterar vilka tjänster som erbjuds samt mina erfarenheter med plattformen.

Introduktion

Brocc är svensk plattform som förmedlar lån mellan privatpersoner. Man kan alltså som investerare låna ut pengar till kreditvärdiga privatpersoner via Brocc och på så sätt få ränteintäkter varje månad, precis som en bank. Brocc är i princip ”plug & play”. Man registrerar sig, sätter in en summa pengar (minst 10.000 kr), gör ett par enkla val och sedan sköter Brocc resten (investering, diversifiering, etc.). Det går inte att investera manuellt på plattformen, d.v.s. man kan inte själv välja till vilka personer man vill låna ut och hur mycket. Löptiderna för lånen varierar mellan ett par månader up till 10 år.

Brocc har tillstånd från Finansinspektionen att förmedla krediter och betalningar.

Recensionen baseras, som alltid, på min egen investeringsstrategi.

Recension (2019-01-30) 

Avkastning

Årsavkastning

Jag har ännu inte varit investerad ett helt år men min beräknade årsavkastning är för tillfället 9,5%. Lånen på plattformen amorteras löpande, vilket innebär att man får en ränteutbetalning plus en återbetalning av en del av lånet varje månad. Pengarna återinvesteras automatiskt om man har gjort det valet. Man kan även välja att bara få räntan utbetald och att amorteringen återinvesteras. Eller så kan man stänga av återinvestering helt och hållet.

minsta investeringMinsta investering

Den lägsta summan man kan investera på plattformen är 10.000 kr. Det innebär inte att man måste investera 10.000 kr per lån, men eftersom Brocc bara erbjuder automatinvestering (i motsats till manuell investering) och den, enligt deras regler, kräver minst 10.000 kr så är det den summan man måste börja med som investerare på plattformen.

Autoinvesteringsfunktionen sprider de 10.000 kronorna över ett stort antal lån i olika riskklasser (kreditklasser) enligt de inställningar du har gjort. 250 kr per lån. Diversifieringen är ett måste eftersom det inte finns några återbetalnings- eller återköpsgarantier om låntagaren inte skulle betala tillbaka lånet. Och det finns heller ingen pant/säkerhet för lånen. Några lån kommer inte att återbetalas till fullo, vilket innebär kreditförluster, men så länge man är diversifierad så skall intäkterna från de låntagare som sköter sig vida överstiga förlusterna. I normalläget i alla fall.

En viss mån av kreditförluster är ofrånkomligt om man investerar i krediter.

Med det sagt tycker jag ändå att 10.000 kr som startsumma är i saftigaste laget.

Trots att jag tycker att 10.000 i startsumma är att ta i så investerar plattformen bara 250 kr i varje enskilt lån. Och det är ju främst en stor riskspridning man vill åt genom att ha låga investeringssummor. Det får man ju trots allt hos Brocc. Och 10.000 kr faller precis innanför ramen för vad jag vanligtvis är beredd att investera i en enskild plattform.

AvgifterAvgifter

1.8% i avgifter som dras från låntagarens ränteinbetalningar (inte amorteringen) månadsvis. Det betyder att om låntagarens ränta är 10% så kommer vid räntebetalningen 8,2% att gå till investeraren och 1.8% till Brocc. Även om jag personligen tycker det är enklare och bättre när investerare inte betalar några avgifter så är ändå den här typen av avgiftssystem det bästa enligt min mening eftersom plattformen bara får betalt om du får det. Det torde vara ett bra incitament för dem att förmedla ”rätt” och göra allt de kan för att få in uteblivna betalningar. Målavkastningen som anges hos Brocc är efter avgifter och kreditförluster.

Kom också ihåg att på de flesta plattformar som är avgiftsfria för investerare så tillämpar de i praktiken ett liknande system som Brocc, d.v.s. de har en ränta gentemot låntagaren och investeraren får en något lägre ränta. Mellanskillnaden behåller de själva. Det blir i praktiken likadant som på Brocc fast med skillnaden att hos Brocc vet investeraren exakt hur hög ränta låntagaren betalar och hur stor del som Brocc behåller. Transparens som kanske inte är oviktig för en del investerare.

