Sidan innehåller affiliate-länkar, vilka kan generera ersättning till mig när de används. Policy

Det har varit ytterligare en händelserik månad i november men den här gång i betydligt mer positiv mening än förra månaden. Jag och min sambo har nämligen köpt oss en övernattningslägenhet i centrala Göteborg. Villan har vi kvar och tanken är att vara i villan på vekorna och i lägenheten på helgerna. I alla fall under vinterhalvåret. Jag vet inte riktigt hur vi kommer att göra på sommarhalvåret…

Lägenheten finansierades främst genom att sälja av aktier och och fonder. Ingenting togs från P2P-portföljen. De två främsta anledningarna till detta är den senaste tidens starka uppgång på börsen samt att det helt enkelt är enklare och snabbare att ”casha in” på aktier och fonder (lägenheten var lite av ett spontanköp faktiskt).

P2P är som bekant en illikvid tillgångsklass och även om många plattformar har andrahandsmarknader eller liknande så är det ofta bökigare och mer tidskrävande att snabbt komma åt större summor om de skulle behövas. På vissa plattformar får man snällt vänta på att investeringens slutdatum uppnås. Detta kan var bra att ha i åtanke när man väljer vilka plattformar man skall investera på.

Nu till månadens P2P-porföljrapport.

Som vanligt redovisas här bara resultaten från de plattformar som listas på webbplatsen. Utländska valutor har räknats om till svenska kronor, vilket innebär att även valutakursförändringar blir en parameter i resultaten som redovisas. Avkastningen är efter avgifter men före skatt i de fall skatt inte dras direkt av plattformen.

Förändringar i portföljen

I november gjorde jag en hel del förändringar i portföljen:

  • €1807 togs ut från Crowdestate. Det här tog verkligen emot, för i grunden gillar jag Crowdestate, men eftersom andelen lån som inte återbetalas verkar ha ökat den sista tiden (jag har för tillfället fyra lån som inte presterar och som går en osäker framtid till mötes) och eftersom jag inte är är helt nöjd med hur Crowdestate kommunicerar kring detta så har jag valt att sälja av det jag kan och plocka ut dessa pengar. Kvar är nu ca €400. I och med att jag har bestämt mig för att sluta investera på Crowdestate så kommer jag ta bort plattformen från webbplatsen.
  • €890 togs ut från Bondora. Den beräknade avkastningen XIRR sjunker gradvis och jag ser allt fler potentiella kreditförluster (Bondora har ju som bekant ingen återköpsgaranti eller kreditförlustfond). Detta fick mig att besluta mig för att sluta investera hos Bondora. Precis som på Crowdestate har jag sålt av allt som jag kan och sedan plockat ut pengarna. Kvar är nu ca €300, som jag hoppas få loss förr eller senare. I och med att jag har bestämt mig för att sluta investera på Bondora så kommer jag även ta bort den här plattformen från webbplatsen.
  • €130 togs ut från Flender. Som du kanske kommer ihåg så började jag avveckla mina investeringar hos Flender för ett par månader sedan. Eftersom Flender inte har någon andrahandsmarknad eller liknande så kan jag bara plocka ut pengarna allt eftersom investeringarna återbetalas. Det går helt enligt plan så långt.
  • €1000 sattes in på Lenndy
  • €1000 staten in på FastInvest
  • €700 sattes in på PeerBerry
  • €200 sattes in på Crowdestor
  • €65 sattes in på Envestio

Alltsom allt sattes €75 mer in än vad som togs ut.

Nu till statistiken…

Total avkastning i november

I november blev min totala avkastning från plattformarna bara 2015 kr. Den största orsaken till tappet, i förhållande till förra månaden, var en investering hos Crowd2Fund som skrevs av gentemot låntagaren. Som du kanske kommer ihåg så slutade jag investera på Crowd2Fund för ett par månader sedan. Ett lån på ca £100 låg dock kvar. Eftersom låntagaren inte betalade tillbaka så kunde det lånet heller säljas. Allt enligt Crowd2Funds regler. I början av november fick jag meddelande om att försöken att driva in skulden hade misslyckats och att lånet därför skrivits av. Förlust: £100.

