SEPA är en förkortning av Single Euro Payment Area. Syftet med SEPA är att skapa ett gemensamt område för eurobetalningar, så att företag och privatpersoner ska kunna skicka skicka och ta emot betalningar på ett enkelt och tryggt sätt inom hela EU- och EES-området.

En SEPA utlandsbetalning inte får vara dyrare än en inhemsk betalning men bankerna tar ofta ut valutaväxlingsavgifter, vilket är tillåtet. Ofta är dessa runt 1% eller högre.