Den sammanlagda kostnaden för ett lån består av två olika delar, räntekostnad och amortering. Om en låntagare väljer att teckna ett annuitetslån betyder det att den totala kostnaden för lånet uppgår till samma summa varje månad tills lånet är återbetalt. Det som skiljer sig åt är hur mycket ränta respektive hur mycket man amorterar varje månad.

För ett annuitetslån är räntedelen av månadskostnaden större i början av lånet och minskar sedan varje månad. I takt med att räntekostnaden blir lägre så höjs kostnaden för amorteringen.

Källa: Credway