Sidan innehåller affiliate-länkar, vilka kan generera ersättning till mig när de används. Policy

Dagarna bara springer iväg. Jag hade bestämt mig för att försöka klämma in några andra blogginlägg mellan månadsrapporterna men det gick – som ni nog har märkt – inte så bra.

Men det innebär inte att ingenting har hänt på bloggen. Tvärtom har det hänt en hel del:

 • Tre nya plattformar har lagts till: Crowdestor, Swaper och Monethera
 • Strukturen på webbplatsen har gjorts om. Numera hittar du t.ex. alla plattformar i en och samma tabell.
 • Tabellen har blivit bättre och är mer innehållsrik.
 • Jag har lagt till en smidig filtreringsfunktion i tabellen. Nu kan du t.ex. välja att bara visa plattformar som har autoinvesteringsfunktion. Eller bara plattformar från Sverige med autoinvesteringsfunktion, o.s.v. Den här funktionen måste du bara testa 🙂
 • Alla recensioner har uppdaterats och har fått ett ansiktslyft. Du hittar nu nyckelinformation högst upp och den detaljerade recessionen lite längre ner.
 • Fler parametrar så som löptid och insättningsmetoder har lagts till recensionerna.
 • I varje recension, under rubriken ”Avkastning”, kan du numera se ett diagram för hur avkastningstakten utvecklar sig för plattformen från månad till månad. Här är ett exempel för Mintos.
 • I varje recension, under rubriken ”Insättningsmetod”, beskriver jag kort hur jag använder tjänsten Revolut för att undvika bl.a. växlingsavgifter när jag flyttar pengar till och från utländska plattformar. Här är ett exempel för Grupeer.

Utöver de ovan nämnda förändringarna så kommer du att se några mindre förändringar i diagrammen som presenteras i det här inlägget. Istället för att visa vad den procentuella avkastningen blev för månaden som gått så har jag nu börjat räkna ut XIRR för alla plattformar. XIRR är en beräkningsmetod för att räkna fram avkastningstakten. Jag tycker den blir mer rättvisande och det blir inte så ”hackigt” från månad till månad bar för att avkastningen råkar vara lite ojämn i det korta perspektivet. Jag tror också att det blir enklare för dig som läsare att se hur plattformen faktiskt presterar över tid.

Det som redovisas här är bara resultaten från de plattformar som listas på webbplatsen. Utländska valutor har räknats om till svenska kronor, vilket innebär att även valutakursförändringar blir en parameter i resultaten som redovisas. Avkastningen är efter avgifter men före skatt i de fall skatt inte dras direkt av plattformen.

Förändringar i portföljen

I juli påbörjade jag en omstrukturering av min portfölj. Den har delvis fortsatt under augusti men nu är det nog bara några mindre justeringar kvar. I alla fall som det ser ut just nu. Det här har hänt under augusti månad:

 • I mitten av juli satte jag in 10.000 kronor på Brocc. Tyvärr investerades inte en spänn av dessa under tre veckors tid. Enligt Brocc berodde detta på att det under sommaren/semestern kom in färre nya lån, samtidigt som efterfrågan från investerare var hög. Jag ledsnade dock på att vänta och plockade ut mina pengar igen.
 • €800 sattes istället in på EstateGuru. Det investerades, via autoinvest, i ett rasande tempo trots att jag har min autoinvest inställd på att bara investera €50 i varje lån. Jag lyckades dessutom tajma deras Cashback-kampanj, vilket ger en liten boost åt investeringarna som gjordes.
 • €225 sattes in på Envestio. Även där är det något begränsad tillgång på nya lån för tillfället så pengarna har ännu inte investerats.
 • €200 sattes in på Reinvest24 och investerades i ett nytt projekt som släpptes där under månaden.
 • €200 sattes in på Crowdestor och investerades i två av de många nya projekt som kommit in på sistone.
 • 500 kr sattes in hos Lendify

Nu till statistiken…

Total avkastning i augusti

I augusti kom det sammanlagt in 2639 kr från plattformarna. All avkastning har återinvesterats. Avkastningen har börjat repa sig efter det jag tappade i juli när jag gjorde om lite i strategierna hos Fast Invest och NEO Finance och så har ju även avkastningen från de tre nya plattformarna tillkommit. Valutakursvariationer kan spela en roll för hur avkastningen, som räknas om till SEK, blir.

