Att investera pengar är alltid förenat med (olika grader av) risk. Generellt gäller regeln: ju större avkastning desto större risk. P2P, Crowdfunding och Crowdlending anses ofta vara extra riskfyllda sätt att investera men kan också ge riktigt hög avkastning. P.g.a. riskerna rekommenderar rådgivare och myndigheter ofta att aldrig investera mer än vad man har råd att förlora och att dessutom inte placera mer än 10% av sina totala investeringar i den här typen av instrument. Men vad finns det då för risker med Crowdfunding, Crowdlending och P2P-lån? Lite längre ner följer ett par av de främsta riskerna jag ser. Det innebär inte att det inte finns fler.

Några av fördelarna

Men innan jag går in på riskerna vill jag nämna det som jag ser som de tre främsta fördelarna (det finns såklart betydligt fler) med att investera i P2P-lån, Crowdlending och Crowdfunding. För varför ta en risk om det inte finns en uppsida?

 • Följer inte börsens nyckfulla svängningar utan matar på i jämn takt på oavsett om börsen går upp eller ner – under normala marknadsförhållanden.
 • Passiv inkomst på riktigt.
 • Avkastningen kan vara riktigt hög, dessutom med ränta-på-ränta effekter.

Risker med Crowdfunding, Crowdlending och P2P

De allra flesta plattformarna som förmedlar P2P-lån, Crowdlending och Crowdfunding är obeprövade i en ekonomisk kris, likt exempelvis den 2008. Om privatpersoner, fastighetsbolag och andra företag drabbas av en ekonomisk kris så påverkar det naturligtvis deras förmåga att betala tillbaka sina lån och även värdet på fastigheter kan sjunka drastiskt, vilket t.ex kan innebära att en fastighet som står som pant för ett lån i värsta fall inte längre helt täcker upp för den lånade summan vid en tvångsförsäljning.

Det går inte att förutspå hur/om plattformarna klarar att hantera en större ekonomisk kris. Några är säkert väl rustade och stresstestade medan andra kanske går under. Och vad händer då? De flesta säger sig ha robusta beredskapsplaner och kontrakt med externa förvaltningsfirmor som tar över administrationen av befintliga investeringar i fall att plattformen skulle upphöra att existera. Hur bra detta fungerar i realiteten vet man nog egentligen bara när det faktiskt händer…

Men även under normala marknadsförhållanden finns det såklart risker med Crowdfunding och Crowdlending, såsom uteblivna lånebetalningar, uteblivna hyresbetalningar, värdeminskning på fastigheter eller plattformar som går omkull.

En annan risk är valutarisken om man investerar i en annan valuta än SEK. Det betyder att negativa förändringar i växelkursen mellan SEK och valutan man investerar i gör att värdet på det insatta kapitalet, räknat i SEK, minskar.

Granska varje plattform, erbjudande och investeringsmöjlighet utifrån risk/reward. Är den förväntade avkastningen 18%? Då är garanterat risken därefter också. Det finns ingen plattform som bara ger bort 18% i ren välgörenhet. Men även på lägre avkastningsnivåer bör man vara vaksam.

Här har jag kort summerat några av de främsta riskerna jag ser:

 • att fastigheter man investerat i tappar i värde
 • att fastigheter som står som pant för lån tappar i värde
 • att hyresgäster i de fastigheter man äger delar av inte betalar hyran
 • att låntagare inte betalar tillbaka lån
 • att fullgod pant för lån saknas (t.ex. felvärderad, svagare form av pant, eller saknas helt)
 • att plattformar går i konkurs
 • att kreditbolag som utfärdar lån (även kallade Originators eller låneutfärdare) på en del plattformar går i konkurs
 • att de plattformar och låneutfärdare som erbjuder återköpsgaranti eller liknande inte klarar av att leverera ”garantin”
 • att investerade pengar kan vara låsta under lång tid utan möjlighet att komma åt dem
 • bedrägeri
 • brist på transparens, insyn och/eller myndighetskontroll och reglering
 • valutarisk om man investerar i en annan valuta än SEK
 • marknadsspecifika och politiska risker (exempelvis Brexit in Storbritannien)

Vikten av riskspridning

Ett sätt att minska risken i P2P Crowdfunding och Crowdlending är att sprida sina investeringar över flera olika investeringstyper, i flera olika plattformar, i olika regioner och länder och att på varje plattform fördela sin investering på så många poster som möjligt. Kort sagt: riskspridning och diversifiering på alla möjliga nivåer. Granska dessutom varje plattform, erbjudande och investeringsmöjlighet noggrant.

Så här gör jag min riskspridning:

 • Jag investerar på ett stort antal olika plattformar. Precis som jag har flera olika aktier i min aktieportfölj, så har jag flera olika Crowdfunding och Crowdlending plattformar i min ”alternativa-investeringar-portfölj”.
 • Jag investerar på plattformar i flera olika länder och regioner världen över, precis som jag gör med mina fonder i min fondportfölj
 • Jag investerar i olika investeringstyper inom Crowdfunding och Crowdlending såsom fastighetslån, fastighetsägande, privatlån, företagslån, m.m.
 • Jag investerar i plattformar med olika riskprofiler och förväntade avkastningsnivåer.
 • Jag investerar sällan mer än 15000 kronor på en och samma plattform.
 • Jag investerar minsta möjliga rimliga summa i varje enskilt lån på varje plattform och sprider därmed min totala investerade summa på plattformen över så många lån som möjligt. Med ”rimlig” menar jag att vissa plattformar har en minsta investeringsgräns på €1 medan det kanske bara finns 20 intressanta lån på plattformen. Då skulle jag alltså kunna investera €20 om jag bara investerade minimibeloppet. I dessa fall kan jag då i stället välja att t.ex. investera €50 i varje lån för att på så sätt sätta €1000 i arbete.
 • Jag investerar bara en mindre del av mitt totala kapital i P2P Crowdfunding och Crowdlending. För mig betyder det att jag aldrig investerar mer än jag har råd att förlora och att jag som mest har ca 20% av mitt totala investerade kapital i Crowdfunding och Crowdlending. Som jag angav i inledningen så rekommenderas dock normalt sett att den här siffran är högst 10%.

Den här texten gör inte anspråk på att vara en fullständig förteckning över alla risker med Crowdfunding, Cowdlending och P2P utan är allmänt hållen. Läs på noga om riskerna på varje enskild plattform och för varje investering.

Ser du andra risker med Crowdfunding och Crowdlending? Finns det fler eller bättre sätt att minimera riskerna än de som jag använder mig av? Kommentera gärna.

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut. Det är endast mina egna åsikter, tankar och erfarenheter. Friskrivning
Sidan innehåller affiliate-länkar. Användandet av dessa kan generera ersättning till mig. Detta påverkar inte texternas innehåll eller mina åsikter. Policy
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora och sprid riskerna. Genom att använda webbplatsen godkänner du användarvillkoren.
Alternativa Investeringar