Cash drag är en engelsk term för att beskriva den negativa effekten som oinvesterade pengar kan ha på en portföljs avkastning. Om man antar en årlig inflation på 2% så betyder det att köpkraften man får av en hundralapp kommer att minska med två kronor årligen. Om en investering då inte avkastar minst 2% varje år så minskar alltså pengarnas värde. Om man vill försöka optimera sin avkastning så bör man alltså se till att så mycket pengar som möjligt hela tiden är i arbete.