Envestio

Sidan innehåller affiliate-länkar, vilka kan generera ersättning till mig när de används. Policy

Grunddata

Baserad Baserad i Estland

Etablerad Etablerad 2017

Investeringstyp Företagslån, lån till fastighetsutveckling

Highlights

 • Hög potentiell avkastning

 • Årterköpsgaranti (sälja tillbaka lån)

 • Inga avgifter för att investera

 • Investera från €1

 • Lättnavigerad och tydlig webbplats

 • Autoinvestering

Till plattformen
Få €5 bonus och 0,5% extra bonus på investerat kapital de första 270 dagarna när du registrerar dig via länkarna på sidan**

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut. Det är endast mina egna åsikter, tankar och erfarenheter. Friskrivning
Sidan innehåller affiliate-länkar. Användandet av dessa kan generera ersättning till mig. Detta påverkar inte texternas innehåll eller mina åsikter. Policy
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora och sprid riskerna. Genom att använda webbplatsen godkänner du användarvillkoren.

Introduktion

Envestio är en estländsk P2P plattform som främst förmedlar överbryggningslån till expanderande små bolag och start-ups i baltikum. Som investerare lånar man ut pengar till dessa företag via Envestio och får på så sätt ränteintäkter på sitt utlånade kapital.

Envestio särskiljer sig främst genom den mycket höga ränta man som investerare kan få på utlånat kapital men riskerna får också anses vara betydande, med tanke på typen av bolag som man lånar ut till. Här kan man läsa mer om lånetyperna som erbjuds hos Envestio och hur det kommer sig att de lånande företagen kan tänka sig att betala så pass höga räntor.

Ett annat område där Envestio är speciellt är hur deras återköpsgaranti är utformad. Det är för övrigt inte jättevanligt att plattformar som förmedlar företagslån erbjuder återköpsgaranti. Läs mer om hur den fungerar under ”Garantier & pant” och ”Andrahandsmarknad”.

Recensionen baseras, som alltid, på min egen investeringsstrategi och mina egna erfarenheter.

Recension (2019-08-16) 

Avkastning

Årsvkastning (XIRR)*

Min avkastningsutveckling (XIRR) på Envestio

Vilken avkastning man kan få beror på flera parametrar men främst på vilka lån man väljer att investera i och hur lånen sedan ”presterar”.

Jag har investerat hos Envestio sedan juni 2018 men har börjat följa upp XIRR först under juli 2019.

Kreditförluster, i varierande storlek, är oundvikliga på de flesta plattformarna. Det viktiga är att de är såpass mycket mindre än intäkterna att avkastningen hamnar på den nivå man förväntar sig eller åtminstone kan acceptera. På många plattformar finns återköpsgaranti eller pant/säkerhet för investeringarna. De har som syfte att eliminera/begränsa investerarnas kreditförluster men de är inga absoluta garantier.

Eventuella kreditförluster kommer med i XIRR-beräkningen först när ett lån/investering får denna negativa status på plattformen och summan dras från kontot. Hur lång tid det tar innan detta sker kan variera kraftigt från plattform till plattform.

minsta investering
Minsta investering

Den lägsta summan man kan investera på plattformen är €1. Det innebär att man kan få en mycket bra riskspridning eftersom man kan fördela sitt investerade kapital på ett stort antal lån, under förutsättning att tillgången på lån är tillräcklig såklart. Bra riskspridning är ett måste. Autoinvestering kräver att minst €100 investeras i varje lån. Den minsta summan man kan sätta in på plattformen är €100

Insättningsmetoder

Envestio har bara ett sätt att sätta in pengar på plattformen: SEPA-betalning.

En SEPA-överföring tar oftast 1-2 bankdagar och en procentuell valutaväxlingsavgift kan tas ut av din bank (beroende på bank). Hos Nordea, som är min bank, är valutaväxlingsavgiften 1% för SEPA-betalningar. Denna avgift tas ut både när jag för över pengar till plattformen och när jag tar ut dem.

Lösningen jag har hittat för att undvika detta – i bägge riktningar – är Revolut. Det fungerar klockrent och de har normalt sett inga avgifter för att växla mellan SEK, USD, GBP, EUR och många andra valutor. På helger och för vissa ”mindre” valutor tas dock en avgift ut.

Så här använder jag Revolut för mina utländska P2P-investeringar:

 • Jag sätter in SEK på mitt Revolutkonto (med kort eller Apple Pay)
 • Växlar dessa avgiftsfritt till t.ex. EUR
 • Gör en SEPA-överföring i EUR avgiftsfritt till plattformen

De här tre stegen tar bara några minuter och allt kan göras i Revolut-appen. Det kan dock ta upp till 1 bankdag för pengarna att komma in på plattformen.

När det är dags att ta ut pengar från plattformen så tar jag ut dem till mitt Revolutkonto och växlar antingen tillbaka avgiftsfritt till SEK eller så sätter jag in pengarna på en annan plattform.