Totalt portföljvärde

Portföljens värde har ökat till 382584 kronor. Främst på grund av de tre nya plattformarna som har lyfts in på bloggen men även genom avkastningen på 2639 kronor och nytt fräscht kapital. Valutakursvariationer kan göra att ökningen av det redovisade värdet inte alltid fullt motsvarar tillskottet av kapital från insättningar och avkastning.

Avkastning per plattform i kronor

Här kan du se vilka plattformar som bidrog mest till portföljens värdeökning i augusti. Kom ihåg att jag har olika mycket investerat på de olika plattformarna, vilket gör att siffrorna kan bli lite missvisande för hur plattformen presterar men jag tycker ändå diagrammet tillför något till den totala bilden. Avkastningen har räknats om till SEK så valutakursvariationer spelar en roll även här.

Avkastningtakt (XIRR) per plattform i procent

För att ta bort parametern ”olika mycket investerat i olika plattformar” så visar jag i det här diagrammet istället vilken avkastningstakt (XIRR) som plattformen har. XIRR-beräkningen bygger inte enbart på hur augusti månad har gått utan den tar med utvecklingen från starten fram till och med slutet av augusti i beräkningen. Om avkastningen på en plattform skulle försämras så kommer det att reflekteras i att XIRR börjar sjunka – och tvärtom. Om du vill följa min XIRR utveckling för en viss plattform så kan du göra det under rubriken ”Avkastning” i varje plattforms recension. Recensioner finns ännu inte för all plattformar men jag jobbar på det :).

Avkastningstakten beräknas baserat på hur plattformen har presterat historiskt och är naturligtvis ingen garanti för framtiden. Procentsatsen är avrundad till närmast heltal.

Topp 3 innehas för närvarande av Envestio, Crowdestor och Bulkestate.

Genomsnittlig avkastningstakt (XIRR) i procent

För närvarande ligger mitt XIRR-snitt, d.v.s. den genomsnittliga avkastningstakten för alla plattformar på 10.4%. En ökning jämfört med juli, som jag vill tro beror på att jag lagt om min portfölj en del. Det skall bli spännande att se hur nästa månad blir. Genomsnittet borde rimligen stiga ytterligare lite grand.

Värde per plattform vs insatt kapital

Den rosa stapeln visar hur mycket jag har investerat, d.v.s. mitt insatta kapital, omräknat till SEK. Den gröna stapeln visar värdet på min investering i augusti, även det omräknat till SEK. Återigen spelar valutakursvariationer en roll för de värden som presenteras.

Mest pengar ligger just nu i Mintos, Grupeer, EstateGuru, Crowdestate och Property Partner. Det är dock intressant att se att Envestio, med sitt höga XIRR, håller på att ta in på topp 5 även om jag bara har investerat ungefär hälften så mycket på den plattformen.

Till sist

Tanken är att hålla ungefär den här strukturen från månad till månad så att du som läsare enkelt kan följa hur min P2P-portfölj utvecklar sig. Har jag missat att redovisa något? Ser du något spännande mönster som inte jag har sett? Är det något som är otydligt? Hur går din egen portfölj? Skriv en kommentar! Och glöm inte att dela inlägget med dina vänner.

Lycka till med investeringarna!

Joakim

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut.
Sidan innehåller samarbetslänkar (affiliate), vilket innebär att jag kan erhålla ersättning om länken används. Detta påverkar inte texternas innehåll eller mina åsikter.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora.
Tänk på att ta gällande skatteregler i beaktande när du deklarerar. Inte minst för utländska valutor. Hör med skatteverket innan du börjar investera hur du skall gå tillväga för att deklarera på rätt sätt. Jag ger inga råd angående beskattning eller deklaration.
Alternativa Investeringar