Envestio

Envestio

Baserad Baserad i Estland

Etablerad Etablerad 2017

 • Hög potentiell avkastning

 • Erbjuder återköpsgaranti

 • Inga avgifter för investerare

 • Börja med så lite som €100

 • Lättnavigerad och tydlig webbplats

Information

Sidan innehåller samarbetslänkar till plattformen som kan generera ersättning till mig
Få €5 bonus och 0,5% extra bonus på investerat kapital de första 270 dagarna när du registrerar dig via länken (knappen) ovan**

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut. Friskrivning
Sidan innehåller samarbetslänkar (affiliate), vilket innebär att jag kan erhålla ersättning om länken används. Detta påverkar inte texternas innehåll eller mina åsikter.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora.
Tänk på att ta gällande skatteregler i beaktande när du deklarerar. Skatt skall normalt sett betalas på ränteintäkter, utdelningar, valutakursvinster, samt för vinster vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden. Intäkter från plattformar i utlandet måste man själv redovisa i deklarationen. Hör med skatteverket innan du börjar investera hur du skall gå tillväga för att deklarera på rätt sätt.
Notera att färgkodningen som används är avsedd att vara ett visuellt hjälpmedel. Det innebär alltså inte att plattformar med mycket grönt är bättre eller säkrare att investera på än plattformar med mindre grönt, utan färkodningen reflekterar vilka tjänster som erbjuds samt mina erfarenheter med plattformen.

Introduktion

Envestio är en estländsk P2P plattform som främst förmedlar överbryggningslån till expanderande små bolag och start-ups i baltikum. Som investerare lånar man ut pengar till dessa företag via Envestio och får på så sätt ränteintäkter på sitt utlånade kapital.

Envestio särskiljer sig främst genom den mycket höga ränta man som investerare kan få på utlånat kapital men riskerna får också anses vara betydande, med tanke på typen av bolag som man lånar ut till. Här kan man läsa mer om lånetyperna som erbjuds hos Envestio och hur det kommer sig att de lånande företagen kan tänka sig att betala så pass höga räntor.

Ett annat område där Envestio är speciellt är hur deras återköpsgaranti är utformad. Det är för övrigt ganska ovanligt att plattformar som förmedlar företagslån erbjuder återköpsgaranti. Läs mer om hur den fungerar under ”Garantier & pant” och ”Andrahandsmarknad”.

Recensionen baseras, som alltid, på min egen investeringsstrategi och mina egna erfarenheter.

Recension (2019-01-13) 

Avkastning

Årsavkastning

Jag har ännu inte varit investerad ett helt år men min beräknade årsavkastning är för tillfället hela17% (baserat på avkastningen efter 6 månader).

Vilken avkastning man kan få beror på flera parametrar men främst på vilka lån man väljer att investera i och hur lånen sedan ”presterar”.

Kreditförluster kommer man att ha från tid till annan på de flesta plattformarna, på vissa mer än andra, men så länge mer pengar kommer in från de lån som sköts än vad som förloras i lån som missköts så är det ingen större fara på taket . Men avkastningen måste på sikt såklart motsvara förväntningarna, givet den risk man tar, om det skall vara värt att stanna kvar på plattformen.

Lånen hos Envestio är amorteringsfria (s.k. Bullet-lån), vilket innebär att hela den utlånade summan återbetalas när lånet löper ut. Ränta betalas dock månadsvis. Läs mer om dessa typer av lån i ordlistan.

minsta investeringMinsta investering

Den lägsta summan man kan investera på plattformen är €1. Det innebär att man kan få en mycket bra riskspridning eftersom man kan fördela sitt investerade kapital på ett stort antal lån, under förutsättning att tillgången på lån är tillräcklig såklart. Bra riskspridning är ett måste. Själv har jag lagt mig på nivåer runt €30-€50 per lån.

AvgifterAvgifter

Envestio har inga avgifter för investerare. Dock tas en avgift ut om man utnyttjar Envestios speciella återköpsgaranti, vilket är frivilligt. Läs mer om den under ”Garantier & pant”.

tillgångTillgång på investeringar

För mig tog det inte speciellt lång tid att bli fullt investerad hos Envestio med €1000. Men då satte jag inte in alla pengar på en gång, utan i ett par omgångar. Jag investerade €50-€60 per lån och varje insättningsomgång fanns det tillräckligt med lån för att få den insatta summan investerad i princip omgående.

