Om färgkodningen G-Y-R i recensionerna

FärgkodningJag har utformat färgkodningen G-Y-R (Green, Yellow, Red) så att den – enligt min mening – skall täcka de viktigaste delarna för en P2P Crowdfunding eller Crowdlending plattform: en plattform där man kan börja med små summor, som ger hög avkastning, har schyssta avgifter, som är enkel att använda, sköter sig själv, har återköpsgaranti eller säkerhet för lånen och har utmärkt support.  Jag har medvetet valt att inte ta med risk i bedömningen eftersom det är i princip omöjligt att bedöma detta. Framför allt vad gäller skillnaden i risk mellan plattformarna. Investeringar är alltid förenat med risk.

Översikten

Översiktscirkeln är tänkt att ge en överskådlig, förenklad, bild av vilka tjänster som erbjuds på plattformen och mina erfarenheter som användare inom olika områden. Det är som sagt en förenklad bild så jag rekommenderar starkt att man läser varje del av recensionen för att få en djupare bild av mina erfarenheter, vilka tjänster som finns och hur de fungerar.

Kom ihåg att inget av det som står i recensionerna är direkta investeringsrekommendationer. Jag beskriver bara hur jag gör, vad som fungerar för mig och vilka resultat jag har uppnått.

Med det sagt så är min förhoppning att översiktscirkeln och motsvarande färger (G-Y-R står för Green – Yellow – Red) som anger hur många gröna, gula och röda tårtbitar plattformen har kan ge en första fingervisning om hur plattformen har att erbjuda. Om t.ex en autoinvesteringsfunktion är det viktigaste av allt för dig så kan du se direkt i översiktscirkeln om en sådan funktion erbjuds eller inte (röd = funktionen saknas).

Tänk dock på att en plattform med mer gröna tårtbitar än andra plattformar inte nödvändigtvis betyder att plattformen är bättre eller säkrare. Att investera innebär alltid risk.

De olika delarna

Årsavkastning

Avkastning Baseras i första hand på min egna faktiska snittavkastning (efter avgifter) per år. I de fall jag inte har varit investerad via plattformen i mer än ett år så anges istället en prognos för min avkastning. På vissa plattformar, framför allt när det gäller fastigheter får man bara sin avkastning när projektet har avslutats och inte månatligen. Beroende på löptiden kan det alltså bli så att ett eller flera år går utan att någon avkastning realiseras. Sedan kommer allt på en gång vid projektets avslut. Jag uppdaterar från prognos till faktiskt avkastning så fort det är möjligt. Historisk avkastning är inte på något sätt en garanti för framtida avkastning.

9% eller högre

Mellan 6-8%

Under 6%

Minsta investering

minsta investering Den minsta investeringen man kan göra på plattformen. Ju lägre desto bättre. Det blir då lättare att sprida investeringen över flera lån, vilket reducerar risk, och att hela tiden ha alla pengar i arbete, vilket bidrar till optimal ränta-på-ränta effekt. Om plattformen inte har en autoinvesteringsfunktion kan det dock innebära att det krävs mer jobb för att hela tiden återinvestera små summor. Här kan det vara en idé att ändå samla ihop en hanterbar summa innan man sätter dem i arbete igen. Ibland varierar minimuminvesteringen på en plattform och det kan vara ett dåligt utbud på de minsta investeringarna. Ingen hänsyns tas till detta.

Färgkodningen baseras på SEK. När det gäller investeringar i valutor som Pund eller Euro så multipliceras för enkelhetens skull dessa med 10 när de konverteras till SEK, och dividerat med 10 i omvänd riktning. T.ex. £10 = 100 SEK, €1000 = 10.000 SEK, 1000 SEK = £100, o.s.v.

Mindre än 500 SEK per investering

Mellan 500 SEK och 1000 SEK per investering

Mer än 1000 SEK per investering

Avgifter

AvgifterAvgifterna för att investera skall alltid hållas så låga som möjligt men samtidigt måste plattformen såklart tjäna pengar. Det tjänar även investeraren på eftersom det minskar den totala risken med att investera på plattformen. Jag ogillar dock när plattformarna har komplicerade avgiftsstrukturer eller att de tar ut avgifterna i förväg och inte efter prestation.

Många plattformar tar inte ut någon avgift alls från investerare. Dessa får i de flesta fall sina inkomster från skillnaden mellan räntan de tar ut från låntagarna och den räntan du får, eller från låntagarna.

