En kreditförlust är en ekonomisk förlust som uppstår för en långivare när en låntagare inte har betalat de räntor eller amorteringar som hen är skyldig att göra.

Kreditförluster går för det mesta inte att undvika eftersom det alltid kommer att finnas låntagare som av olika anledningar inte kan eller vill göra de betalningar som de har förbundit sig till.

Genom att som investerare/långivare i P2P-lån sprida sin investering över ett så stort antal lån som möjligt kan man begränsa inverkan från kreditförluster i enskilda lån på den totala avkastningen.