Detta är lån där både upplupen ränta och amortering sker när lånet har förfallit. Det görs alltså inte några återbetalningar eller räntebetalningar löpande från låntagarens sida. Allt betalas tillbaka på slutet i en klumpsumma.

Full Bullet-lån anses ofta som mindre attraktiva att investera i än lån som amorteras löpande, eller som åtminstone betalar ut ränta löpande, eftersom man ligger ute med hela summan, plus utestående ränta under hela löptiden.

Synonym: Super Bullet-lån