Om alternativa investeringar och passiva inkomster genom Crowdfunding, Crowdlending och P2P-lån

Om att investera i företagslån genom Crowdlending

Investera i företagslånAtt investera i företagslån kan ge bra avkastning och samtidigt hjälper man bolag som är i behov av en kapitalinjektion, t.ex inför en expansion. Som tack får du ersättning i form av ränta, oftast utbetald varje månad. En passiv inkomst. Att många individer, oberoende av varandra, går samman och lånar ut en liten del var till ett företag kallas Crowdlending. Ofta erbjuds någon form av pant/säkerhet för lånet av företrädarna för företagen, t.ex personlig borgen men det är ingen garanti för en säker investering. Läs noga på om bolaget, dess finanser och historik.

Funktionen Autoinvestering erbjuds av ca hälften av plattformarna. Funktionen innebär att du ställer in lite olika investeringsparametrar, sedan sköter plattformen investeringarna åt dig helt automatiskt. Du släpper då kontrollen över vilka företag du investerar i men kan alltid se alla dina utlåningar i din portfölj. Huruvida du vill använda den här funktionen eller inte för att investera i företagslån är helt upp till dig. Jag använder den personligen för det mesta. För att det är bekvämt och för att jag ändå inte känner mig kapabel till att bedöma om företaget kommer att klara att betal tillbaka lånet eller ej. Jag litar på att plattformen har gjort en bra analys innan de släpper lånet på plattformen. Bra plattformar gör bra analyser men det är såklart ändå ingen garanti. Riskspridning är därmed A och O.

Löptiderna för att investera i företagslån kan variera från ett par månader till flera år och man måste räkna med att ligga ute med pengarna under hela löptiden. Det finns långt i från alltid någon andrahandsmarknad där man kan sälja sina lån till andra investerare. Dock betalar de flesta företag tillbaka både kapital och ränta löpande, vilket gör att det utestående beloppet hela tiden minskar. För optimal avkastning så bör man återinvestera de pengar som betalas tillbaka.

Den mest kända termen, Crowdfunding, innebär i det här sammanhanget att man, ihop med andra, köper andelar i olistade företag i hopp om att de skall utvecklas positivt. Jag är personligen inte ett jätteförtjust av den här typen av investering när det gäller företag, bl.a. eftersom det oftast inte innebär någon löpande passiv inkomst, utan i bästa fall ”bara” en värdeökning. Därför listar jag i princip uteslutande Crowdlending-plattformar på webbplatsen. Den enda formen av Crowdfunding som jag investerar i är fastigheter 

Översikt

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut. Det är endast mina egna åsikter, tankar och erfarenheter. Friskrivning
Sidan innehåller samarbetslänkar. Användandet av dessa kan generera ersättning till mig. Detta faktum påverkar inte innehållet eller mina åsikter. Policy
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora och sprid riskerna. Genom att använda webbplatsen godkänner du användarvillkoren.

*Avkastningen som anges är min egen avkastning i procent beräknat som XIRR och uppdateras årligen efter att jag har sammanställt hur föregående år har gått. Olika plattformar har olika sätt och tidsramar för att sätta statusen ”kreditförlust” på ett lån som inte återbetalats, vilket påverkar XIRR-beräkningen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det finns inga garantier för att du kommer att uppnå denna avkastning. Läs på om risk

Vissa plattformar drar skatt på en gång när räntan betalas in. Detta har inte tagits i beaktning när XIRR har beräknats, vilket betyder att avkastningen som anges i dessa fall är efter skatt. 

***Namnen till trots så är återköpsgaranti, kreditförlustfond eller motsvarande benämningar inte en garanti mot att förlora pengar. Plattformar och låneutfärdare kan t.ex. få sinande kassor eller t.o.m. gå i konkurs. Återköpsgaranti eller kreditförlustfond erbjuds inte alltid för alla de investeringar som förmedlas på en plattform. Läs på vad som gäller innan du investerar. 

Även investeringar där det finns pant/säkerhet såsom borgen, fastighet eller liknande är ingen en garanti för att inte förlora pengar. Panten/säkerheten kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant/säkerhet, sakna täckning, o.s.v.