Sidan innehåller affiliate-länkar, vilka kan generera ersättning till mig när de används. Policy

Den här gången är det inte med samma lätthet som annars som jag sätter mig med laptopen i knät och summerar månaden som gått. För exakt en vecka sedan tvingades vi avliva vår älskade katt som varit en del av familjen sedan 12 år tillbaka. Sorgen, saknaden och tomheten är närmast obeskrivlig. Att då sitta och skriva om kronor, ören och procent hit eller dit är inte helt lätt. Det finns viktiga saker och så finns det VIKTIGA saker.

Men men… jag har ändå tagit mig samman en liten stund för att ge bloggen lite kärlek och skriva månadens portföljrapport om avkastningen som har genererats, vilka plattformar som går bäst, o.s.v.

Som vanligt redovisas här bara resultaten från de plattformar som listas på webbplatsen. Utländska valutor har räknats om till svenska kronor, vilket innebär att även valutakursförändringar blir en parameter i resultaten som redovisas. Avkastningen är efter avgifter men före skatt i de fall skatt inte dras direkt av plattformen.

Förändringar i portföljen

I oktober gjordes bara en förändring i portföljen:

Nu till statistiken…

Total avkastning i oktober

I oktober blev min totala avkastning från plattformarna 4395 kr, vilket är nytt rekord sedan jag började följa upp resultaten här på bloggen. I och med att värdet på portföljen hela tiden växer så borde rimligtvis avkastningen också göra det men den här månaden finns också en extraordinär omständighet. Nämligen att en av de fastigheter jag äger en del av via Property Partner såldes med ordentlig vinst. Vinsten utbetalades proportionerligt gentemot min investering, som förvisso inte var jättestor.

All avkastning har återinvesterats. Valutakursvariationer påverkar hur stor avkastningen som redovisas blir när den räknas om till SEK.

Totalt portföljvärde

Portföljens värde har ökat till 396503 kronor. Ökningen kommer till största delen från månadens avkastning men även från insättningen på Envestio. Dessutom har valutakurserna dragit sina strå till stacken.

Avkastning per plattform i kronor

Den här månaden sticker Property Partner ut ordentligt, i positiv mening. Det har, som jag tidigare skrev, att göra med försäljningen av en av fastigheterna på plattformen. Precis som vanligt är det viktigt att komma ihåg att jag har investerat olika mycket på de olika plattformarna, vilket gör att siffrorna kan bli lite missvisande för hur plattformarna presterar. Avkastningen har räknats om till SEK så valutakursvariationer spelar en roll även här.

Avkastningtakt (XIRR) per plattform i procent

För att ta bort parametern ”olika mycket investerat i olika plattformar” så visar jag i det här diagrammet istället vilken avkastningstakt (XIRR) som plattformen har.

Avkastningstakten beräknas baserat på hur plattformen har presterat historiskt och är naturligtvis ingen garanti för framtiden. Procentsatsen är avrundad till närmaste heltal.

Det är fortfarande Envestio och Crowdestor som ligger i topp och de har rätt bra marginal till plats 3-5 där vi hittar Bondora, Bulkestate och och Grupeer. Det kommer dock fortfarande inte in riktigt så mycket nya projekt på Envestio som jag skulle önska, vilket gör att ca €400 för närvarande inte har kunnat investeras. Hoppas inte detta cash drag håller i sig allt för länge. Å andra sidan är avkastningen ändå såpass hög hos Envestio att lite oinvesterat kapital inte är någon jättekatastrof. Men Crowdestor har nu kommit ikapp…

Bondoras XIRR kommer sannolikt att sjunka åtminstone ett par procentenheter när potentiella kreditförluster realiseras. Enligt Bondoras beräkningar skall då avkastningstakten snarare ligga runt 10%.

Monethera tar ytterligare ett kliv från förra månadens XIRR på 10% och ligger nu på 12%. Jag förväntar mig att den siffran kommer att stiga ytterligare ett par procentenheter de närmast månaderna.

I botten har nu Reinvest24 kravlat sig upp på 2% efter att förra månaden ha legat runt nollstrecket. Orsaken till att det går lite trögt hos Reinvest är ett par orsaker. Avgifter dras direkt när man investerar, ränteintäkterna är oftast ”bara” 4-6%, fastighetens värdeökning realiseras först när fastigheten säljs. Men på lite längre sikt är jag övertygad om att det kan bli rätt bra.

Även Property Partner tar ett ordentligt skutt från 2% till 5%.

Genomsnittlig avkastningstakt (XIRR) i procent

För närvarande ligger mitt XIRR-snitt, d.v.s. den genomsnittliga avkastningstakten för alla plattformar på 10.90%. Återigen en liten ökning jämfört med föregående månad och jag har nu i princip nått de 11% som jag siktade på när jag började omstrukturerar portföljen för några månader sedan.

Värde per plattform vs insatt kapital

Den rosa stapeln visar hur mycket jag har investerat, d.v.s. mitt insatta kapital, omräknat till SEK. Den gröna stapeln visar värdet på min investering i oktober, även det omräknat till SEK. Återigen spelar valutakursvariationer en roll för de värden som presenteras.

Störst värden finns i Mintos, Grupeer, SwaperCrowdestate, EstateGuru,

Till sist

Tanken är att hålla ungefär den här strukturen från månad till månad så att du som läsare enkelt kan följa hur min P2P-portfölj utvecklar sig. Har jag missat att redovisa något? Ser du något spännande mönster som inte jag har sett? Är det något som är otydligt? Hur går din egen portfölj? Skriv en kommentar! Och glöm inte att dela inlägget med dina vänner.

Vill du läsa om vad som är bra att ha i åtanke när du väljer investeringsplattformar så kan du göra det här

Lycka till med investeringarna!

Joakim

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut.
Sidan innehåller samarbetslänkar (affiliate), vilket innebär att jag kan erhålla ersättning om länken används. Detta påverkar inte texternas innehåll eller mina åsikter.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora.
Tänk på att ta gällande skatteregler i beaktande när du deklarerar. Inte minst för utländska valutor. Hör med skatteverket innan du börjar investera hur du skall gå tillväga för att deklarera på rätt sätt. Jag ger inga råd angående beskattning eller deklaration.
Alternativa Investeringar