Det finns ett stort antal P2P plattformar att välja på när man vill investera sina pengar på ett alternativt sätt genom Crowdlending och Crowdfunding. Hur kan man egentligen veta vilka plattformar som är seriösa och säkra att investera på?

Det tråkiga svaret är tyvärr att man aldrig kan veta med säkerhet. Men det finns en hel del man kan göra för att ändå skaffa sig en så tydlig bild av plattformen som möjligt innan man bestämmer sig för att börja investera på den. I det här inlägget går jag i korthet igenom ett par av de metoder man kan använda sig av.

Läs även sidan om risk och riskspridning där jag bl.a. beskriver hur jag risksprider, samt artikeln med tips.

Innan vi sätter igång vill jag dock vara tydlig med ett par saker. Tråkigt men viktigt:

Bara för att en plattform listas här på webbplatsen så betyder det inte nödvändigtvis att jag har gjort en fullständig utvärdering enligt de punkter som anges nedan och/eller att plattformen har fått ”OK” på alla dessa punkter. Jag är helt enkelt ett P2P-freak som tycker det är kul att testa olika plattformar. Jag investerar sällan några större summor på varje enskild plattform. Jag har istället byggt en portfölj med olika P2P plattformar som har varierande grad av risk och avkastning.

Dessutom behöver inte ett negativt utfall på någon eller några av punkterna nedan alls betyda att plattformen är dålig eller oseriös. Man bör göra en sammantagen bedömning sett till vilka aspekter man själv tycker är viktiga, hur risktolerant man är, o.s.v. Att en plattform finns med på webbplatsen betyder alltså bara att jag själv använder den och är nöjd med den, inget annat. Gör alltid din egen utvärdering av plattformen och ta hjälp av en oberoende rådgivare vid minsta tvivel. Investera aldrig mer än du har råd att förlora.

Inlägget gör inte anspråk på att vara en komplett guide till hur man utvärderar en plattform utan summerar snarare de sätt jag själv ibland använder mig av för att få en bild av om plattformen är rätt för mig eller inte.

Nu kör vi!

Plattformens ålder

En plattform som etablerade sig för många år sedan och fortfarande är aktiv gör uppenbarligen någonting rätt. En ny plattform har inget eller begränsat ”track record”. Kommer den vara kvar imorgon? Det är det ju inte helt säkert att den äldre plattformen kommer att vara heller såklart men det känns ändå tryggare med en etablerad plattform som har en historik än en plattform som är relativt ny.

Plattformens finansiella hälsa

Det här är inte alltid så lätt att ta reda på. Det beror lite på i vilket land plattformen har sitt säte. Men Google är vår vän. För P2P plattformar i Storbritannien använder jag mig av endole.co.uk. I Sverige tycker jag att allabolag.se fungerar bra för att i alla fall skrapa på ytan. Vill man gå mer på djupet så finns det tjänster för det också.

Om plattformen t.ex. går med vinst, har bra kassaflöde och bra med egna tillgångar så är det bättre för oss som investerare än det omvända. Man vill ju helst att plattformen skall vara kvar även efter att jag har investerat mina pengar och chansen till det är ju större om plattformen är i god finansiell form.

Vad har den för affärsmodell, d.v.s. hur tjänar den sina pengar?

Hur ser plattformen finansiella trend ut? Ökar eller minskar vinsten från år till år?

Jag tänker ofta som att plattformen är en aktie som jag funderar på att köpa. Skulle jag köpa den ”aktien”’?

Göra allmän research om plattformen

Hur ser plattformens webbplats ut? Är den väldesignad och stabil? Hur är engelskan eller svenskan i texterna på hemsidan? Har den en https-adress? Känner du dig tillräckligt trygg så kan du skapa ett konto för att utforska den mer på djupet.

Vad kan du hitta om plattformen på nätet? Läs recensioner och bloggar, kolla Trustpilot, forum och sociala medier. Har plattformen en egen blogg? Är den i så fall aktiv? Förekommer plattformen i nyhetsrapporteringen (t.ex. sökning på Google Nyheter)? Hur kommunicerar den med investerare?