Revolut och mitt Revolutkonto har helt enkelt blivit navet i min P2P-portfölj. Alla utländska insättningar och uttag sker från och till Revolut-kontot. Revolutkonton täcks inte av insättningsgarantin.

Avgifter
Avgifter

Envestio har inga avgifter för att investera. Dock tas en avgift ut om man utnyttjar Envestios speciella återköpsgaranti, vilket är frivilligt. Läs mer om den under ”Återköpsgaranti & pant”. Om man tar ut mindre än €5 från plattformen tas en avgift på €2 ut.

löptidLöptid

Löptiderna på lånen som har förmedlats på plattformen har hittills oftast varit på mellan 4 och 24 månader. Jag skulle gissa att snittet ligger på 12 månader. Lånen är Bullet-lån, d.v.s. fram till förfallodagen betalas bara ränta. Det utlånade summan återbetalas först på förfallodagen.

Tillgång
Tillgång på investeringar

För mig tog det inte speciellt lång tid att bli fullt investerad hos Envestio med €1000. Men då satte jag inte in alla pengar på en gång, utan i ett par omgångar. Jag investerade €50-€60 per lån och varje insättningsomgång fanns det tillräckligt med lån för att få den insatta summan investerad i princip omgående.

På sistone verkar det som att inflödet av nya lån har minskat. Skulle jag sätta in €1000 på en gång idag så ser det ut att dröja ett tag att få hela summan investerad (givet att jag inte går högre än €50-€100 per lån).

Betalda räntor och återbetalda lån kan jag inte alltid investera på en gång. Det beror främst på att en del av de nya lån som kommer in på plattformen är nya dellån (”tranches” eller ”tier” på engelska) till ett företag som jag redan har lånat ut till. Denna typ av uppdelning av lån i etapper är inte på något sätt unikt för Envestio men om jag skall behålla riskspridningen så får inte lån till ett eller ett par företag/projekt bli överrepresenterade.

Användarupplevelse
Användarupplevelse

Envestios webbplats är sobert utformad, enkel att navigera och innehåller de flesta viktiga funktionerna. Instrumentpanelen är kanske lite väl spartansk men man kan klicka sig vidare till lite statistik och rapporter om man så önskar. Jag saknar dock bland annat XIRR. Jag gillar ser återbetalningsschemat för samtliga mina investeringar på instrumentpanelen.

Webbplatsen fungerar (nästan) lika smidigt och bra på telefonen som på datorn.

Allt som allt finns det inte mycket och klaga på och Envestio verkar jobba hårt med att hela tiden förbättra webbplatsen och dess funktioner.

garantierÅterköpsgaranti & pant

Envestios återköpsgaranti skiljer sig rejält från de flesta andra plattformarna som erbjuder återköpsgarantier.
För lån som ännu inte har förfallit så kan man när som helst sälja tillbaka dem till Envestio för det nominella värdet, minus en avgift som oftast ligger på 5%. Upplupen ränta går man också miste om. Utbetald ränta får man såklart behålla.
Det blir något snårigare när det handlar om lån som har förfallit men inte återbetalats av låntagaren. Följande gäller om lånet inte har återbetalats senast fem arbetsdagar efter förfallodagen:
 • För lån där låntagaren har givit någon form av pant/säkerhet för lånet (kallade ”Secured” på plattformen) betalar Envestio tillbaka 80% av det det investerade kapitalet. Som investerare har man sedan ett val:
  • Alternativ ett är att sälja tillbaka 10% till Envestio samtidigt som man förlorar 10% av det investerade kapitalet. Men man har då i alla fall återfått 90% av sina pengar och man får såklart behålla ränteintäkterna man redan har fått.
  • Alternativ två är att behålla de resterande 20 procenten och hoppas på att Envestio lyckas driva in en så stor del av dem möjligt.
 • För lån utan någon form av pant/säkerhet (kallade ”Subordinate” på plattformen) gäller inte återköpsgarantin efter att ett lån har förfallit. Om låntagaren inte betalar tillbaka på förfallodagen så får man vackert vänta och hoppas på att Envestio lyckas driva in pengarna. Återköpsgarantin gäller dock fram till och med förfallodagen, precis som för lån som är ”Secured”.
Den pant/säkerhet som finns för vissa av lånen på plattformen (läs på om varje enskilt lån innan du investerar) är ofta av den ”magrare” typen, som t.ex personlig borgen. Jag lägger personligen inte något direkt värde i den typen av garantier men hos Envestio spelar de alltså roll för om återköpsgarantin skall gälla eller inte.

För de lån där ingen pant/säkerhet finns för lånet bestäms slutgiltig avkastning och eventuella kreditförluster helt av låntagarnas förmåga att betala tillbaka sina lån och på Envestios förmåga att driva in uteblivna betalningar. Genom att välja ”rätt” lån, där man t.ex undviker de allra mest riskfyllda lånen, kan man försöka minimera kreditförlusterna. Men det skall då vägas mot den lägre ränta som man ofta får.

