Grupeer

Grupeer

Baserad Baserad i Irland

Etablerad Etablerad 2016

  • Hög potentiell avkastning

  • Erbjuder återköpsgaranti

  • Inga avgifter för investerare

  • Börja med så lite som €10

  • Lättnavigerad och tydlig webbplats

  • Låneutfärdarna har ”skin in the game” på varje lån

Information

Sidan innehåller samarbetslänkar till plattformen som kan generera ersättning till mig

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut. Friskrivning
Sidan innehåller samarbetslänkar (affiliate), vilket innebär att jag kan erhålla ersättning om länken används. Detta påverkar inte texternas innehåll eller mina åsikter.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora.
Tänk på att ta gällande skatteregler i beaktande när du deklarerar. Skatt skall normalt sett betalas på ränteintäkter, utdelningar, valutakursvinster, samt för vinster vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden. Intäkter från plattformar i utlandet måste man själv redovisa i deklarationen. Hör med skatteverket innan du börjar investera hur du skall gå tillväga för att deklarera på rätt sätt.
Notera att färgkodningen som används är avsedd att vara ett visuellt hjälpmedel. Det innebär alltså inte att plattformar med mycket grönt är bättre eller säkrare att investera på än plattformar med mindre grönt, utan färkodningen reflekterar vilka tjänster som erbjuds samt mina erfarenheter med plattformen.

Introduktion

Grupeeer är ursprungligen en lettisk P2P plattform, som numera är baserad på Irland, där låneutfärdare (Loan Originators på engelska) i ett antal olika länder erbjuder investerare att investera i lån till företag och i fastighetsutvecklingslån. Genom att låna ut sina pengar får man ränteintäkter på det utlånade kapitalet.

Det som främst utmärker Grupeer är att alla låneutfärdare på plattformen erbjuder återköpsgaranti för de lån som förmedlas, både för företagslånen och fastighetsutvecklingslånen. Det är högst ovanligt för den här typen av lån. Läs mer om den under ”Garantier & pant”.

Dessutom har alla låneutfärdare på plattformen ”skin in the game” i de lån de erbjuder hos Grupeer. ”Skin in the game” betyder att låneutfärdarna själva investerar en summa pengar i lånen som läggs upp på plattformen.

Recensionen baseras, som alltid, på min egen investeringsstrategi och mina egna erfarenheter.

Recension (2019-01-13) 

Avkastning

Årsavkastning

Jag har ännu inte varit investerad ett helt år men min beräknade årsavkastning är för tillfället 14%.

Vilken avkastning man kan få beror så klart på vilka lån man väljer att investera i och hur lånen sedan ”presterar”.

De flesta lånen hos Grupeer är amorteringsfria (s.k. Bullet-lån), vilket innebär att hela den utlånade summan återbetalas när lånet löper ut. Ränta betalas dock månadsvis. Läs mer om dessa typer av lån i ordlistan. Även lån som amorteras löpande finns.

minsta investeringMinsta investering

Den lägsta summan man kan investera på plattformen är €10. Det innebär att man kan få en mycket bra riskspridning eftersom man kan fördela sitt investerade kapital på ett stort antal lån, under förutsättning att tillgången på lån är tillräcklig såklart. Trots att det är återköpsgaranti på samtliga lån så är det ändå viktigt att ha bra diversifiering på plattformen. En låneutfärdare kan t.ex gå i konkurs och då är återköpsgarantin inte garanterad. Läs mer under ”Garantier & pant”.

Själv har jag lagt mig på nivåer runt €20 per lån och försöker sprida mellan olika låneutfärdare och lånetyper.

AvgifterAvgifter

Grupeer har inga avgifter för investerare.

tillgångTillgång på investeringar

För mig tog det inte speciellt lång tid att bli fullt investerad hos Grupeer med €1000. Jag investerade då €30-€50 per lån. Numera är mina autoinvesteringsinställningar inställda på att investera max €20 per lån och det har aldrig varit några problem att få återbetalda pengar investerade i princip omgående.

användarupplevelseAnvändarupplevelse

Grupeers webbplats är enkelt och tydligt utformad. Designen är inte den vackraste men helt OK. Grupeer förbättrar löpande webbplatsen och den har blivit grymt mycket bättre sedan jag först registrerade mig. Den enkel att navigera och innehåller de flesta viktiga funktionerna. Instrumentpanelen är kanske lite väl spartansk men är lättläst och tydlig. Jag saknar dock bland annat XIRR.