När jag kollar Trustpilot och andra betygssajter så är jag alltid noga med att titta på trenden, inte bara snittbetyget. En plattform kan t.ex. ha ett snittbetyg på fyra av fem stjärnor men har kanske under de senaste månaderna börjat få en hel del dåliga betyg och kommentarer. Det är ett varningstecken.

Var alltid källkritisk.

Har plattformens kontor en fysisk adress? Ligger kontoret verkligen på den angivna adressen? Är det en kontorsbyggnad eller är kontoret kanske snarare hemma i någons lägenhet?

Testa att ringa och mejla plattformen. Svarar de? Verkar de proffessionella? Är det en riktig helpdesk eller bara någon som svarar i en mobiltelefon? Ställ kritiska frågor – hur reagerar dem och vad svarar dem? Frågar du om risk och de svarar att att det är riskfritt att investera hos dem – RED ALERT.

Känns det som plattformen ”lever”? Hur mycket information förser plattformen mig som investerare med för varje lån/investeringsmöjlighet? Hur kommunikativ och transparent är plattformen med såväl med- som motgångar?

Plattformens management

Framgår det tydligt på plattformens webbplats vilka som sitter i styrelsen och vilka som operativt leder bolaget? Det borde det göra. Här kan man återigen använda sig av Google, Facebook, LinkedIn, m.fl. för att kolla upp att personerna faktiskt existerar och att de jobbar för plattformen. Kolla upp deras ”track record”. Vad har de jobbat med tidigare? Hur pass erfarna är de? Hur länge har de jobbat för bolaget? Ägnar de all sin tid åt plattformen eller har de fler åtaganden? Byts personer i ledande positioner ofta ut? Det kan tyda på turbulens och instabilitet inom bolaget.

Hur hanterar plattformen mina pengar?

De flesta plattformarna förmedlar bara lån och investeringar, d.v.s det är inte i plattformen som sådan som man investerar. Plattformen är, som namnet antyder, bara en plattform där t.ex. låntagare och långivare kan mötas. På de flesta plattformarna behöver man sätta in den summa pengar som man skall investera (t.ex låna ut). Det är viktigt att dessa, så länge de inte är investerade, hålls på ett separat konto och alltså inte beblandas med plattformens egna medel. I Sverige kallas dessa konton för klientmedelskonton och kan t.ex vara i SEB eller Handelsbanken.

Tanken med dessa konton är att vare sig plattformen eller fordringsägare (vid exempelvis en konkurs) skall kunna komma åt dina pengar.

Om plattformen är reglerad av en myndighet är det så vitt jag vet ett krav för plattformen att ha ett separat/avskiljt konto för investerarna. Hur detta är utformat kan skilja sig åt mellan olika plattformar och länder. Ta reda på hur detta fungerar på just den plattformen som du är intresserad av.

Risk/reward

Att investera är alltid förknippat med risk. Oftast gäller regeln: hög potentiell avkastning – hög risk. Hur ser detta förhållande ut på plattformen som du funderar att investera på? Hur stor risk är du villig att ta? Vissa P2P plattformar erbjuder enorma räntor på de pengar du lånar ut. Kanske upp till 30%, eller till och med högre än så. Men kreditförlusterna kan i dessa fall vara nästan lika enorma, vilket i så fall kan innebära att den faktiska avkastningen i bästa fall bara blir några enstaka procent. Var det värt risken?

Tänk också på att lägre potentiell avkastning inte nödvändigtvis betyder lägre risk. Plattformen kanske t.ex. lånar ut till 15% ränta men erbjuder dig som investerare bara 6%. Då får du dåligt betalt för risken som du faktisk tar.

Hur skriver plattformen om risk?

Läs plattformens blogg, tweets, Facebook-inlägg och texter på hemsidan m.m. Hur skriver de angående risk? Ger de intrycket av att avkastningen är garanterad? Att investeringen är helt säker? Att man inte kan förlora pengar? Håll dig borta!

Att de beskriver hur de arbetar för att minimera riskerna är en helt annan sak och detta bör man absolut läsa – källkritiskt, som vanligt.

Historik och nuläge

Den gamla klyschan ”historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning” gäller såklart även Crowdfunding och Crowdlending men historiken är ändå viktig. Jag investerar ju t.ex. hellre på en plattform som historiskt sett har presterat väl, med begränsade eller inga kreditförluster för investerare, än i en plattform där kreditförlusterna har varit – eller är – höga.

