Bulkestate

Bulkestate

Baserad Baserad i Estland

Etablerad Etablerad 2016

  • Lättnavigerad plattform

  • Hög potentiell avkastning, utan avgifter och med fastigheter som pant

  • Börja med så lite som €50

  • Autoinvesteringsfunktion

Information

Sidan innehåller samarbetslänkar till plattformen som kan generera ersättning till mig

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut. Friskrivning
Sidan innehåller samarbetslänkar (affiliate), vilket innebär att jag kan erhålla ersättning om länken används. Detta påverkar inte texternas innehåll eller mina åsikter.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora.
Tänk på att ta gällande skatteregler i beaktande när du deklarerar. Skatt skall normalt sett betalas på ränteintäkter, utdelningar, valutakursvinster, samt för vinster vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden. Intäkter från plattformar i utlandet måste man själv redovisa i deklarationen. Hör med skatteverket innan du börjar investera hur du skall gå tillväga för att deklarera på rätt sätt.
Notera att färgkodningen som används är avsedd att vara ett visuellt hjälpmedel. Det innebär alltså inte att plattformar med mycket grönt är bättre eller säkrare att investera på än plattformar med mindre grönt, utan färkodningen reflekterar vilka tjänster som erbjuds samt mina erfarenheter med plattformen.

Introduktion

Bulkestate förmedlar lån till fastighetsutvecklare i Baltikum (främst Lettland) sedan 2016. De erbjuder ibland även möjligheten att köpa andelar i fastighetsprojekt där man sedan får vara med och dela på en eventuell vinst vid försäljning.

Recensionen baseras, som alltid, på min egen investeringsstrategi.

Recension (2018-11-04) 

Avkastning

Årsavkastning

Bulkestate sticker ut lite jämfört med konkurrenterna med de relativt höga räntor de erbjuder investerare och på grund av att lånen är strukturerade så att såväl ränta som amortering sker när lånet har förfallit (även kallat Super Bullet-lån). Det görs alltså inte några återbetalningar eller räntebetalningar löpande från låntagarens sida (t.ex. månadsvis) utan allt betalas när lånet förfaller.

Ofta är löptiden på 12 eller 18 månader, vilket alltså betyder att det är så lång tid det tar innan man får sin återbetalning och ränta. De första lånen jag investerade i på den här plattformen har ännu inte förfallit och jag har därmed ännu inte tjänat en krona. Men om allt går som det ska så bör avkastningen bli någonstans mellan 14-15% per år när lånen börjar förfalla och pengarna kan återinvesteras.

minsta investeringMinsta investering

Den lägsta summan man kan investera i ett lån på plattformen är €50, vilket är bland de lägsta när det gäller fastighetsinvesteringar. Nackdelen är att man alltid måste ”skramla ihop” €50 från låneåterbetalningarna man får innan man kan sätta pengarna i arbete igen.

AvgifterAvgifter

0% i avgifter. Bulkestate tar inte ut några avgifter av investerare.

tillgångTillgång på investeringar

Det är relativt långt mellan tillfällena då nya investeringsmöjligheter läggs upp på plattformen, vilket gjorde att det tog ett bra tag innan jag blev fullt investerad med mina €1000 (investerar så gott som alltid minsta möjliga summa i varje lån). Jag fick frångå min princip om att alltid investera minsta möjliga summa (i det här fallet €50) och i stället investera €100 per lån för att det inte skulle ta en oändlighet att sätta pengarna i arbete. På sistone verkar inflödet på nya lån att investera i ha ökat något.

användarupplevelseAnvändarupplevelse

Bulkestate gjorde 2018 om sin webbplats ordentligt, vilket blev en klar förbättring mot hur den såg ut och fungerade tidigare. Den är numera rätt snyggt designad och lättnavigerad men är samtidigt ganska basic. Informationen om investeringsmöjligheterna är inte speciellt utförlig. Och det gäller även statusen på  min investeringsportfölj. För mig personligen är detta inte ett jätteproblem. Jag använder ändå Autoinvesteringsfunktionen och eftersom jag vet att inga återbetalningar kommer att ske förrän lånet förfaller så är jag ändå nästan aldrig inne på webbplatsen.

garantierÅterköpsgaranti & pant

Bulkestate erbjuder ingen återköpsgaranti (det är det få fastighetsplattformar som gör) men istället har man som långivare en fastighet som pant för lånet.

Bulkestate förmedlar generellt lån som ligger ganska lågt i förhållande till fastighetens (värderade) värde. Det innebär att fastighetens värde skall kunna minska ganska mycket och ändå täcka summan som krävs för att betala tillbaka lånet ifall den måste säljas om låntagaren inte klarar av att betala tillbaka lånet.

Även om man investerar i lån där låntagaren har lämnat pant för lånet så är det viktigt att påpeka att pant inte är en garanti för återbetalning. Panten (fastigheten) kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant, o.s.v, vilket kan innebära att man inte får tillbaka hela den investerade summan.

Var uppmärksam på om det är det framtida värdet (FLTV) eller det nuvarande värdet (LTV) som avses när för en investering. LTV är normalt sett bättre än FLTV eftersom FLTV är ett antagande om ett framtida värde, som ju föga hjälper om problem uppstår innan fastigheten är klar.

andrahandsmarknadAndrahandsmarknad

Bulkestate har ingen andrahandsmarknad, vilket gör att man inte kan sälja dina investeringar/lån till en annan investerare i fall att man skulle vara i behov av att komma åt sina pengar snabbt. Man måste helt enkelt snällt vänta på att lånen betalas tillbaka (kom ihåg att stänga av autoinvesteringsfunktionen), vilket kan ta ett par år beroende på vilka löptider lånen man har investerat i har.

AutoinvesteringAutoinvestering

Bulkestate erbjuder en autoinvesteringsfunktion, som automatiskt investerar åt enligt de parametrar man har ställt in. Man väljer då alltså själv inte vilka fastighetslån man investerar i utan överlåter detta helt till plattformen. Funktionen fungerar enligt min erfarenhet som det är tänkt och innehåller bara tre parametrar: önskad investeringssumma, lägsta ränta man kan tänka sig, samt längsta löptid man kan acceptera. Fullt tillräckligt.

När man använder en autoinvesteringsfunktion är det viktigt att ställa in den så att den sprider pengarna över så många lån som möjligt för att få bästa möjliga riskspridning. Detta eftersom man själv inte har kontroll över exakt vilka lån funktionen investerar i.

KundsupportSupport

Jag har inte haft behov av att kontakta supporten särskilt ofta men de gånger jag har gjort det har det fungerat mycket bra. Jag har då använt mig av mejl men även telefonsupport finns. Saknar support via chat.

*Avkastningen som anges är normalt sett min egen faktiska avkastning i procent för föregående år. Om jag vid årskiftet har varit investerad i mindre än 12 månader på plattformen så anges temporärt istället en prognos för min årliga avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Läs på om risk.

***Namnen till trots så är vare sig återköpsgaranti, kreditförlustfond eller någon annan motsvarande benämning en garanti mot att förlora pengar. Plattformar och låneutfärdare kan få sinande kassor eller t.o.m gå i konkurs. Även investeringar där det finns pant/säkerhet såsom borgen, fastighet eller liknande är ingen en garanti för att inte förlora pengar. Panten/säkerheten kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant/säkerhet, sakna täckning, o.s.v.