Lendify

Sidan innehåller samarbetslänkar, vilka kan generera ersättning till mig när de används. Policy

Grunddata

Baserad Baserad i Sverige

Etablerad Etablerad 2014

Investeringstyp Konsumentkrediter

Highlights

  • Autoinvesteringsfunktion (konto)

  • Stor tillgång på lån att investera i

  • Enkel inloggning med Bank ID

  • Investera från 1 krona

  • Svensk plattform med tillstånd av Finansinspektionen

  • Snygg, tydlig och lättnavigerad webbplats

  • Kreditförlustfond (för Autoinvest)

Till plattformen
Få 500 SEK bonus att investera när du registrerar dig via länkarna på sidan och investerar minst 20.000 SEK**

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut. Det är endast mina egna åsikter, tankar och erfarenheter. Friskrivning
Sidan innehåller samarbetslänkar. Användandet av dessa kan generera ersättning till mig. Detta faktum påverkar inte innehållet eller mina åsikter. Policy
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora och sprid riskerna. Genom att använda webbplatsen godkänner du användarvillkoren.

Introduktion

Lendify är en svensk plattform som förmedlar lån till privatpersoner. Man kan alltså som investerare låna ut pengar till kreditvärdiga privatpersoner via Lendify och på så sätt få ränteintäkter varje månad. Lånen amorteras även varje månad av låntagaren. Återbetalningarna kan antingen återinvesteras eller tas ut.

Lendify erbjuder två olika sätt att investera: manuellt konto och automatiskt konto. Om man använder det manuella kontot så väljer man själv vilka lån man vill investera i medan det automatiska kontot gör jobbet helt på egen hand. Det finns två typer av automatiska konton: lång löptid (upp till 15 år) och kort löptid (upp till 5 år).

Lendify har tillstånd från Finansinspektionen att förmedla krediter och betalningar.

Recensionen baseras, som alltid, på min egen investeringsstrategi och mina egna resultat och erfarenheter.

Recension (2020-02-23) 

Avkastning

Årsvkastning (XIRR)*

Min avkastningsutveckling (XIRR) på Lendify

Avkastningstakten som anges i diagrammet ovan är i Lendify’s fall efter skatt. Lendify drar preliminärskatt på en gång när en ränteinbetalning görs, vilket gör att detta kommer med i min XIRR beräkning. Enligt Lendify själva ligger min avkastning en bit över 8%.

Jag har investerat hos Lendify sedan januari 2018 men har börjat följa upp XIRR först under 2019.

Vad gäller dragning av preliminärskatt så skiljer sig Lendify åt jämfört med t.ex. en annan svensk plattform: Brocc. Brocc drar ingen preliminärskatt, utan rapporterar bara inbetald ränta till Skatteverket. Dock betalar man hos Brocc skatt innan serviceavgiften har dragits. Hos Lendify dras skatten efter att serviceavgiften har betalats.

Vilken avkastning man kan få beror bl.a på om man investerar manuellt eller om man använder ett långt eller kort autoinvestkonto samt hur stor risk man är villig att ta. Själv investerar jag bara manuellt.

Man skall vara medveten om att kreditförlustfonden inte gäller för manuella konton. Den gäller bara för autoinvestkonton. Jag får också lägga mer tid på att återinvestera återbetalningar än om jag hade använt autoinvestkontot.

Kreditförluster, i varierande storlek, är oundvikliga på de flesta plattformarna. Det viktiga är att de är såpass mycket mindre än intäkterna att avkastningen hamnar på den nivå man förväntar sig eller åtminstone kan acceptera. På många plattformar finns återköpsgaranti, kreditförlustfonder och/eller pant/säkerhet för investeringarna. De har som syfte att eliminera/begränsa investerarnas kreditförluster men de är inga absoluta garantier.

Eventuella kreditförluster kommer med i XIRR-beräkningen först när ett lån/investering får denna negativa status på plattformen och summan dras från kontot. Hur lång tid det tar innan detta sker kan variera kraftigt från plattform till plattform.

minsta investering
Minsta investering

Den lägsta summan man kan investera i ett lån på plattformen är 1 krona. Det innebär att man kan få en mycket bra riskspridning eftersom man kan fördela sitt investerade kapital på ett stort antal lån. Men om man investerar manuellt så är det inte hållbart att investera en krona per lån. Jag kör just nu mellan 100 och 250 kronor per lån.