Bra och tydliga autoinvesteringsinställningar är en stor fördel.

Webbplatsen fungerar lika smidigt och bra på telefonen som på datorn.

garantierÅterköpsgaranti & pant

Samtliga låneutfärdare hos Grupeer erbjuder återköpsgaranti. Det är normalt sett mycket ovanligt hos plattformar som förmedlar företagslån och fastighetslån.

Återköpsgarantin innebär att låneutfärdaren åtar sig att köpa tillbaka lånet (inklusive utestående ränta) om låntagaren inte betalar. Det varierar från lån till lån när återköpsgarantin träder i kraft. Oftast är det efter mellan 15-60 dagar.

Även om man investerar i lån med återköpsgaranti så kan det hända (och har hänt) att låneutfärdare går i konkurs och då är inte återköpsgarantin så mycket värd. Det är aldrig bra att lägga alla ägg i en korg. Eller ens alla ägg i två eller tre korgar…

Vilken pant/säkehet som låneutfärdarna tar från låntagarna varierar från lån till lån. Läs på om vilken pant/säkerhet som finns för lånet innan du investerar, om detta är viktigt för dig. Om man använder autoinvesteringsfunktionen så kan man inte välja att bara investera i lån med pant/säkerhet. Man måste alltså investera manuellt för att kunna välja enbart lån med pant/säkerhet.

andrahandsmarknadAndrahandsmarknad

Grupeer har ingen andrahandsmarknad, vilket gör att man inte kan sälja sina investeringar/lån till en annan investerare i fall att man skulle vara i behov av att komma åt sina pengar snabbt. Man måste helt enkelt snällt vänta på att lånen betalas tillbaka (kom ihåg att stänga av autoinvesteringsfunktionen), vilket kan ta allt i från ett par månader upp till ett par år beroende på vilka löptider ens utlåningar har.

På Grupeers plattform finns numera en sektion för andrahandsmarknad men den är inte aktiv. Det tyder ju dock på att denna tjänst är på gång.

AutoinvesteringAutoinvestering

Grupeer erbjuder en autoinvesteringsfunktion som automatiskt investerar i olika lån enligt de förinställda parametrar man har valt. Man väljer då alltså själv inte exakt vilka lån man investerar i utan överlåter detta till plattformen.

Funktionen är enkel och tydlig att ställa in och fungerar klockrent.

När man använder autoinvesteringsfunktionen så är det viktigt att ställa in den så att den sprider pengarna över så många lån och låneutfärdare som möjligt för att få bästa möjliga riskspridning. Detta eftersom man själv inte har kontroll över exakt vilka lån funktionen investerar i. Även om man investerar i lån med återköpsgaranti så kan det ju, som jag skrev ovan men repeterar här, faktiskt hända (och har hänt) att låneutfärdare går i konkurs och då är inte återköpsgarantin så mycket värd.

KundsupportSupport

Support finns att få via mail och telefon men tyvärr inte via chat. Jag har ännu inte haft något behov av att kontakta supporten så jag kan inte uttala mig om hur bra den fungerar.

*Avkastningen som anges är normalt sett min egen faktiska avkastning i procent för föregående år. Om jag vid årskiftet har varit investerad i mindre än 12 månader på plattformen så anges temporärt istället en prognos för min årliga avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Läs på om risk.

***Namnen till trots så är vare sig återköpsgaranti, kreditförlustfond eller någon annan motsvarande benämning en garanti mot att förlora pengar. Plattformar och låneutfärdare kan få sinande kassor eller t.o.m gå i konkurs. Även investeringar där det finns pant/säkerhet såsom borgen, fastighet eller liknande är ingen en garanti för att inte förlora pengar. Panten/säkerheten kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant/säkerhet, sakna täckning, o.s.v.