På sistone verkar det som att inflödet av nya lån har minskat. Skulle jag sätta in €1000 på en gång idag så ser det ut att dröja ett tag att få hela summan investerad (givet att jag inte går högre än €50-€100 per lån).

Betalda räntor och återbetalda lån kan jag inte alltid investera på en gång. Det beror främst på att en del av de nya lån som kommer in på plattformen är nya dellån (”tranches” eller ”tier” på engelska) till ett företag som jag redan har lånat ut till (denna typ uppdelning av lån i etapper förekommer även ofta på andra plattformar). Om jag skall behålla riskspridningen så får inte ett eller ett par lån bli överrepresenterade.

användarupplevelseAnvändarupplevelse

Envestios webbplats är sobert utformad, enkel att navigera och innehåller de flesta viktiga funktionerna. Instrumentpanelen är kanske lite väl spartansk men man kan klicka sig vidare till lite statistik och rapporter om man så önskar. Jag saknar dock bland annat XIRR. Jag gillar ser återbetalningsschemat för samtliga mina investeringar på instrumentpanelen.

Webbplatsen fungerar (nästan) lika smidigt och bra på telefonen som på datorn.

Allt som allt finns det inte mycket och klaga på och Envestio verkar jobba hårt med att hela tiden förbättra webbplatsen och dess funktioner.

garantierÅterköpsgaranti & pant

Envestios återköpsgaranti skiljer sig rejält från de flesta andra plattformarna som erbjuder återköpsgarantier.
För lån som ännu inte har förfallit så kan man när som helst sälja tillbaka dem till Envestio för det nominella värdet. Inga konstigheter där.
Det blir något snårigare när det handlar om lån som har förfallit men inte återbetalats av låntagaren. Följande gäller om lånet inte har återbetalats senast fem arbetsdagar efter förfallodagen:
 • För lån där låntagaren har givit någon form av pant/säkerhet för lånet (kallade ”Secured” på plattformen) betalar Envestio tillbaka 80% av det det investerade kapitalet. Som investerare har man sedan ett val:
  • Alternativ ett är att sälja tillbaka 10% till Envestio samtidigt som man förlorar 10% av det investerade kapitalet. Men man har då i alla fall återfått 90% av sina pengar och man får såklart behålla ränteintäkterna man redan har fått.
  • Alternativ två är att behålla de resterande 20 procenten och hoppas på att Envestio lyckas driva in en så stor del av dem möjligt.
 • För lån utan någon form av pant/säkerhet (kallade ”Subordinate” på plattformen) gäller inte återköpsgarantin efter att ett lån har förfallit. Om låntagaren inte betalar tillbaka på förfallodagen så får man vackert vänta och hoppas på att Envestio lyckas driva in pengarna. Återköpsgarantin gäller dock fram till och med förfallodagen, precis som för lån som är ”Secured”.

Den pant/säkerhet som finns för vissa av lånen på plattformen (läs på om varje enskilt lån innan du investerar) är ofta av den ”magrare” typen, som t.ex personlig borgen. Jag lägger personligen inte något direkt värde i den typen av garantier men hos Envestio spelar de alltså roll för om återköpsgarantin skall gälla eller inte.

För de lån där ingen pant/säkerhet finns för lånet bestäms slutgiltig avkastning och eventuella kreditförluster helt av låntagarnas förmåga att betala tillbaka sina lån och på Envestios förmåga att driva in uteblivna betalningar. Genom att välja ”rätt” lån, där man t.ex undviker de allra mest riskfyllda lånen, kan man försöka minimera kreditförlusterna. Men det skall då vägas mot den lägre ränta som man ofta får.

