Kuflink

Sidan innehåller samarbetslänkar, vilka kan generera ersättning till mig när de används. Policy

Grunddata

Baserad Baserad i Storbritannien

Etablerad Etablerad 2016

Investeringstyp Lån till fastighetsutveckling, överbryggningslån

Highlights

  • Kuflink investerar själva 5% i alla förmedlade fastighetslån

  • Stort inflöde av nya fastigheter

  • Inga avgifter för att investera

  • Börja med £100 (därefter är lägsta summa ett par pund)

  • Tillstånd och reglerad av FCA

  • Låntagare ställer ofta fastighet som pant

Till plattformen
Få £50-£250 cashback när du registerar dig via länken (knappen) ovan och investerar minst £500-£5000**

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut. Det är endast mina egna åsikter, tankar och erfarenheter. Friskrivning
Sidan innehåller samarbetslänkar. Användandet av dessa kan generera ersättning till mig. Detta faktum påverkar inte innehållet eller mina åsikter. Policy
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora och sprid riskerna. Genom att använda webbplatsen godkänner du användarvillkoren.

Introduktion

Kuflink förmedlar främst överbryggningslån till fastighetsutvecklare i Storbritannien sedan 2016. De utmärker sig genom att alltid själva investera 5% i alla lån de förmedlar, vilket innebär att de har s.k. ”skin in the game”. Det borde innebära att de väljer ut sina lån med extra stor omsorg. De är de första att förlora pengar om ett lån inte återbetalas.  Investerare hos Kuflink har, enligt Kuflink själva, inte förlorat en krona sedan starten 2016.

Kuflink har tillstånd och regleras av FCA (Financial Conduct Authority), vilket är Storbritanniens motsvarighet till Finansinspektionen.

För att skapa ett konto hos Kuflink krävs ett brittiskt kontonummer. Detta fixar man lätt och gratis hos t.ex. Revolut. Via Revolut kan man dessutom sedan enkelt och billigt föra över pengar till Kuflink (och andra plattformar)

Recensionen baseras, som alltid, på min egen investeringsstrategi.

Recension (2020-02-23) 

Min avkastningsutveckling (XIRR) på Kuflink

Avkastning

Årsvkastning (XIRR)*

Jag har investerat hos Bondora sedan augusti 2018 men har börjat följa upp XIRR först under 2019.

Kreditförluster, i varierande storlek, är oundvikliga på de flesta plattformarna. Det viktiga är att de är såpass mycket mindre än intäkterna att avkastningen hamnar på den nivå man förväntar sig eller åtminstone kan acceptera. På många plattformar finns återköpsgaranti eller pant/säkerhet för investeringarna. De har som syfte att eliminera/begränsa investerarnas kreditförluster men de är inga absoluta garantier.

Eventuella kreditförluster kommer med i XIRR-beräkningen först när ett lån/investering får denna negativa status på plattformen och summan dras från kontot. Hur lång tid det tar innan detta sker kan variera kraftigt från plattform till plattform.

Enligt Kuflinks egna statistik så har deras investerare inte haft några kreditförluster sedan starten 2016.

Lånen på plattformen är amorteringsfria (s.k. Bullet-lån), vilket innebär att hela den utlånade summan återbetalas när lånet förfaller. Ränta betalas dock månadsvis, om du investerar manuellt. Om du investerar via Autoinvesteringskontot hos Kuflink så betalas räntan årligen.

minsta investering
Minsta investering

Den lägsta summan man kan investera i ett lån på plattformen är £100. Detta gäller dock endast den första investeringen. Därefter kan man investera så lite som ett par pund. Det är något som jag gillar eftersom jag då snabbt kan sätta de ränteinbetalningar jag får in i arbete igen. Jag behöver inte vänta på att de först skall växa till £100 innan jag kan investera igen.

Insättningsmetoder

Kuflink har tre olika sätt att sätta in pengar på plattformen: SEPA-betalning, kortbetalning och överföring från brittiskt bankkonto.

Med kortbetalning och eller överföring från brittiskt bannkonto sker överföringen i princip omedelbart medan en SEPA-överföring oftast tar 1-2 bankdagar.

