Kuflink

Kuflink

Baserad Baserad i Storbritannien

Etablerad Etablerad 2016

  • Kuflink investerar själva 5% i alla förmedlade fastighetslån

  • Stort inflöde av nya fastigheter

  • Inga avgifter för investerare

  • Börja med så lite som £100 (därefter är lägsta summa ett par pund)

  • Tillstånd och reglerad av FCA

Information

Sidan innehåller samarbetslänkar till plattformen som kan generera ersättning till mig
Få £50-£250 cashback när du registerar dig via länken (knappen) ovan och investerar minst £500-£5000**

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut. Friskrivning
Sidan innehåller samarbetslänkar (affiliate), vilket innebär att jag kan erhålla ersättning om länken används. Detta påverkar inte texternas innehåll eller mina åsikter.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora.
Tänk på att ta gällande skatteregler i beaktande när du deklarerar. Skatt skall normalt sett betalas på ränteintäkter, utdelningar, valutakursvinster, samt för vinster vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden. Intäkter från plattformar i utlandet måste man själv redovisa i deklarationen. Hör med skatteverket innan du börjar investera hur du skall gå tillväga för att deklarera på rätt sätt.
Notera att färgkodningen som används är avsedd att vara ett visuellt hjälpmedel. Det innebär alltså inte att plattformar med mycket grönt är bättre eller säkrare att investera på än plattformar med mindre grönt, utan färkodningen reflekterar vilka tjänster som erbjuds samt mina erfarenheter med plattformen.

Introduktion

Kuflink förmedlar främst överbryggningslån till fastighetsutvecklare i Storbritannien sedan 2016. De utmärker sig genom att alltid själva investera 5% i alla lån de förmedlar, vilket innebär att de har s.k. ”skin in the game”. Det borde innebära att de väljer ut sina lån med extra stor omsorg. De är de första att förlora pengar om ett lån inte återbetalas.  Investerare hos Kuflink har, enligt Kuflink själva, inte förlorat en krona sedan starten 2016.

Kuflink har tillstånd och regleras av FCA (Financial Conduct Authority), vilket är Storbritanniens motsvarighet till Finansinspektionen.

För att skapa ett konto hos Kuflink krävs ett brittiskt kontonummer. Detta fixar du lätt och gratis hos t.ex Transferwise. Via Transferwise kan du sedan även enkelt och billigt föra över pengar till Kuflink (och andra plattformar)

Recensionen baseras, som alltid, på min egen investeringsstrategi.

Recension (2018-11-10) 

Avkastning

Årsavkastning

Jag har ännu inte varit investerad ett helt år men min beräknade årsavkastning är för tillfället 6,5%. Enligt Kuflinks egna statistik så har deras investerare inte haft några kreditförluster sedan starten 2016.

Lånen på plattformen är amorteringsfria (s.k. Bullet-lån), vilket innebär att hela den utlånade summan återbetalas när lånet förfaller. Ränta betalas dock månadsvis, om du investerar manuellt. Om du investerar via Autoinvesteringskontot hos Kuflink så betalas räntan årligen.

minsta investeringMinsta investering

Den lägsta summan man kan investera i ett lån på plattformen är £100. Detta gäller dock endast den första investeringen. Därefter kan man investera så lite som ett par pund. Det är något som jag gillar eftersom jag då snabbt kan sätta de ränteinbetalningar jag får in i arbete igen. Jag behöver inte vänta på att de först skall växa till £100 innan jag kan investera igen.

AvgifterAvgifter

0% i avgifter. Kuflink tar inte ut några avgifter av investerare. Dock tar de 0,25% i avgift om man säljer sina lån på andrahandsmarknaden.

tillgångTillgång på investeringar

För mig tog det mindre än en månad att bli fullt investerad hos Kuflink med £1000. Jag investerar oftast minsta möjliga (rimliga) summa i varje lån och hos Kuflink bestämde jag mig för att köra på £100 per investering. Numera återinvesterar jag regelbundet de ränteåterbetalningar jag får, vilket innebär ett par pund åt gången. Tillgången på lån är tillräckligt bra för att kunna göra detta i princip omgående.

användarupplevelseAnvändarupplevelse

Relativt snygg, stram, design på webbplatsen. Den är ganska lättnavigerad och tydlig men jag stör mig lite på att även de två kontotyperna som jag inte använder (Auto-Invest och IFISA) alltid visas t.ex. på instrumentpanelen.