Ingen, eller låg, avgift är att föredra men i slutändan är det ju nettoavkastningen som räknas. Så stirra dig inte blind på avgiften som sådan utan titta på hur den kan påverka din totala avkastning. Läs på noga hur det fungerar och vad som gäller. Avgifter på andrahandsmarknaden och för andra tjänster tas ej med i bedömningen.

Inga avgifter för investerare eller skäliga avgifter (oftast 1-2%) enligt principen ”plattformen får betalt när investeraren får betalt” och potentiall avkastning anges som netto efter avgifter

Skälig avgift (oftast 1-2%) men som tas ut i förväg och därmed inte korrelerar med hur investeringen går

Oskälig avgift eller komplicerad avgiftsstruktur

Tillgång på investeringar

tillgång På vissa plattformar finns det ett oerhört utbud av investeringsmöjligheter som gör att det ofta bara tar ett par dagar eller någon enstaka vecka innan alla insatta pengar har investerats och det är heller inga problem att direkt återinvestera de pengar som kommer in. På andra plattformar är utbudet betydligt skralare eller så är det så stort tryck på nya investeringsmöjligheter att det kan bli svårt att hinna med att investera innan investeringen har fulltecknats.

Såklart spelar det stor roll hur mycket pengar man vill investera totalt, i varje enskild investering, samt hur kräsen man är (avkastningen man vill ha, vilka typer av investeringar man vill placera i, hur länge man vill ligga ute med pengarna osv). Jag har baserat mina betyg på min egen strategi och hur mycket pengar jag själv har investerat på varje plattform (vanligtvis mellan 10.000 och 15000 SEK totalt och minsta möjliga summa per investering).

Fullinvesterad på mindre än en månad och inga problem att återinvestera

Fullinvesterad på en till tre månader och hyffsat enkelt att återinvestera

Mer än tre månader att bli fullinvesterad  

Användarupplevelse

användarupplevelse Här bedömer jag, helt subjektivt, hur snyggt och funktionellt användargränssnittet är, samt själva funktionerna på plattformen. Många hävdar kanske att detta inte spelar så stor roll. Och nej, det är kanske inte det allra viktigaste när man skall välja plattformar men jag tycker ändå att känslan, utseendet och funktionaliteten har stor betydelse.

Mycket bra användarupplevesle och funktionalitet

OK användargränssnitt och funktionalitet

Inte tillräckigt bra användargränssnitt och funktionalitet  

Garantier & säkerheter

 Många plattformar, framförallt de som förmedlar privatlån, erbjuder något som kallas för ”Buyback guarantee” och/eller ”Provision Fund” (eller liknande funktioner och benämningar). ”Buyback guarantee” betyder ordagrannt ”återköpsgaranti” och syftet med denna tjänst, som oftast är gratis men ibland kostar i form av en avgift eller genom att man får en lägre ränta, är att plattformen (eller de låneutfärdare som finns på plattformen) köper tillbaka lånet i fall att låntagaren inte betalar tillbaka, så att man som investerare inte drabbas av (större) förluster. Återköpsgarantin finns i många olika former så läs på noga på varje plattforms hemsida om hur det fungerar och vad som gäller. Det kan vara allt i från att både kapital och ränta täcks till att den bara täcker delar av det investerade beloppet. Ibland gäller den direkt vid missad betalning, ibland först efter 90 dagar, o.s.v.

Ibland är garantierna utformade så att lånet inte köps tillbaka utan att låneutfärdaren eller plattformen istället gör återbetalningen tillsvidare å låntagarens vägnar samtidigt som de försöker förmå låntagaren att betala. Denna tjänst kallas ofta ”Provision Fund”, ”kreditförlustfond” på svenska. Fonden finansieras antingen av en avgift som tas ut från låntagaren och/eller investeraren, alternativt genom en del av skillnaden mellan låntagarens ränta och den ränta investeraren får. Alla plattformar som använder sig av en kreditförlustfond friskriver sig för att utbetalningar från kreditförlustfonden bara sker så länge det finns pengar i fonden. Det är alltså inte en absolut garanti.

För plattformar som erbjuder investeringar relaterade till fastigheter finns sällan någon återköpsgaranti. Istället har man som långivare ofta fastigheten som säkerhet (pant).

Det är dock viktigt att påpeka att vare sig återköpsgaranti eller t.ex. fastighet som säkerhet (trots namnen) faktiskt inte är garantier. Plattformarna/lånförmedlarna som erbjuder återköpsgaranti friskriver sig oftast för att garantin endast gäller om tillgängliga medel finns för att betala ut den. Vid t.ex. en ekonomisk kris kan det bli klurigt. Och vad gäller fastighet som säkerhet (pant) så kan den t.ex. vara felvärderad, misskött, m.m. som gör att den tvångssålda fastighetens pris blir lägre än beräknat och att man därför inte får tillbaka alla pengar om någonting går snett. Och det tar oftast lång tid.

