FLTV står Future Loan to Value och är ett mått på lånets värde jämfört med marknadsvärdet på en viss tillgång eller samtliga nettotillgångar efter att t.ex. ett projekt har färdigställts, d.v.s. det framtida värdet på tillgången. Den bästa svenska översättningen är framtida belåningsgrad.