Nu gick jag faktiskt ändå plus-minus-noll totalt sett på Crowd2Fund eftersom de andra investeringarna totalt sett hade genererat ca £100 innan jag sålde dem. Det visar på vikten av riskspridning.

Som vanligt har all avkastning har återinvesterats. Valutakursvariationer påverkar hur stor avkastningen som redovisas blir när den räknas om till SEK.

Totalt portföljvärde

Portföljens värde i SEK har, trots avkastningen och extra insättningar, minskat med några hundralappar till 395917 kronor. Orsaken till detta är att den svenska kronan har stärkts något mot Euron. Om valutakursen ändras negativt (sett ur mitt perspektiv) så kan den äta upp de värdeökningar som själva investeringarna står för.

Avkastning per plattform i kronor

Bulkestate, Mintos och Grupeer ligger i topp den här månaden. Tätt följda av Swaper och Estateguru

Som vanligt är det viktigt att komma ihåg att jag har investerat olika mycket på de olika plattformarna, vilket gör att siffrorna kan bli lite missvisande för hur plattformarna faktiskt presterar. Avkastningen har räknats om till SEK så valutakursvariationer spelar en roll även här.

Avkastningtakt (XIRR) per plattform i procent

För att ta bort parametern ”olika mycket investerat i olika plattformar” så visar jag i det här diagrammet istället vilken avkastningstakt (XIRR) som plattformen har.

Avkastningstakten beräknas baserat på hur plattformen har presterat historiskt och är naturligtvis ingen garanti för framtiden. Procentsatsen är avrundad till närmaste heltal.

Det är fortfarande Envestio och Crowdestor som ligger i topp men Bulkestate, Monethera och Grupeer ligger inte allt för långt bakom.

Förra månaden skrev jag om att det var en del ”cash drag” på Envestio. Det har blivit något bättre men en del av mina pengar är fortsatt oinvesterade. Men faktum är att jag mer och mer börjar uppskatta en del ”cash drag”. ”Cash drag” kan faktiskt tyda på att plattformen är försiktig med vilka lån/projekt de tar sig an och inte frestas av att ta in vilka lån/projekt som helst bara för att öka volymerna till investerarna. Jag vet såklart inte om så är fallet för Envestio.

Monethera tar ytterligare ett kliv från förra månadens XIRR på 12% och ligger nu på 14%. Jag förväntar mig att den siffran kommer att stiga ytterligare ett par procentenheter de närmast månaderna.

Genomsnittlig avkastningstakt (XIRR) i procent

För närvarande ligger mitt XIRR-snitt, d.v.s. den genomsnittliga avkastningstakten för alla plattformar på 10.80%. En liten minskning jämfört med föregående månad. Om jag skulle räkna med Crowd2Fund, vilket jag inte har för avsikt att fortsätta göra eftersom det blir för komplext och jag inte längre investera på den plattformen så skulle den genomsnittliga avkastningstakten istället hamna på 10,4%.

Värde per plattform

Störst värden finns numera i Mintos, Grupeer, Swaper, FastInvest och EstateGuru

Återigen spelar valutakursvariationer en roll för de värden som presenteras.

Till sist

Tanken är att hålla ungefär den här strukturen från månad till månad så att du som läsare enkelt kan följa hur min P2P-portfölj utvecklar sig. Har jag missat att redovisa något? Ser du något spännande mönster som inte jag har sett? Är det något som är otydligt? Hur går din egen portfölj? Skriv en kommentar! Och glöm inte att dela inlägget med dina vänner.

Vill du läsa om vad som är bra att ha i åtanke när du väljer investeringsplattformar så kan du göra det här

Lycka till med investeringarna!

Joakim

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut.
Sidan innehåller samarbetslänkar (affiliate), vilket innebär att jag kan erhålla ersättning om länken används. Detta påverkar inte texternas innehåll eller mina åsikter.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora.
Tänk på att ta gällande skatteregler i beaktande när du deklarerar. Inte minst för utländska valutor. Hör med skatteverket innan du börjar investera hur du skall gå tillväga för att deklarera på rätt sätt. Jag ger inga råd angående beskattning eller deklaration.
Alternativa Investeringar