Även om man investerar i lån där låntagaren har lämnat pant för lånet och plattformen erbjuder återköpsgaranti så är det viktigt att påpeka att vare sig återköpsgaranti eller pant är faktiska garantier. Återköpsgarantin gäller oftast endast om tillgängliga medel finns för att betala ut den. Vid en ekonomisk kris eller konkurs kan det bli klurigt. Och vad gäller panten som lämnats för ett lån så kan den t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant, o.s.v, vilket kan innebära att man inte får tillbaka hela den investerade summan.

andrahandsmarknadAndrahandsmarknad

Envestio har nuläget ingen ”riktig” andrahandsmarknad. Enligt uppgift jobbar de på att kunna erbjuda detta framöver.

Trots avsaknaden av andrahandsmarknad så har Envestio faktiskt ändå en lösning som är likartad, nämligen återköpsgarantin. I normalläget, d.v.s. aktiva lån där lånet inte har förfallit och där återbetalningen från låntagaren har uteblivit kan man som investerare när som helst sälja tillbaka sin investering till Envestio, om ett behov att komma åt sina investerade pengar skulle uppstå. För detta tar Envestio en avgift på 5% av det investerade beloppet. Så det är inget man skall utnyttja i onödan.

En annan fördel med återköpsgarantin är att man kan använda den för enskilda lån som man misstänker är illa ute. Om låntagaren har missat en eller flera räntebetalningar kan det indikera att något inte står rätt till och då kan man, om man vill, sälja tillbaka lånet till Envestio innan det förfaller och på sått säkra upp att man åtminstone får tillbaka 95% av kapitalet. Den typen av strategi kan var svårare på en vanlig andrahandsmarknad eftersom det nog inte finns så många köpare som är intresserade av lån där räntebetalningarna har missats.

AutoinvesteringAutoinvestering

Envestio har inte någon autoinvesteringsfunktion som automatiskt investerar enligt förinställda parametrar som man på förhand väljer. All investering sker alltså manuellt, vilket gör att man får lägga en del tid på hålla igång sitt kapital och återinvestera de återbetalningar som görs.

Fördelen är att man ”tvingas” ta ställning till varje enskild investering och avgöra om den passar in portföljen, hur företaget ser ut och vad riskerna är. Och det är ju inte helt fel när det handlar om att låna ut till företag. Möjligheten att göra en egen bedömning försvinner om man använder en autoinvesteringsfunktion, även om man på många plattformar kan kan ställa in autoinvesteringsfunktionen på ett detaljerat sätt.

Jag använder alltid autoinvesteringsfunktionen om den finns, förutsatt att den inte kostar något, t.ex. i form av reducerad ränta. Detta gör jag främst av två anledningar: jag vill att min investering skall vara så passiv som möjligt och jag anser mig inte vara kompetent nog att analysera varje företag tillräcklig bra för att veta om det är det är ett bra/säkert bolag att låna ut till. Jag satsar istället på att ha så stor riskspridning som möjligt. På så sätt får det inte några jättestora konsekvenser om något enstaka lån går snett.

KundsupportSupport

Jag har ännu inte haft något behov av att kontakta supporten så jag kan inte uttala mig om hur bra den fungerar. Det är dock bra att support finns att få såväl via mail och chat som via telefon.

Få €5 bonus och 0,5% extra bonus på investerat kapital de första 270 dagarna när du registrerar dig via länken (knappen) nedan**

*Avkastningen som anges är normalt sett min egen faktiska avkastning i procent för föregående år. Om jag vid årskiftet har varit investerad i mindre än 12 månader på plattformen så anges temporärt istället en prognos för min årliga avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Läs på om risk.

**Erbjudandet gällde vid tillfället då recensionen skrevs. Det kan ha ändrats av plattformen sedan dess. Läs mer på plattformens webbplats. Ta del av villkoren innan du utnyttjar ett erbjudande.

***Namnen till trots så är vare sig återköpsgaranti, kreditförlustfond eller någon annan motsvarande benämning en garanti mot att förlora pengar. Plattformar och låneutfärdare kan få sinande kassor eller t.o.m gå i konkurs. Även investeringar där det finns pant/säkerhet såsom borgen, fastighet eller liknande är ingen en garanti för att inte förlora pengar. Panten/säkerheten kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant/säkerhet, sakna täckning, o.s.v.