Återköpsgaranti, kreditförlustfond eller liknande och/eller fastighet som säkerhet (pant) erbjuds

Återköpsgaranti, kreditförlustfond eller liknande för endast en del av det utlånade beloppet och/eller annan form av säkerhet än fastighet för lånen

Ingen återköpsgaranti, kreditförlustfond eller likande erbjuds. Ingen säkerhet för lånen ges av låntagarna

Andrahandsmarknad

andrahandsmarknad En av nackdelarna medP2P-lån, Crowdfunding och Crowdlending är likviditeten. När man investerar i en fastighet, ett privatlån eller i ett företagslån så binder man upp sina pengar enligt den löptid som gäller för varje lån eller projekt. Det innebär att om man plötsligt skulle ha behov av att komma åt pengarna så kan det bli klurigt. Man har ju ”gett” dem till någon annan. I vissa fall kommer de tillbaka i små portioner (med ränta) vare månad och i andra fall först på förfallodagen. Detta är ju inte så bra om man skulle behöva komma pengarna snabbare en beräknat.

Många av plattformarna har löst detta genom att erbjuda en andrahandsmarknad där man kan sälja sina investeringar till andra investerare. Men man får vara beredd på att man eventuellt kan behöva sälja dem med ett par procents förlust. I bland tar plattformarna även en avgift för att nytt andrahandsmarknaden.

Notera att andrahandsmarknaden inte är en garanti för att man kan hämta hem pengarna när man behöver dem. Systemet bygger ju på att det finns en köpare på andra sidan.

Vissa plattformar erbjuder återköp av investeringar (mot en avgift) istället för en andrahandsmarknad.

Även för den som vill investera så kan andrahandsmarknaden vara bra att ha koll på. Här kan man ibland ”fynda” lån m.m. som säljs till rabatt, vilket kan öka avkastningen. Tänk på att avgifter kan tillkomma för köp och sälj på andrahandsmarknaden.

Andrahandsmarknad finns eller som alternativ erbjuds återköp av hela investeringen

Återköp erbjuds istället för andrahandsmarknad för del av investering

Andrahandsmarknad eller återköp erbjuds ej

Autoinvestering

Autoinvestering En bekväm funktion som många plattformar erbjuder är autoinvestering. Funktionen innebär att plattformen automatiskt investerar (och återinvesterar) pengarna enligt i förväg inställda regler, som t.ex vilket ränta man vill ha, vilken löptid, vilka länder man vill investera i, vilken summa man vill investera per lån o.s.v. Om tanken är att bygga en helt passiv pengamaskin så är autonvesteringsfunktionen en förutsättning eftersom den då gör jobbet. I annat fall får man själv göra varje enskild investering och återinvestering, vilket kan vara mycket tidskrävande.

Det är av största vikt att hitta rätt inställningar och nivåer när man konfigurerar sin sutoinvestering. Och man bör se över den med jämna mellanrum. Autoinvesteringsfunktionen är hos vissa plattformar mycket sofistikerad där man kan ställa in i minsta detalj hur plattformen skall bete sig medan den på andra plattformar är väldigt basic. Vissa plattformar erbjuder inte funktionen alls.

Nackdelen med autoinvesteringsfunktionen är att man då själv inte väljer/granskar exakt vilka lån eller fastigheter som pengarna skall investeras i. Man förlitar sig på plattformens algoritmer och att de investeringar som de förmedlar är OK. Huruvida du vill använda funktionen eller inte hos de plattformar som har den är helt upp till dig. Jag själv använder den i princip alltid om den finns tillgänglig, med några få undantag.

Autoinvesteringsfunktion finns

Autoinvesteringsfunktion saknas

Kundsupport

Kundsupport En bra kundsupport, som kan hjälpa till med alla möjliga frågor och problem som kan dyka upp, är av stor vikt. Hög tillgänglighet, snabba svar och trevligt bemötande är viktiga parametrar. Jag gillar personligen plattformar som har såväl telefonsupport som support via chat och mejl. Jag använder mig dock främst av chat och mail men det känns ändå bra att ha ett nummer att ringa om det är någon riktigt komplicerad fråga. Hos de allra flesta plattformarna håller supporten riktigt hög klass och är ofta långt bättre än den man får hos t.ex. storbanker.

Bra support som är tillgänglig via minst två av tre av följande kanaler: telefon, mejl, chat

Bra support som endast är tillgänglig via mejl

Supporten är dålig, svår att nå eller att få svar från