Även om man investerar i lån där låntagaren har lämnat pant för lånet och plattformen erbjuder återköpsgaranti så är det viktigt att påpeka att vare sig återköpsgaranti eller pant/säkerhet är faktiska garantier. Återköpsgarantin gäller oftast endast om tillgängliga medel finns hos plattformen/låneutfärdaren för att betala ut den. Vid tuffare ekonomiska tider, ekonomisk kris eller konkurs kan det bli klurigt. Och vad gäller panten/säkerheten som lämnats för ett lån så kan den t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant, o.s.v, vilket kan innebära att man inte får tillbaka hela den investerade summan.

andrahandsmarknad
Andrahandsmarknad

Envestio har nuläget ingen ”riktig” andrahandsmarknad. Enligt uppgift jobbar de på att kunna erbjuda detta framöver.

Trots avsaknaden av andrahandsmarknad så har Envestio faktiskt ändå en lösning som är likartad, nämligen återköpsgarantin (se ovan). I normalläget, d.v.s. aktiva lån där lånet inte har förfallit och där återbetalningen från låntagaren har uteblivit kan man som investerare när som helst sälja tillbaka sin investering till Envestio, om ett behov att komma åt sina investerade pengar skulle uppstå. För detta tar Envestio en avgift på 5% av det investerade beloppet + att man förlorar upplupen (ej utbetald) ränta. Så det är inget man skall utnyttja i onödan.

En annan fördel med återköpsgarantin är att man kan använda den för enskilda lån som man misstänker är illa ute. Om låntagaren har missat en eller flera räntebetalningar kan det indikera att något inte står rätt till och då kan man, om man vill, sälja tillbaka lånet till Envestio innan det förfaller och på sått säkra upp att man åtminstone får tillbaka 95% av kapitalet. Den typen av strategi kan var svårare på en vanlig andrahandsmarknad eftersom det nog inte finns så många köpare som är intresserade av lån där räntebetalningarna har missats.

Autoinvestering
Autoinvestering

Envestio har numera en autoinvesteringsfunktion som automatiskt investerar enligt parametrar som man på förhand ställer in. Man kan ange kriterier för t.ex. löptid, ränta, summa per lån, lånetyper, m.m. Den minsta summan man kan investera om man använder autoinvesteringen är €100 per lån.

Möjligheten att göra en egen bedömning försvinner såklart om man använder autoinvesteringsfunktionen.

Jag använder så gott som alltid autoinvesteringsfunktionen om den finns, förutsatt att den inte kostar något, t.ex. i form av reducerad ränta. Detta gör jag främst av två anledningar: jag vill att min investering skall vara så passiv som möjligt och jag anser mig inte vara kompetent nog att analysera varje företag tillräcklig bra för att veta om det är det är ett bra/säkert bolag att låna ut till. Jag satsar istället på att ha så stor riskspridning som möjligt. På så sätt får det inte några jättestora konsekvenser om något enstaka lån går snett.

Rapporteringsverktyg
Rapporteringsverktyg

Man kan få ut en inkomstsummering i PDF väldigt enkelt men att ta ut detaljerade transaktionsrapporter är tyvärr inte lika lätt. Alla transaktioner finns listade men man kan inte filtrera och man kan inte exportera till Excel. Man får kopiera över till Excel och sedan göra formatering och filtrering där.

Kundsupport
Support

Jag har ännu inte haft något behov av att kontakta supporten på Envestio så jag kan inte uttala mig om hur bra den fungerar. Det är dock bra att support finns att få såväl via mail och chat som via telefon.

Få €5 bonus och 0,5% extra bonus på investerat kapital de första 270 dagarna när du registrerar dig via länkarna på sidan**
Till plattformen

*Avkastningen som anges är min egen avkastning i procent beräknat som XIRR. Olika plattformar har olika sätt och tidsramar för att sätta statusen ”kreditförlust” på ett lån som inte återbetalats, vilket påverkar XIRR-beräkningen. Beräkningen uppdateras på webbplatsen med jämna mellanrum. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det finns inga garantier för att du kan/kommer uppnå denna avkastning. Läs på om risk

Vissa plattformar drar skatt på en gång när räntan betalas in. Detta har inte tagits i beaktning när XIRR har beräknats, vilket betyder att avkastningen som anges i dessa fall är efter skatt.

**Erbjudandet gällde vid tillfället då recensionen skrevs. Det kan ha ändrats av plattformen sedan dess. Läs mer på plattformens webbplats. Ta del av villkoren innan du utnyttjar ett erbjudande.

***Namnen till trots så är återköpsgaranti, kreditförlustfond eller motsvarande benämningar inte en garanti mot att förlora pengar. Plattformar och låneutfärdare kan t.ex. få sinande kassor eller t.o.m. gå i konkurs. Återköpsgaranti eller kreditförlustfond erbjuds inte alltid för alla de investeringar som förmedlas på en plattform. Läs på vad som gäller innan du investerar. 

Även investeringar där det finns pant/säkerhet såsom borgen, fastighet eller liknande är ingen en garanti för att inte förlora pengar. Panten/säkerheten kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant/säkerhet, sakna täckning, o.s.v.