Ta avgifter i beaktande men stirra dig inte blind på dem. Det är avkastning och risk som har störst betydelse.

Om du vilja sälja dina investeringar på andrahandsmarknaden så tar Brocc en avgift på 2% på försäljningsbeloppet.

tillgångTillgång på investeringar

För mig tog det exakt en månad att bli fullt investerad hos Brocc med 10.000 kr. Jag har återinvesteringsfunktionen fullt aktiverad och det har hittills inte varit några problem att få de återbetalda pengarna återinvesterade.

användarupplevelseAnvändarupplevelse

Utformningen av Broccs webbplats är nog den bästa och snyggaste av samtliga Crowdlending webbplatser som jag har använt. Extremt lättnavigerad, tydlig, överskådlig och med mängder av intressant data. Instrumentpanelen är suverän, den visar all nyckelinformation i ett uppslag.

Det är enkelt att föra över och ta ut pengar och man kan även månadsspara.

Enkel och bra inloggning med Bank-ID

garantierÅterköpsgaranti & pant

Brocc har ingen återköpsgaranti och de kräver ingen pant/säkerhet av låntagarna. Avkastning och kreditförluster bestäms av låntagarnas förmåga att betala tillbaka sina lån och Broccs förmåga att driva in uteblivna betalningar. Genom att göra ”rätt” inställningar i autoinvesteringsfunktionen, där man t.ex undviker de allra mest riskfyllda lånen, kan man försöka minimera kreditförlusterna. Men det skall då vägas mot den lägre ränta som man ofta får.

Brocc erbjuder alla låntagare att teckna låneskydd när de tar lånet. Låneskyddet säkerställer att lånet återbetalas under 12 månader i fall att låntagaren blir sjukskriven eller arbetslös, vilket även ger dig som investerare ett visst skydd. I mitt fall har ca 80% av låntagarna tecknat låneskydd.

andrahandsmarknadAndrahandsmarknad

Brocc erbjuder en andrahandsmarknad där man kan sälja sin låneportfölj till andra investerare om ett behov skulle uppstå att komma åt de investerade pengarna innan lånen har betalats tillbaka. För detta tar Brocc en avgift på 2% av den totala försäljningssumman. Jag har själv ännu inte haft något behov av att använda andrahandsmarknaden så jag kan inte uttala mig om hur den fungerar. Men man skall alltid ha i åtanke att det måste finnas en köpare på andra sidan för att portföljen skall gå att sälja. Andrahandsmarknaden som sådan är alltså ingen garanti för att man lätt kan komma åt sina pengar, det hänger helt på tillgång och efterfrågan på plattformen.

Tänk på att vinster/förluster vid försäljning på andrahandsmarknaden skall redovisas i deklarationen.

AutoinvesteringAutoinvestering

Brocc har bara autoinvestering, det är inte möjligt att manuellt välja vilka lån man vill investera i. Funktionen fungerar mycket bra. Man gör egentligen bara tre enkla val: risknivå, investeringshorisont och återinvesteringsstrategi sedan gör plattformen resten. Den sprider din insatta summa över ett stort antal lån med olika riskklasser och löptider och återinvesterar sedan avkastning och amorteringar (om man har gjort det valet).

KundsupportSupport

Jag har inte haft behov av att kontakta supporten vid något tillfälle vad jag kan komma ihåg så jag kan inte uttala mig om den är bra eller ej. Det är dock bra att support finns att få såväl via mejl som via chat och telefon.

*Avkastningen som anges är normalt sett min egen faktiska avkastning i procent för föregående år. Om jag vid årskiftet har varit investerad i mindre än 12 månader på plattformen så anges temporärt istället en prognos för min årliga avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Läs på om risk.

***Namnen till trots så är vare sig återköpsgaranti, kreditförlustfond eller någon annan motsvarande benämning en garanti mot att förlora pengar. Plattformar och låneutfärdare kan få sinande kassor eller t.o.m gå i konkurs. Även investeringar där det finns pant/säkerhet såsom borgen, fastighet eller liknande är ingen en garanti för att inte förlora pengar. Panten/säkerheten kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant/säkerhet, sakna täckning, o.s.v.