XIRR är en formel i Excel och är en förkortning för Extended Internal Rate of Return.

XIRR beskriver – enkelt uttryckt – i vilken takt en investering med oregelbundna kassaflöden genererar avkastning.

Formeln kan användas på två olika sätt beroende på om man vill räkna på hur en enskild investering presterar eller om man vill räkna på hur ett helt konto, med återbetalningar från olika källor, utvecklas.

Med hjälp av XIRR kan man få fram årsavkastningstakten och på så sätt normalisera avkastningsförutsättningarna för investeringsalternativ som t.ex. har olika räntesatser, återbetalningsscheman, löptider och krav på kapital. På så sätt kan avkastningen jämföras på samma villkor.

Läs mer om hur man beräknar XIRR och hur det kan användas