Lendify

Lendify

Baserad Baserad i Sverige

Etablerad Etablerad 2014

  • Autoinvesteringsfunktion

  • Stor tillgång på lån att investera i

  • Enkel inloggning med Bank ID och smidig direktöverföring från bankkonto med Trustly

  • Börja med så lite som 1 krona

  • Svensk plattform med tillstånd av Finansinspektionen

  • Snygg, tydlig och lättnavigerad webbplats

Information

Sidan innehåller samarbetslänkar till plattformen som kan generera ersättning till mig
Få 500 SEK bonus att investera när du registrerar dig via länken (knappen) ovan och investerar minst 20.000 SEK**

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut. Friskrivning
Sidan innehåller samarbetslänkar (affiliate), vilket innebär att jag kan erhålla ersättning om länken används. Detta påverkar inte texternas innehåll eller mina åsikter.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora.
Tänk på att ta gällande skatteregler i beaktande när du deklarerar. Skatt skall normalt sett betalas på ränteintäkter, utdelningar, valutakursvinster, samt för vinster vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden. Intäkter från plattformar i utlandet måste man själv redovisa i deklarationen. Hör med skatteverket innan du börjar investera hur du skall gå tillväga för att deklarera på rätt sätt.
Notera att färgkodningen som används är avsedd att vara ett visuellt hjälpmedel. Det innebär alltså inte att plattformar med mycket grönt är bättre eller säkrare att investera på än plattformar med mindre grönt, utan färkodningen reflekterar vilka tjänster som erbjuds samt mina erfarenheter med plattformen.

Introduktion

Lendify är en svensk marknadsplats som förmedlar lån till privatpersoner. Man kan alltså som investerare låna ut pengar till kreditvärdiga privatpersoner via Lendify och på så sätt få ränteintäkter varje månad, precis som om man vore en bank. Lånen amorteras även varje månad av låntagaren. Återbetalningarna kan antingen återinvesteras eller tas ut.

Lendify erbjuder två olika sätt att investera: manuellt konto och automatiskt konto. Om man använder det manuella kontot så väljer man själv vilka lån man vill investera i medan det automatiska kontot gör jobbet helt på egen hand. Det finns två typer av automatiska konton: lång löptid (upp till 10 år) och kort löptid (upp till 5 år).

Lendify har tillstånd från Finansinspektionen att förmedla krediter och betalningar.

Recensionen baseras, som alltid, på min egen investeringsstrategi och mina egna resultat och erfarenheter.

Recension (2019-06-01) 

Avkastning

Årsavkastning

Jag har ännu inte varit fullt investerad ett helt år hos Lendify men min beräknade årsavkastning är för tillfället 8%.

Vilken avkastning man kan få beror bl.a på om man investerar manuellt eller om man använder ett långt eller kort autoinvesteringskonto samt hur stor risk man är villig att ta. Själv investerar jag den största delen manuellt och har en mindre del i det långa autoinvesteringskontot.

Man skall vara medveten om att kreditförlustfonden inte gäller för manuella konton. Den gäller bara för autoinvesteringskonton. Jag får också lägga mer tid på att återinvestera återbetalningar än om jag bara hade använt autoinvesteringskontot.

minsta investeringMinsta investering

Den lägsta summan man kan investera i ett lån på plattformen är 1 SEK. Det innebär att man kan få en mycket bra riskspridning eftersom man kan fördela sitt investerade kapital på ett stort antal lån. Sätter man in 10.000 SEK på autoinvesteringskontot så fördelas de automatiskt över minst 40 olika lån med olika ränta och riskprofiler.

AvgifterAvgifter

Serviceavgiften för att investera hos Lendify varierar f.n. mellan 1,5% och 5,5% beroende på bl.a vilken kreditklass lånet har. Avgiften dras från låntagarens ränteinbetalningar (inte amorteringen) månadsvis. D.v.s. det är låntagarens nominella ränta minus serviceavgiften som betalas ut som avkastning.

Även om jag personligen tycker det är enklare och bättre när investerare inte betalar några avgifter alls så är ändå den här typen av avgiftssystem bättre än andra som finns på marknaden. Detta eftersom plattformen bara får betalt när investeraren får det. Det torde vara ett bra incitament för Lendify att förmedla ”rätt” lån och göra allt de kan för att få in uteblivna betalningar.

