LTV står för Loan to Value och är ett mått på lånets värde jämfört med marknadsvärdet på en viss tillgång eller samtliga nettotillgångar. Den bästa svenska översättningen är belåningsgrad. En belåningsgrad på 75% innebär alltså att lånet uppgår till 75% av värdet på tillgången, t.ex. en fastighet.

Inte att förväxla med FLTV som är en framtida belåningsgrad, d.v.s. värdet på tillgången när t.ex. ett projekt är färdigställt.