Sidan innehåller affiliate-länkar, vilka kan generera ersättning till mig när de används. Policy

Jag tänkte att jag skulle börja uppdatera dig som läsare med hur det går för mina investeringar på Crowdfunding- och P2P Crowdlending-plattformarna. Hur mycket är min portfölj värd för närvarande? Vilken avkastning har jag fått under månaden som gått? Vad är den totala avkastningen sedan start? Vilka plattformar har gått bäst? En bit ner hittar du svaren!

Min ambition är att göra göra en statusuppdatering månadsvis och att även göra en summering av året som gått efter varje årsskifte. Jag har i veckan lagt massor av tid på att ta fram data som jag tror du kommer tycka är intressant och relevant och har nu äntligen fått klart mitt första statusuppdatering, som handlar om hur det har gått i juni. Förhoppningsvis kommer det att gå snabbare att få ihop detta framöver, nu när grunden är lagd 🙂

Jag börjar med några övergripande diagram för att senare gå ner på plattformsnivå. Det som redovisas här är bara resultaten från de plattformar som listas på webbplatsen och utländska valutor har räknats om till svenska kronor. Avkastningen är efter avgifter men före skatt i de fall skatt inte dras direkt av plattformen.

Total avkastning i juni

I juni kom det in 2742 kr sammanlagt från plattformarna. Ingenting har tagits ut. Allt återinvesteras.

Ackumulerad avkastning sedan start

Jag började investera i P2P Crowdlending och Crowdfunding i början av 2018 på ett par enstaka plattformar. Lendify och Mintos var först ut. Först investerade jag ytterst blygsamma summor men har allt eftersom ökat insättningarna och framför allt har jag börjat investera på betydligt fler plattformar. Totalt har dessa plattformar nu genererat 40068 kr.

Totalt portföljvärde

I juni hade portföljens värde ökat till 332847. Jag gjorde inga insättningar under perioden så ökningen kommer enbart från avkastningen på 2742 kr. Däremot har jag gjort lite insättningar på ett par nya plattformar, som jag ännu inte har lagt upp på webbplatsen. Jag återkommer kanske till detta i ett senare inlägg.

Avkastning per plattform i kronor

Här kan du se vilka plattformar som bidrog mest till portföljens värdeökning i juni. Låt dig inte luras av de plattformar, som främst är fastighetsplattformar, som ligger i botten. Avkastningen från dessa är ofta ojämn eftersom att det inte är ovanligt att ränta på lån betalas tillbaka först när lånet förfaller. Då kommer det in en större summa på en gång. Så var det t.ex. med Bulkestate nu i juni, som därmed hamnar högt upp i listan.

Vissa av fastighetsplattformarna, som exempelvis Property Partner och Reinvest24 är specialiserade på uthyrning. På dessa får jag x antal procent i hyresintäkter varje månad (oftast någonstans runt 4-7%) från de projekt jag har investerat i men får också ta del av eventuell vinst vid försäljning och när så sker kommer det även här in en större engångssumma.

Dock borde avkastningen stabilisera sig över tid om jag fortsätter att återinvestera i nya projekt. Eftersom jag har olika mycket investerat i de olika plattformarna så kan så påverkar det såklart också utfallet i kronor och ören.

Avkastning per plattform i procent

För att ta bort parametern ”olika mycket investerat i olika plattformar” så visar jag i det här diagrammet istället hur många procent avkastning varje plattform har gett i juni.

Känns 1,45% för Finbee, som ligger i topp, lågt? Tänk på att det bara är en månad. Det motsvarar en årstakt på 17,4%. Jag kommer efter årskiftet att redovisa det faktiska utfallet för hela 2019 för varje plattform.

Jag noterar även att NEO Finance har tagit sig ordentligt och efter ett mindre bra första år, där jag gjorde en miss i min investeringsstrategi (läs mer i recensionen). Skall bli intressant vad det slutligen landar på för 2019, så jag kan uppdatera procentsatsen i recensionen och översikten.

Snittavkastning och årstakt i procent

Snittavkastningen för portföljen blev 0,84% i juni, vilket motsvarar en årstakt på 10,08%. Hur kommer nästa månad bli? Kommer årstakten minska eller öka? Det skall bli intressant att följa.

Total avkastning per plattform sedan start

Här kan du se hur mycket varje plattform har gett sedan jag började insvestera på den, inklusive månadens avkastning (rosa). Jag har investerat olika länge på plattformarna, vilket kan ge en något skev bild men jag tycker ändå det är intressant att visa. Reinvest24, som ligger i botten, är den plattform som jag har investerat kortast tid på. Det är dock inte fallet med Property Partner som ligger näst sist. Mer om det nedan.

Property Partner har till viss del varit en besvikelse, sett till avkastningen hittills, men avkastningen här hänger på både ränteintäkter och värdeökning vid försäljning. Eftersom ägandet ofta är långsiktigt, inte sällan upp till 5 år, så är det först efter denna tid som en eventuell värdeökning (ackumulerat för hela perioden) realiseras. Tills dess får man nöja sig med hyresintäkterna. Man kan dock sälja sin del av en fastighet tidigare om man tycker att värdet på den är OK. Denna typ av ”trading” är ingenting jag hittills har pysslat med.

Trots att avkastningen hittills inte varit på topp så är nog ändå Property Partner den roligaste plattformarna att investera på. Det är som att vara en fastighetsmogul i miniatyr. Man köper delar av fastigheter (via en SPV), hyr ut fastigheterna, får hyresintäkter, ser värdet på sina fastigheter stiga eller sjunka och kan sedan sälja dem när man tycker att tiden är mogen. Och det bästa av allt är  Property Partner sköter allt det som är krångligt och tråkigt med att äga och hyra ut fastigheter (underhåll, hitta hyresgäster, driva in hyror, försäljning, tillstånd, etc). Just nu är jag delägare i 29 olika fastigheter (SPV).

Värde per plattform vs insatt kapital

Den rosa stapeln visar hur mycket jag har investerat, d.v.s. mitt insatta kapital. Den gröna stapeln visar värdet på min investering i juni. Mest pengar ligger just nu i Crowdestate, Mintos och Property Partner

Till sist

Tanken är att hålla ungefär den här strukturen från månad till månad så att du som läsare enkelt kan följa hur min P2P-portfölj utvecklar sig. Har jag missat att redovisa något? Ser du något spännande mönster som jag inte har sett? Hur går din portfölj? Är det något som är otydligt?Skriv en kommentar! Och glöm inte att dela inlägget med dina vänner!

Lycka till med investeringarna!

Joakim

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut.
Sidan innehåller samarbetslänkar (affiliate), vilket innebär att jag kan erhålla ersättning om länken används. Detta påverkar inte texternas innehåll eller mina åsikter.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora.
Tänk på att ta gällande skatteregler i beaktande när du deklarerar. Inte minst för utländska valutor. Hör med skatteverket innan du börjar investera hur du skall gå tillväga för att deklarera på rätt sätt. Jag ger inga råd angående beskattning eller deklaration.
Alternativa Investeringar