Även om det är enkelt och tydligt när det är avgiftsfritt att investera så skall man ha i åtanke att många av de plattformar som inte tar ut några avgifter från investerare i realiteten tillämpar samma system som Lendify. D.v.s. att skillnaden mellan låntagarens ränta och den ränta man får som investerare tillfaller plattformen. Och den kan vara långt mycket mer än den avgift som dras hos Lendify. Lendify menar att deras sätt är mer transparent – och det är jag ändå beredd att hålla med om.

Ta avgifter i beaktande men stirra dig inte blind på dem. Det är nettoavkastning och risk som har störst betydelse.

Målräntan som anges för autoinvesteringskonton är efter serviceavgift och förväntade kreditförluster.

tillgångTillgång på investeringar

För mig gick det ganska snabbt att bli fullt investerad med 10.000 SEK men då skall man veta att jag i princip köpte hela min autoinvestkonto på andrahandsmarknaden. Känslan är att det kan ta något längre om man investerar i ett sådant konto från scratch.

På det manuella kontot så investerar jag mellan 50-100 SEK per lån. Jag går in och återinvesterar de återbetalningar jag får en gång i månaden för att minimera tiden jag lägger på detta. Tillgången på lån (med de lånekriterier som jag söker) är tillräckligt bra för att kunna återinvestera allt inom en dag eller två. Om man har ”bredare” kriterier så går det ännu snabbare.

En funktion som är suverän när man är manuell investerare och punktåterinvesterar så som jag gör är en liten ruta i instrumentpanelen som man kan klicka i när man vill bli meddelad om nya lån. Jag går in och klickar i denna ruta en gång i månaden, får meddelanden om nya lån, investerar i de lån som är intressanta och när allt är återinvesterat klickar jag ur rutan igen tills nästa månad.

användarupplevelseAnvändarupplevelse

Lendify har en snyggt, stilrent designad webbplats. Den är lättnavigerad och tydlig, framför allt på datorskärmen, men funkar även bra på mobiltelefonen. På instrumentpanelen har man än bra översikt över vilka konton man har, deras utveckling, hur löptider och kreditklasser är fördelade och kommande återbetalningar. Och man kan gå ännu mer i detalj om man så vill.

Det är även bra att man kan slå ihop olika konton (t.ex. konton man köper på andrahandsmarknaden. Man kan dock inte, av förklarliga skäl, slå ihop autoinvesteringskonton med manuella konton. Däremot kan man föra över ej investerat kapital från en kontotyp till en annan.

Smidig inloggning med Bank-ID och bar med direktöverföring via Trustly.

garantierÅterköpsgaranti & pant

Lendify har en kreditförlustfond för deras autoinvesteringskonton (d.v.s. inte för manuella konton) som går in och täcker det nominella investerade beloppet om de samlade ränteintäkterna från övriga lån i kontot inte täcker det nominella beloppet vid en återbetalning.

Ett exempel taget från Lendifys hemsida: En månad ska du få tillbaka 100 kr i amortering och 10 kr i ränta från de lån du investerat i. På grund av försening inkommer endast 90 kr i amortering och 5 kr i ränta, vilket innebär att du totalt endast återfått 95 kr till ditt konto. Kreditförlustfonden täcker då upp mellanskillnaden mellan det du skulle fått i amortering enligt plan och det faktiskt återbetalda beloppet, i detta fall 5 kr. När låntagarna väl betalar in det förfallna beloppet återgår ersättningen till kreditförlustfonden

Kreditförlustfonden är avgiftsfri och ingår när man investerar via autoinvesteringskonton. Dock är den potentiella avkastningen lägre på autoinvesteringskonton än vad man har möjlighet att åstadkomma med ett manuellt konto. Men då med större risktagande, beroende på vilka lån man väljer.

Alla plattformar jag känner till som använder sig av en kreditförlustfond friskriver sig för att utbetalningar från kreditförlustfonden bara sker så länge det finns pengar i fonden och ibland även från andra omständigheter. Det är alltså inte en absolut garanti.