Sätter man in 10.000 kronor på autoinvesteringskontot så fördelas de automatiskt över minst 40 olika lån med olika ränta och riskprofiler.

Insättningsmetoder

Lendify erbjuder två sätt att sätta in pengar på plattformen: Bankgiro-betalning och Trustly.

Med Trustly sker överföringen i princip omedelbart medan en Bankgiro-betalning kan ta upp till en bankdag.

Avgifter
Avgifter

Serviceavgiften för att investera hos Lendify varierar f.n. mellan 1,4% och 5,55% beroende på bl.a vilken kreditklass lånet har. Avgiften dras från låntagarens ränteinbetalningar (inte amorteringen) månadsvis. Det betyder att det är låntagarens nominella ränta minus serviceavgiften som betalas ut som avkastning. Räntan som erbjuds för att investera i ett lån är efter avgifter men före preliminärskatt och förväntade kreditförluster.

Även om jag personligen tycker det är enklare och bättre när investerare inte betalar några avgifter alls så är ändå den här typen av avgiftssystem bättre än en del andra som finns på marknaden. Detta eftersom plattformen bara får betalt när investeraren får det. Det torde vara ett bra incitament för Lendify att förmedla ”rätt” lån och göra allt de kan för att få in uteblivna betalningar.

Även om det är enkelt och tydligt när det är avgiftsfritt att investera så skall man ha i åtanke att många av de plattformar som inte tar ut några avgifter från investerare i realiteten tillämpar samma system som Lendify. D.v.s. att skillnaden mellan låntagarens ränta och den ränta man får som investerare tillfaller plattformen. Och den kan vara långt mycket mer än den avgift som dras hos Lendify. Lendify menar att deras sätt är mer transparent – och det är jag ändå beredd att hålla med om. Med det sagt så är ett snitt på 4% i serviceavgift rätt saftigt. Brocc har ungefär samma upplägg som Lendify men tar bara en serviceavgift på 1,8%, oavsett kreditklass och löptid.

Ta avgifter i beaktande men stirra dig inte blind på dem. Det är nettoavkastning och risk som har störst betydelse.

Målräntan som anges för autoinvesteringskonton är efter serviceavgift och förväntade kreditförluster.

löptidLöptid

Löptiden på lånen hos Lendify kan vara allt i från 1 år upp till 15 år. Om man investerar manuellt kan man själv välja vilka löptider man vill investera i (kortare löptid = lägre ränta, och tvärtom). Autoinvestkontona finns i två olika varianter: kort och långt. Det korta har löptider på upp till 5 år medan det långa har löptider på upp till 15 år. Räntan är av förklarliga skäl högre på det långa kontot.

Lånen hos Lendify är annuitetslån, vilket innebär att både ränta och amortering betalas löpande av låntagaren. Man ligger med andra ord inte ute med hela det utlånade kapitalet för ett lån under hela löptiden. Lånet minskar för varje månad som går. Man kan antingen ta ut den återbetalda summan ut eller återinvestera den.

Tillgång
Tillgång på investeringar

För mig gick det ganska snabbt att bli fullt investerad med 10.000 kronor men då skall man veta att jag i princip köpte ihop hela mitt konto på andrahandsmarknaden (mindre konton som jag slog ihop till ett konto). Känslan är att det kan ta något längre om man investerar från scratch.

Jag går in och återinvesterar mina återbetalningar en gång i månaden för att minimera tiden jag lägger på detta. Jag investerar då mellan 100-250 kronor per lån. Tillgången på lån (med de lånekriterier som jag söker) är tillräckligt bra för att kunna återinvestera allt inom en dag eller två. Om man har ”bredare” kriterier så går det ännu snabbare.

En funktion som är suverän när man är manuell investerare och punktåterinvesterar så som jag gör är en liten ruta i instrumentpanelen som man kan klicka i när man vill bli meddelad om nya lån. Jag går in och klickar i denna ruta en gång i månaden, får meddelanden om nya lån, investerar i de lån som är intressanta och när allt är återinvesterat klickar jag ur rutan igen tills nästa månad.

