Bullet-lån är lån där hela den utlånade summan återbetalas när lånet löper ut. Ränta betalas dock löpande, oftast månadsvis.

Bullet-lån anses ofta som mindre attraktiva att investera i än lån som amorteras löpande eftersom man ligger ute med hela summan under hela löptiden.