Lendify kräver ingen pant/säkerhet av låntagarna. Avkastning och kreditförluster bestäms av de lån/kontotyper man väljer, låntagarnas förmåga att betala tillbaka sina lån och på Lendify’s förmåga att driva in uteblivna betalningar, samt av om man är skyddad av kreditförlustfonden eller ej.

andrahandsmarknadAndrahandsmarknad

Lendify har en andrahandsmarknad där man kan sälja sina konton, både autoinvesteringskonton och manuella konton, om ett behov skulle uppstå att komma åt investerade pengar tidigare än planerat. Märk väl att man inte kan sälja enskilda lån utan bara hela konton. Det kan vara värt att ha detta i åtanke när man investerar. Främst av två anledningar:

  • Man kanske inte inte vill sälja av hela kontot om man bara behöver komma åt en del av pengarna.
  • Det kan eventuellt vara svårare att få sålt ett stort konto (högt värde) än ett mindre konto (lägre värde).

Lyckligtvis kan man ha flera olika konton hos Lendify. Det kan eventuellt vara en bra idé att utnyttja denna möjlighet.

Att sälja ett konto är hur enkelt som helst. Man går bara till andrahandsmarknaden, väljer det konto man vill sälja, väljer hur mycket man vill sälja kontot för och bekräftar slutligen försäljningen. Det är lika enkelt att köpa konton.

Man skall ha i åtanke att det måste finnas en köpare på andra sidan för att lånen skall gå att sälja. Man kan behöva sälja till rabatt om det är riktigt bråttom, och ens då är det inte säkert att man får sålt något. En andrahandsmarknad som sådan är ingen garanti för att man lätt kommer åt sina pengar, det hänger helt på tillgång och efterfrågan på plattformen.

Jag har själv både köpt och sålt på andrahandsmarknaden och det har alltid fungerat bra och gått hyfsat snabbt. En kul och bra detalj är att man kan se hur många transaktioner som har gjorts på andrahandsmarknaden de senaste 30 dagarna. På så sätt får man en känsla för hur vital den är.

Lendify tar inga avgifter för att köpa och sälja på andrahandsmarknaden.

Tänk på att vinster/förluster vid försäljning på andrahandsmarknaden skall redovisas i deklarationen.

AutoinvesteringAutoinvestering

Lendify erbjuder en autoinvesteringsfunktion men det är hos dem en speciell kontotyp som kallas Autoinvestkonto. Det finns två typer av Autoinvestkonton: lång löptid (upp till 10 år) och kort löptid (upp till 5 år). Dessa konton investerar automatiskt och sprider investeringarna i olika lån, löptider och riskklasser enligt Lendify`s förinställda parametrar. Man väljer alltså själv inte vilka lån man investerar i utan överlåter detta till plattformen. Den enda inställningen man själv kan göra i ett Autoinvestkonto är huruvida man vill återinvestera ränteinkomster och amortering eller inte.

Autoinvestkonton omfattas av kreditförlustfonden, vilket inte manuella konton gör.

KundsupportSupport

Lendify var en av de första Crowdlending-plattformarna som jag investerade på och hade i början en hel del frågor. Jag använde då deras chat-support rätt flitigt och fick alltid snabba och bra svar. De har även support via mejl och telefon.

Få 500 SEK bonus att investera när du registrerar dig via länken (knappen) nedan och investerar minst 20.000 SEK**

*Avkastningen som anges är normalt sett min egen faktiska avkastning i procent för föregående år. Om jag vid årskiftet har varit investerad i mindre än 12 månader på plattformen så anges temporärt istället en prognos för min årliga avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Läs på om risk.

**Erbjudandet gällde vid tillfället då recensionen skrevs. Det kan ha ändrats av plattformen sedan dess. Läs mer på plattformens webbplats. Ta del av villkoren innan du utnyttjar ett erbjudande.

***Namnen till trots så är vare sig återköpsgaranti, kreditförlustfond eller någon annan motsvarande benämning en garanti mot att förlora pengar. Plattformar och låneutfärdare kan få sinande kassor eller t.o.m gå i konkurs. Även investeringar där det finns pant/säkerhet såsom borgen, fastighet eller liknande är ingen en garanti för att inte förlora pengar. Panten/säkerheten kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant/säkerhet, sakna täckning, o.s.v.