Många P2P plattformar har en statistiksida (inte alltid helt enkel att hitta) där man kan se hur plattformen har presterat i olika aspekter. Hur ser det ut med kreditförlusterna? Vilken nivå är de/har de varit på? Ökar de eller minskar de? Minskar eller ökar antalet användare? Minskar eller ökar antalet lån och/eller lånevolymen?

Hur många låntagare är försenade med sina återbetalningar för tillfället? Hur många lån har överhuvudtaget inte betalats tillbaks? Om den andel är stor (jo jag vet, det är ett relativt begrepp) så tyder det på att plattformen tar stora risker med vilka låntagare de tillåter på plattformen, att de inte gör sin ”due dilligence” och att de är dåliga på att driva in utestående skulder genom att t.ex. realisera den pant som eventuellt finns. Beroende på hur plattformens affärsmodell ser ut kan detta innebära en dubbel risk: dels att att du inte får den avkastning som du förväntar dig och dels att intäkter för plattformen uteblir som på sikt i värsta fall kan resultera i en konkurs.

Kom ihåg att det som visas på plattformens webbplats är deras egna statistik. Som vanligt gäller det att vara källkritisk. Har plattformen ingen statistiksida eller annat sätt att ta reda på den här informationen? Kan det i så fall betyda att de inte vill visa hur det faktiskt går för dem och deras investerare?

Har plattformen tillstånd av en myndighet?

Att en plattform har tillstånd från – och står under tillsyn av – en myndighet, t.ex. Finansinspektionen i Sverige och Financial Conduct Authority i England, ser jag som en klar fördel. Det ger mig ändå en extra känsla av trygghet, men det är på intet sätt en garanti. Det finns det tyvärr ett par exempel på. Huruvida plattformen har tillstånd och därmed står under tillsyn kan man enkelt kolla på t.ex. Finansinspektionens eller FCA’s webbplatser. Tänk på att skilja på om plattformen bara är registrerad eller om den faktiskt har tillstånd.

En del P2P plattformar verkar i länder där tillstånd inte krävs av en myndighet för att få bedriva sin verksamhet. Estland är ett sådan exempel. Det behöver definitivt inte betyda att plattformen därmed är oseriös eller extra riskabel att investera på. Men det betyder i vart fall att myndigheterna i detta land har begränsad insyn och begränsade möjligheter att ingripa vid eventuella problem.

Sätt in och ta ut

Att känna sig trygg när man sätter in pengar man vill investera och att enkelt och snabbt kunna ta ut dem är mycket viktigt. Om jag känner mig det minsta osäker så sätter jag oftast först in en mycket liten summa (några hundralappar) för att testa hur det fungerar. När de väl kommit in på plattformen tar jag direkt ut dem igen för att se att även det går lätt och smidigt. Tänk dock på beroende på valuta, bank, m.m. så kan kostnader för avgifter och negativ växelkurs tillkomma när man flyttar till och från plattformen.

That’s it!

Som jag skrev inledningsvis så är inte detta en fullständig beskrivning av allt man kan göra för att utvärdera hur lämpligt det är att investera på en viss plattform. Det finns säkert en hel del andra saker man kan titta på. Men det är ändå en början och jag hoppas att ovanstående punkter kommer att vara dig till hjälp. Om du har egna sätt eller idéer så får du mer än gärna dela med dig 🙂

Kom också ihåg att hålla dig uppdaterad på hur det går för plattformen (inte bara för dina egna investeringar). Om t.ex. någon eller några av de ovan nämnda punkterna, som tidigare har varit positiva, nu har ändrats till negativa så kan det vara en signal på att man kanske bör fundera på att börja dra sig ur och leta upp en mer lämplig plattform att flytta pengarna till.

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut. Det är endast mina egna åsikter, tankar och erfarenheter. Friskrivning
Sidan innehåller affiliate-länkar. Användandet av dessa kan generera ersättning till mig. Detta påverkar inte texternas innehåll eller mina åsikter. Policy
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora och sprid riskerna. Genom att använda webbplatsen godkänner du användarvillkoren.
Alternativa Investeringar