Många plattformar tar inte ut någon avgift alls från investerare. Dessa får i de flesta fall sina inkomster från skillnaden mellan räntan de tar ut från låntagarna och den räntan investeraren får. I andra fall tas avgiften ut från låntagarna.

Ingen eller låg avgift är att föredra men i slutändan är det ju nettoavkastningen som räknas. Så man bör inte stirra sig blind på avgiften utan titta på hur den kan påverka den totala avkastningen.