Användarupplevelse
Användarupplevelse

Lendify har en snyggt, stilrent designad webbplats. Den är lättnavigerad och tydlig, framför allt på datorskärmen, men funkar även bra på mobiltelefonen. På instrumentpanelen har man än bra översikt över vilka konton man har, deras utveckling, hur löptider och kreditklasser är fördelade och kommande återbetalningar. Och man kan gå ännu mer i detalj om man så vill.

Det är även bra att man kan slå ihop olika konton (t.ex. konton man köper på andrahandsmarknaden. Man kan dock inte, av förklarliga skäl, slå ihop autoinvesteringskonton med manuella konton. Däremot kan man föra över ej investerat kapital från en kontotyp till en annan.

Smidig inloggning med Bank-ID och bra med direktöverföring via Trustly.

garantierÅterköpsgaranti & pant

Lendify ingen återköpsgaranti men de har i stället en kreditförlustfond för deras autoinvestkonton (d.v.s. inte för manuella konton) som går in och täcker det nominella investerade beloppet om de samlade ränteintäkterna från övriga lån i kontot inte täcker det nominella beloppet vid en återbetalning.

Ett exempel taget från Lendifys hemsida: En månad ska du få tillbaka 100 kr i amortering och 10 kr i ränta från de lån du investerat i. På grund av försening inkommer endast 90 kr i amortering och 5 kr i ränta, vilket innebär att du totalt endast återfått 95 kr till ditt konto. Kreditförlustfonden täcker då upp mellanskillnaden mellan det du skulle fått i amortering enligt plan och det faktiskt återbetalda beloppet, i detta fall 5 kr. När låntagarna väl betalar in det förfallna beloppet återgår ersättningen till kreditförlustfonden

Kreditförlustfonden är avgiftsfri och ingår när man investerar via autoinvestkonton. Dock är den potentiella avkastningen lägre på autoinvestkonton än vad man har möjlighet att åstadkomma med ett manuellt konto. Men då med större risktagande, beroende på vilka lån man väljer.

Alla plattformar jag känner till som använder sig av en kreditförlustfond friskriver sig för att utbetalningar från kreditförlustfonden bara sker så länge det finns pengar i fonden och ibland även från andra omständigheter. Det är alltså inte en absolut garanti.

Lendify kräver ingen pant/säkerhet av låntagarna. Avkastning och kreditförluster bestäms av de lån/kontotyper man väljer, låntagarnas förmåga att betala tillbaka sina lån och på Lendify’s förmåga att driva in uteblivna betalningar, samt av om man är skyddad av kreditförlustfonden eller ej.

andrahandsmarknad
Andrahandsmarknad

Lendify har en andrahandsmarknad där man kan sälja sina konton, både autoinvesteringskonton och manuella konton, om ett behov skulle uppstå att komma åt investerade pengar tidigare än planerat. Märk väl att man inte kan sälja enskilda lån utan bara hela konton. Det kan vara värt att ha detta i åtanke när man investerar. Främst av två anledningar:

  • Man kanske inte inte vill sälja av hela kontot om man bara behöver komma åt en del av pengarna.
  • Det kan eventuellt vara svårare att få sålt ett stort konto (högt värde) än ett mindre konto (lägre värde).

Lyckligtvis kan man ha flera olika konton hos Lendify. Det kan eventuellt vara en bra idé att utnyttja denna möjlighet.

Att sälja ett konto är inte speciellt komplicerat. Man går bara till andrahandsmarknaden, väljer det konto man vill sälja, väljer hur mycket man vill sälja kontot för och bekräftar slutligen försäljningen. Det är lika enkelt att köpa konton.

Man skall ha i åtanke att det måste finnas en köpare på andra sidan för att lånen skall gå att sälja. Man kan behöva sälja till rabatt om det är riktigt bråttom, och inte ens då är det säkert att man får sålt något. En andrahandsmarknad som sådan är ingen garanti för att man lätt kommer åt sina pengar, det hänger helt på tillgång och efterfrågan på plattformen.