Vid kortbetalning och SEPA-överföring kan en procentuell valutaväxlingsavgift tas ut (beroende på bank). Hos Nordea, som är min bank, är valutaväxlingsavgiften 1% för kortbetalningar och SEPA-betalningar. Denna avgift tas ut både när jag för över pengar till plattformen och när jag tar ut dem.

Lösningen jag har hittat för att undvika detta – i bägge riktningar – är Revolut. Det fungerar klockrent och de har normalt sett inga avgifter för att växla mellan SEK, USD, GBP, EUR och många andra valutor. På helger och för vissa ”mindre” valutor tas dock en avgift ut.

Så här använder jag Revolut för engelska plattformar:

  • På Revolut har jag automatiskt och kostnadsfritt ett brittiskt kontonummer. Ett brittiskt kontonummer är oftast ett måste för att kunna registrera sig på brittiska plattformar. Tack vare Revolut är det inga problem.
  • Jag sätter in SEK på mitt Revolutkonto (med kort eller Apple Pay)
  • Växlar dessa avgiftsfritt till t.ex. GBP
  • Gör en avgiftsfri överföring i GBP till plattformen med mitt brittiska kontonummer

De här tre stegen tar bara några minuter och allt kan göras i Revolut-appen.

När det är dags att ta ut pengar från plattformen så tar jag ut dem till mitt Revolutkonto och växlar antingen tillbaka avgiftsfritt till SEK eller så sätter jag in pengarna på en annan plattform.

Revolut och mitt Revolutkonto har helt enkelt blivit navet i min P2P-portfölj. Alla utländska insättningar och uttag sker från och till Revolut-kontot. Revolutkonton täcks inte av insättningsgarantin.

Avgifter
Avgifter

0% i avgifter. Kuflink tar inte ut några avgifter av investerare. Dock tar de 0,25% i avgift om man säljer sina lån på andrahandsmarknaden.

löptidLöptid

Kuflink förmedlar som sagt främst överbryggningslån till fastighetsutvecklare, vilket innebär att löptiderna på lånen är ganska korta. Oftast någonstans runt 3 till 24 månader. Som jag även nämnde tidigare så är lånen på plattformen är amorteringsfria (s.k. Bullet-lån), vilket innebär att hela den utlånade summan återbetalas först när lånet förfaller medan räntan normalt sett betalas månadsvis.

Tillgång
Tillgång på investeringar

För mig tog det mindre än en månad att bli fullt investerad hos Kuflink med £1000. Jag investerar oftast minsta möjliga (rimliga) summa i varje lån och hos Kuflink bestämde jag mig för att köra på £100 per investering. Numera återinvesterar jag regelbundet de ränteåterbetalningar jag får, vilket innebär ett par pund åt gången. Tillgången på lån är tillräckligt bra för att kunna göra detta i princip omgående.

Användarupplevelse
Användarupplevelse

Relativt snygg, stram, design på webbplatsen. Den är ganska lättnavigerad och tydlig men jag stör mig lite på att även de två kontotyperna som jag inte använder (Auto-Invest och IFISA) alltid visas t.ex. på instrumentpanelen.

Det mesta av den nyckelinformation man vill ha om sin portfölj finns tillgänglig men jag saknar t.ex. XIRR och lite annat. Informationen om lånen som erbjuds är inte superdetaljerad men presentras på ett lättbegripligt och överskådligt sätt.

Sidan är bättre och tydligare på datorn än på mobiltelefonen.

garantierÅterköpsgaranti & pant

Kuflink erbjuder ingen återköpsgaranti (det är det få fastighetsplattformar som gör) men istället har man som långivare en fastighet som pant för lånet. Kuflink förmedlar lån för maximalt 75% av fastighetens (värderade) värde. Det innebär att fastighetens värde skall kunna minska med 25% och ändå täcka summan som krävs för att betala tillbaka lånet ifall den måste säljas för att långivaren inte klara av att betala lånet. Utöver detta tar Kuflink ”smällen” för de första 5 procenten vid en eventuell förlust eftersom de själva investerar minst 5% i alla fastighetslån som förmedlas på plattformen.

