Vikten av ett bra rapporteringsverktyg som (åtminstone) kan lista alla transaktioner som gjorts på plattformen under en viss period skall inte underskattas. Inte minst i deklarationsstider.  Ju mer detaljerad och strukturerad data desto bättre. Allra helst skall man med ett knapptryck kunna exportera datan till Excel eller CSV-format.