Jag har själv både köpt och sålt på andrahandsmarknaden och det har alltid fungerat bra och gått hyfsat snabbt. En kul och bra detalj är att man kan se hur många transaktioner som har gjorts på andrahandsmarknaden de senaste 30 dagarna. På så sätt får man en känsla för hur vital den är.

Lendify tar inga avgifter för att köpa och sälja på andrahandsmarknaden.

Tänk på att vinster/förluster vid köp/försäljning på andrahandsmarknaden skall redovisas i deklarationen.

Autoinvestering
Autoinvestering

Lendify erbjuder en autoinvesteringsfunktion men det är hos dem en speciell kontotyp som kallas Autoinvestkonto. Det finns två typer av Autoinvestkonton: lång löptid (upp till 15 år) och kort löptid (upp till 5 år). Dessa konton investerar automatiskt och sprider investeringarna i olika lån, löptider och riskklasser enligt Lendify`s förinställda parametrar. Man väljer alltså själv inte vilka lån man investerar i utan överlåter detta till plattformen. Den enda inställningen man själv kan göra i ett Autoinvestkonto är huruvida man vill återinvestera ränteinkomster och amortering eller inte.

Autoinvestkonton omfattas av kreditförlustfonden, vilket inte manuella konton gör.

Sedan 2019-08-21, har Lendify gjort det möjligt att automatiskt månadsspara hos dem. Man väljer bara från vilket bankkonto pengarna skall dras, när de skall dras, på vilket konto hos dem de skall sättas in (t.ex Autoinvestkonto eller manuellt konto), samt summan (minst 500 kr). Även om jag själv inte kommer att använda detta, eftersom jag inte månadssparar i P2P, så är ju detta ett supersmidigt sätt att månadsspara för dem som vill det.

Rapporteringsverktyg
Rapporteringsverktyg

Lendify har i nuläget inte något direkt rapporteringsverktyg men man kan vi instrumentpanelen se all transaktioner som har gjorts och gå in på varje transaktion för att se detaljerna. Det går inte att filtrera i listan och inte heller att dra ut den till t.ex. Excel. Men i och med att de uppgifter som krävs för deklarationen lämnas in av Lendify och är därmed kommer förtryckta i deklarationen (ej handel på andrahandsmarknaden) så är i all fall mitt behov av att dra ut detaljerade rapporter begränsat.

Kundsupport
Support

Lendify var en av de första Crowdlending-plattformarna som jag investerade på och hade i början en hel del frågor. Jag använde då deras chat-support rätt flitigt och fick alltid snabba och bra svar. De har även support via mejl och telefon.

Få 500 SEK bonus att investera när du registrerar dig via länkarna på sidan och investerar minst 20.000 SEK**
Till plattformen
Översikt

*Avkastningen som anges är min egen avkastning i procent beräknat som XIRR och uppdateras årligen efter att jag har sammanställt hur föregående år har gått. Olika plattformar har olika sätt och tidsramar för att sätta statusen ”kreditförlust” på ett lån som inte återbetalats, vilket påverkar XIRR-beräkningen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det finns inga garantier för att du kommer att uppnå denna avkastning. Läs på om risk

Vissa plattformar drar skatt på en gång när räntan betalas in. Detta har inte tagits i beaktning när XIRR har beräknats, vilket betyder att avkastningen som anges i dessa fall är efter skatt. 

**Erbjudandet gällde vid tillfället då recensionen skrevs. Det kan ha ändrats av plattformen sedan dess. Läs mer på plattformens webbplats. Ta del av villkoren innan du utnyttjar ett erbjudande.

***Namnen till trots så är återköpsgaranti, kreditförlustfond eller motsvarande benämningar inte en garanti mot att förlora pengar. Plattformar och låneutfärdare kan t.ex. få sinande kassor eller t.o.m. gå i konkurs. Återköpsgaranti eller kreditförlustfond erbjuds inte alltid för alla de investeringar som förmedlas på en plattform. Läs på vad som gäller innan du investerar. 

Även investeringar där det finns pant/säkerhet såsom borgen, fastighet eller liknande är ingen en garanti för att inte förlora pengar. Panten/säkerheten kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant/säkerhet, sakna täckning, o.s.v.