Även om man investerar i lån där låntagaren har lämnat pant för lånet så är det viktigt att påpeka att panten inte är en garanti. Panten (fastigheten) kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant, o.s.v, vilket kan innebära att man inte får tillbaka hela den investerade summan.

andrahandsmarknad
Andrahandsmarknad

Kuflink har numera en andrahandsmarknad där man kan sälja sina investeringar/lån till en annan investerare i fall ett behov uppstår av att komma åt sina pengar.

Andrahandsmarknaden är snyggt och enkelt uppbyggd i en egen sektion på webbplatsen. Man väljer bara vilket lån man vill sälja och bekräftar sedan med ett knapptryck. Kuflink tar 0,25% i avgift när man säljer lån på andrahandsmarknaden.

Man kan inte sälja med vinst eller förlust utan bara till nominellt värde.

Jag har själv inte använt andrahandsmarknaden så jag vet inte hur bra den fungerar eller hur snabbt det går att sälja lån. Men man skall alltid ha i åtanke att det måste finnas en köpare på andra sidan för att lånen skall gå att sälja. Andrahandsmarknaden som sådan är ingen garanti för att man snabbt och lätt kommer åt sina pengar, det hänger helt på tillgång och efterfrågan på plattformen.

Autoinvestering
Autoinvestering

Kuflink erbjuder en autoinvesteringsfunktion (ett separat konto kallat Auto-Invest på plattformen), som automatiskt investerar åt dig enligt förinställda parametrar. Du väljer då alltså själv inte vilka fastighetslån du investerar i utan överlåter detta helt till plattformen. Jag har själv inte något Auto-Invest konto så jag kan inte uttala mig om hur det fungerar. Anledningen till att jag inte använder mig av funktionen/kontot är att man måste låsa sig i fem år för att kunna få en avkastning på 7%. Istället väljer jag själv de lån som ger 6,5- 7% och med löptider långt kortare än fem år.

Rapporteringsverktyg
Rapporteringsverktyg

Tydligt översikt över alla transaktioner finns att tillgå (kan var lite svår att hitta). Dock kan man inte filtrera datan eller exportera den till Excel eller CSV format, bara till PDF. Det går dock att med en gammal hederlig copy/paste kopiera över all data från webbplatsen och sedan klistra in i Excel.

Kundsupport
Support

Jag har inte haft behov av att kontakta supporten på Kuflink särskilt ofta men de gånger jag har gjort det har det fungerat rätt bra. De har dock fortfarande inte har löst en bugg på deras mobila hemsida som jag hörde av mig om för länge, länge sedan.

Jag har främst använt mig av chatten men även mejl och telefonsupport finns.

Få £50-£250 cashback när du registerar dig via länken (knappen) nedan och investerar minst £500-£5000**
Till plattformen
Översikt

*Avkastningen som anges är min egen avkastning i procent beräknat som XIRR och uppdateras årligen efter att jag har sammanställt hur föregående år har gått. Olika plattformar har olika sätt och tidsramar för att sätta statusen ”kreditförlust” på ett lån som inte återbetalats, vilket påverkar XIRR-beräkningen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det finns inga garantier för att du kommer att uppnå denna avkastning. Läs på om risk

Vissa plattformar drar skatt på en gång när räntan betalas in. Detta har inte tagits i beaktning när XIRR har beräknats, vilket betyder att avkastningen som anges i dessa fall är efter skatt. 

**Erbjudandet gällde vid tillfället då recensionen skrevs. Det kan ha ändrats av plattformen sedan dess. Läs mer på plattformens webbplats. Ta del av villkoren innan du utnyttjar ett erbjudande.

***Namnen till trots så är återköpsgaranti, kreditförlustfond eller motsvarande benämningar inte en garanti mot att förlora pengar. Plattformar och låneutfärdare kan t.ex. få sinande kassor eller t.o.m. gå i konkurs. Återköpsgaranti eller kreditförlustfond erbjuds inte alltid för alla de investeringar som förmedlas på en plattform. Läs på vad som gäller innan du investerar. 

Även investeringar där det finns pant/säkerhet såsom borgen, fastighet eller liknande är ingen en garanti för att inte förlora pengar. Panten/säkerheten kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant/säkerhet, sakna täckning, o.s.v.