Många plattformar, framförallt de som förmedlar privatlån, erbjuder något som kallas för ”Buyback guarantee” (eller liknande funktioner och benämningar). ”Buyback guarantee” betyder ordagrannt ”återköpsgaranti” och syftet med denna tjänst är att plattformen (eller de låneutfärdare som finns på plattformen) köper tillbaka lånet i fall låntagaren inte betalar tillbaka. Tanken är att man som investerare skall undvika att drabbas av (större) kreditförluster.

Återköpsgarantin finns i många olika former. Det kan vara allt i från att både kapital och ränta täcks till att den bara täcker delar av det investerade beloppet. Ibland gäller den direkt vid missad betalning, ibland först efter 90 dagar, o.s.v.

Det är dock viktigt att påpeka att återköpsgaranti inte är en faktisk garantier. Plattformarna/lånutfärdarna som erbjuder återköpsgaranti friskriver sig oftast för att garantin endast gäller om tillgängliga medel finns för att betala ut den.