Friskrivning

Disclaimer

Innehållet på denna webbplats är INTE finansiell rådgivning och skall INTE ligga till grund för dina ekonomiska beslut. Gör  alltid din egna analys av riskerna med en investering. Både av  investeringsmöjligheten som sådan, såväl som av plattformen som förmedlar investeringsmöjligheten. Jag är aldrig part i en transaktion med dig som läsare, åtar mig inget ansvar för eventuella direkta eller indirekt förluster, kostnader eller andra konsekvenser som kan uppstå i och med handlingar eller åtgärder som vidtas baserat på innehållet på webbplatsen. Inget av innehållet på denna webbplats är – eller skall tolkas som – rekommendationer för hur eller var du skall investera dina pengar.  Det som beskrivs på webbplatsen är mina egna tillvägagångssätt, strategier, synpunkter och erfarenheter. Dessa är enbart i informations- och inspirationssyfte och skall inte ses som rekommendationer eller ”best practice”.

De avkastningar som anges (antingen i procent eller i pengar) på olika ställen på webbplatsen är inte på något sätt en garanti för framtida avkastning eller för att du kommer att uppnå samma resultat.

Kom ihåg att investeringar i finansiella instrument alltid innebär en risk. Instrumenten kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Peer-to-peer, Crowdfunding och Crowdlending räknas som illikvida investeringar med hög risk, investera därför aldrig mer än vad du har råd att förlora.

Jag ansvarar inte för felaktigt eller ofullständigt innehåll på webbsidan och insisterar på att du själv noga läser information om  t.ex. räntor, avkastning, förlusthistorik, statistik, risker,  användarvillkor och annan nyckelinformation som finns på varje plattform innan du beslutar om du vill registrera dig och investera på plattformen. Gör även en nogrann analys av plattformen innan du bestämmer dig för om du skall investera på den.

Jag använder mig av affiliate-länkar (annonslänkar) och/eller ”refer-a-friend”-länkar på den här webbplatsen. När du klickar på dessa länkar kan det leda till att ersättning utgår till mig. Om du vill utnyttja en plattforms erbjudande för nya investerare som publiceras här på webbplatsen så skall du alltid först läsa villkoren noga på plattformens hemsida. Läs mer i min annons- och sammarbets-policy.

Här finner du fullständiga villkor för användning av webbplatsen. Genom att använda webbplatsen accepterar du dessa villkor.