Det mesta av den nyckelinformation man vill ha om sin portfölj finns tillgänglig men jag saknar t.ex. XIRR och lite annat. Informationen om lånen som erbjuds är inte superdetaljerad men presentras på ett lättbegripligt och överskådligt sätt.

Sidan är bättre och tydligare på datorn än på mobiltelefonen.

garantierÅterköpsgaranti & pant

Kuflink erbjuder ingen återköpsgaranti (det är det få fastighetsplattformar som gör) men istället har man som långivare en fastighet som pant för lånet. Kuflink förmedlar lån för maximalt 75% av fastighetens (värderade) värde. Det innebär att fastighetens värde skall kunna minska med 25% och ändå täcka summan som krävs för att betala tillbaka lånet ifall den måste säljas för att långivaren inte klara av att betala lånet. Utöver detta tar Kuflink ”smällen” för de första 5 procenten vid en eventuell förlust eftersom de själva investerar minst 5% i alla fastighetslån som förmedlas på plattformen.

Även om man investerar i lån där låntagaren har lämnat pant för lånet så är det viktigt att påpeka att panten inte är en garanti. Panten (fastigheten) kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant, o.s.v, vilket kan innebära att man inte får tillbaka hela den investerade summan.

andrahandsmarknadAndrahandsmarknad

Kuflink har numera en andrahandsmarknad där man kan sälja sina investeringar/lån till en annan investerare i fall ett behov uppstår av att komma åt sina pengar.

Andrahandsmarknaden är snyggt och enkelt uppbyggd i en egen sektion på webbplatsen. Man väljer bara vilket lån man vill sälja och bekräftar sedan med ett knapptryck. Kuflink tar 0,25% i avgift när man säljer lån på andrahandsmarknaden.

Man kan inte sälja med vinst eller förlust utan bara till nominellt värde.

Jag har själv inte använt andrahandsmarknaden så jag vet inte hur bra den fungerar eller hur snabbt det går att sälja lån. Men man skall alltid ha i åtanke att det måste finnas en köpare på andra sidan för att lånen skall gå att sälja. Andrahandsmarknaden som sådan är ingen garanti för att man snabbt och lätt kommer åt sina pengar, det hänger helt på tillgång och efterfrågan på plattformen.

AutoinvesteringAutoinvestering

Kuflink erbjuder en autoinvesteringsfunktion (ett separat konto kallat Auto-Invest på plattformen), som automatiskt investerar åt dig enligt förinställda parametrar. Man väljer då alltså själv inte vilka fastighetslån man investerar i utan överlåter detta helt till plattformen. Jag har själv inte något Auto-Invest konto så jag kan inte uttala mig om hur det fungerar. Anledningen till att jag inte använder mig av funktionen/kontot är att man måste låsa sig i fem år för att kunna få en avkastning på 7%. Istället väljer jag själv de lån som ger 6,5- 7% och med löptider långt kortare än fem år.

KundsupportSupport

Jag har inte haft behov av att kontakta supporten särskilt ofta men de gånger jag har gjort det har det fungerat rätt bra. De har dock fortfarande inte har löst en bugg på deras mobila hemsida som jag hörde av mig om för ett par månader sedan. Jag har främst använt mig av chatten men även mejl och telefonsupport finns.

Få £50-£250 cashback när du registerar dig via länken (knappen) nedan och investerar minst £500-£5000**

*Avkastningen som anges är normalt sett min egen faktiska avkastning i procent för föregående år. Om jag vid årskiftet har varit investerad i mindre än 12 månader på plattformen så anges temporärt istället en prognos för min årliga avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Läs på om risk.

**Erbjudandet gällde vid tillfället då recensionen skrevs. Det kan ha ändrats av plattformen sedan dess. Läs mer på plattformens webbplats. Ta del av villkoren innan du utnyttjar ett erbjudande.

***Namnen till trots så är vare sig återköpsgaranti, kreditförlustfond eller någon annan motsvarande benämning en garanti mot att förlora pengar. Plattformar och låneutfärdare kan få sinande kassor eller t.o.m gå i konkurs. Även investeringar där det finns pant/säkerhet såsom borgen, fastighet eller liknande är ingen en garanti för att inte förlora pengar. Panten/säkerheten kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant/säkerhet, sakna täckning, o.s.v.