Risker med Crowdfunding

Att investera sina pengar är alltid förenat med risk. Generellt gäller regeln: ju större avkastning desto större risk. P2P, Crowdfunding och Crowdlending anses ofta vara extra riskfyllda sätt att investera (men kan också ge riktigt hög avkastning) och därför rekommenderar rådgivare och myndigheter ofta att aldrig investera mer än vad man har råd att [...]