EstateGuru

EstateGuru

Baserad Baserad i Estland

Etablerad Etablerad 2013

  • Snygg, funktionsrik och lättnavigerad plattform

  • Stort inflöde av nya fastigheter

  • Hög potentiell avkastning, utan avgifter och med fastigheter som pant

  • Börja med så lite som €50

  • Autoinvesteringsfunktion

  • Inga avgifter för investerare

Information

Sidan innehåller samarbetslänkar till plattformen som kan generera ersättning till mig
Få 0,5% bonus på investerat kapital de första tre månaderna när du registrerar dig via länken (knappen) ovan**

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut. Friskrivning
Sidan innehåller samarbetslänkar (affiliate), vilket innebär att jag kan erhålla ersättning om länken används. Detta påverkar inte texternas innehåll eller mina åsikter.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora.
Tänk på att ta gällande skatteregler i beaktande när du deklarerar. Skatt skall normalt sett betalas på ränteintäkter, utdelningar, valutakursvinster, samt för vinster vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden. Intäkter från plattformar i utlandet måste man själv redovisa i deklarationen. Hör med skatteverket innan du börjar investera hur du skall gå tillväga för att deklarera på rätt sätt.
Notera att färgkodningen som används är avsedd att vara ett visuellt hjälpmedel. Det innebär alltså inte att plattformar med mycket grönt är bättre eller säkrare att investera på än plattformar med mindre grönt, utan färkodningen reflekterar vilka tjänster som erbjuds samt mina erfarenheter med plattformen.

Introduktion

EstateGuru förmedlar lån till fastighetsutvecklare i Baltikum sedan 2014 och arbetar i skrivande stund på att expandera till fler marknader i Europa. Både överbryggningslån och lån till fastighetsutveckling erbjuds. I vissa fall erbjuds även företagslån.

Recensionen baseras, som alltid, på min egen investeringsstrategi.

Recension (2018-11-02) 

Avkastning

Årsavkastning

Jag har ännu inte varit investerad ett helt år men min beräknade årsavkastning är för tillfället 11%. Enligt EstateGurus egna statistik så har deras investerare inte haft några kreditförluster sedan starten 2014.

De flesta lånen på plattformen är amorteringsfria (s.k. Bullet-lån), vilket innebär att hela summan återbetalas när lånet förfaller. Ränta betalas dock löpande. En del lån är s.k. Super Bullet-lån (även kallat Full Bullet). Då betalas även räntan först när lånet förfaller.

minsta investeringMinsta investering

Den lägsta summan man kan investera i ett lån på plattformen är €50, vilket är bland de lägsta när det gäller fastighetsinvesteringar. Nackdelen är att man alltid måste ”skramla ihop” €50 från låneåterbetalningarna (oftast bara räntan) man får in innan man kan sätta pengarna i arbete igen. Ju mer pengar man har investerat ju snabbare det går såklart.

AvgifterAvgifter

0% i avgifter. EstateGuru tar inte ut några avgifter av investerare.

tillgångTillgång på investeringar

När jag först anslöt mig till EstateGuru var utbudet ganska skralt och det tog därför ett tag innan jag blev fullt investerad med mina €1000 eftersom jag så gott som alltid investerar minsta möjliga summa i varje lån. Numera är inflödet på nya lån betydligt bättre. Hade jag börjat investera idag så hade det förmodligen gått betydligt snabbare att bli fullt investerad. Man behöver heller inte vänta länge för att kunna återinvestera de pengar man har fått in.

användarupplevelseAnvändarupplevelse

I oktober 2018 gjorde EstateGuru helt om sin webbplats och sin visuella profil, som tidigare var långt i från bra. Resultatet blev strålande – både på dator och mobil, även om jag tycker att menyn är lite rörig på mobilen.

Plattformen är snygg, lättnavigerad och tydlig men ändå fullspäckad med data och information. På instrumentpanelen hittar man överskådligt all nyckelinformation om sin portfölj. Jag gillar extra mycket deras lösning för nyheter om de fastigheter du har investerat i. Det är en ruta i instrumentpanelen där man snabbt och enkelt kan se om någonting nytt av intresse har hänt. Jag gillar dock inte att man inte kan klicka sig vidare till den fullständiga texten härifrån.

garantierÅterköpsgaranti & pant

EstateGuru erbjuder ingen återköpsgaranti (det är det få fastighetsplattformar som gör) men istället har man som långivare en fastighet som pant för lånet. EstateGuru förmedlar lån för maximalt 75% av fastighetens (värderade) värde. Det innebär att fastighetens värde skall kunna minska med 25% och ändå täcka summan som krävs för att betala tillbaka lånet ifall den måste säljas om långivaren inte klara av att betala lånet.

Även om man investerar i lån där låntagaren har lämnat pant för lånet så är det viktigt att påpeka att pant inte är en garanti för att få tillbaka sina pengar. Panten (fastigheten) kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant, o.s.v, vilket kan innebära att man inte får tillbaka hela den investerade summan.

andrahandsmarknadAndrahandsmarknad

EstateGuru har ingen andrahandsmarknad, vilket gör att du inte kan sälja dina investeringar/lån till en annan investerare i fall att du skulle vara i behov av att komma åt dina pengar snabbt. Du måste helt enkelt snällt vänta på att lånen betalas tillbaka (kom ihåg att stänga av autoinvesteringsfunktionen), vilket kan ta ett par år beroende på vilka löptider dina utlåningar har.

AutoinvesteringAutoinvestering

EstateGuru erbjuder en autoinvesteringsfunktion, som automatiskt investerar enligt de förinställda parametrar man har angivit. Man väljer då alltså själv inte exakt vilka fastighetslån man investerar i utan överlåter detta till plattformen. Funktionen fungerar som den ska men det jag inte gillar är att inställningsmöjligheterna är begränsade om man investerar mindre än €250 per lån. Du då kan bara ställa in summa och löptid (t.ex. inte önskad räntenivå).

När man använder en autoinvesteringsfunktion är det viktigt att ställa in den så att den sprider pengarna över så många lån som möjligt för att få bästa möjliga riskspridning. Detta eftersom man själv inte har kontroll över exakt vilka lån funktionen investerar i.

KundsupportSupport

Jag har inte haft behov av att kontakta supporten särskilt ofta men de gånger jag har gjort det har det fungerat mycket bra. Jag har då använt mig av mejl men även chat och telefonsupport finns.

Få 0,5% bonus på investerat kapital de första tre månaderna när du registrerar dig via länken (knappen) nedan**

*Avkastningen som anges är normalt sett min egen faktiska avkastning i procent för föregående år. Om jag vid årskiftet har varit investerad i mindre än 12 månader på plattformen så anges temporärt istället en prognos för min årliga avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Läs på om risk.

**Erbjudandet gällde vid tillfället då recensionen skrevs. Det kan ha ändrats av plattformen sedan dess. Läs mer på plattformens webbplats. Ta del av villkoren innan du utnyttjar ett erbjudande.

***Namnen till trots så är vare sig återköpsgaranti, kreditförlustfond eller någon annan motsvarande benämning en garanti mot att förlora pengar. Plattformar och låneutfärdare kan få sinande kassor eller t.o.m gå i konkurs. Även investeringar där det finns pant/säkerhet såsom borgen, fastighet eller liknande är ingen en garanti för att inte förlora pengar. Panten/säkerheten kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant/säkerhet, sakna täckning, o.s.v.