Sidan innehåller affiliate-länkar, vilka kan generera ersättning till mig när de används. Policy

Då var det dags att slå sig ner bakom tangenterna igen efter att ha lagt några timmar på att sammanställa statusen för september. Det har varit lite oroliga dagar på börsen och då är det alltid trevligt att se att min alternativa portfölj har tickat på i princip samma takt som vanligt. Exakt hur mycket den har tickat på och vilka plattformar som har gått bäst kan du som vanligt läsa om och se i diagrammen lite längre ner.

Jag är extra nöjd att jag i september äntligen lyckades få till ett annat typ av blogginlägg än de månatliga portföljgenomgångarna. Det blev ett rejält stycke text om hur XIRR beräknas och kan användas. Men man behöver inte läsa allt. Vill du t.ex. bara veta hur man gör beräkningen så hittar du den delen snabbt och lätt och allt förklaras i enkla steg och med illustrationer.

Jag har i september även lagt till fler filter i översiktslistan med plattformar så att det skall bli ännu enklare för dig att hitta det du söker.

Men nu till månadens genomgång av portföljen.

Som vanligt redovisas här bara resultaten från de plattformar som listas på webbplatsen. Utländska valutor har räknats om till svenska kronor, vilket innebär att även valutakursförändringar blir en parameter i resultaten som redovisas. Avkastningen är efter avgifter men före skatt i de fall skatt inte dras direkt av plattformen.

Förändringar i portföljen

Det här förändringarna gjordes i september månad:

  • Jag avslutade min investering hos The House Crowd och plockade ut hela summan på £1052 till mitt Revolutkonto.
  • Den största delen av det som sattes in på mitt Revolutkonto slussade jag vidare till Swaper. Närmare bestämt €1000. Swaper hade under en tidigare period svårt att hålla alla mina pengar investerade p.g.a lägre tillgång på lån än vad et fans investerare, vilket gjorde att det kändes meningslöst att sätta in mer. Men dessa problem skall nu vara historia och det tog bara någon dag för mina €1000 att investeras.
  • €150 plockades ut från Flender. Jag har sedan en tid tillbaka stängt av min Autoinvest på Flender och kommer löpande plocka ut det som återbetalas tills att allt har tagits ut. I och med att Fiender inte har någon andrahandsmarknad eller liknande så får jag vackert vänta ett år eller två tills alla lån har återbetalats. Det är den stora nackdelen med illikvida tillgångsslag.
  • €200 sattes in på Robocash.
  • €50 sattes in på Debitum.
  • €5 sattes in på Envestio.

Nu till statistiken…

Total avkastning i september

I september blev min totala avkastning från plattformarna 2994 kr, vilket är den högsta siffran sedan jag började följa upp resultaten här på bloggen. I och med att värdet på portföljen hela tiden växer så borde rimligtvis avkastningen också göra det. I princip all avkastning har återinvesterats. Valutakursvariationer påverkar hur stor avkastningen som redovisas blir när den räknas om till SEK.

Totalt portföljvärde

Portföljens värde har ökat till 385362 kronor. Ökningen kommer främst från avkastningen men uppmärksamma läsare lägger nog märket till att ökningen är mindre än avkastningen jag fick under månaden. Jag har inte gjort någon djupanalys av detta men jag vet att jag tog ut något mer än vad jag hittills har hunnit sätta i arbete igen. Även valutakursvariationer kan göra att ökningen av det redovisade värdet inte alltid fullt motsvarar tillskottet av kapital från insättningar och avkastning.

Avkastning per plattform i kronor

Som vanligt kan du här se vilka plattformar som bidrog mest till portföljens värdeökning i augusti. Och precis som vanligt är det viktigt att komma ihåg att jag har investerat olika mycket på de olika plattformarna, vilket gör att siffrorna kan bli lite missvisande för hur plattformarna presterar men jag tycker ändå diagrammet tillför något till den totala bilden. Det mest intressanta i det här diagrammet för september är att Monethera ligger på en femte plats trots att jag i nuläget har mindre kapital hos dem än hos de fyra plattformar som ligger före. Lovande!

Avkastningen har räknats om till SEK så valutakursvariationer spelar en roll även här.

Avkastningtakt (XIRR) per plattform i procent

För att ta bort parametern ”olika mycket investerat i olika plattformar” så visar jag i det här diagrammet istället vilken avkastningstakt (XIRR) som plattformen har. XIRR-beräkningen bygger inte enbart på hur den här månaden har gått utan den tar med utvecklingen från första insättningen fram till och med månadens sista dag. Om avkastningen på en plattform skulle försämras så kommer det att reflekteras i att XIRR börjar sjunka – och tvärtom. Om du vill följa min XIRR utveckling för en viss plattform så kan du göra det under rubriken ”Avkastning” i varje plattforms recension. Recensioner finns ännu inte för all plattformar men jag jobbar på det :).

Avkastningstakten beräknas baserat på hur plattformen har presterat historiskt och är naturligtvis ingen garanti för framtiden. Procentsatsen är avrundad till närmaste heltal.

Topp 3 innehas även denna månad av Envestio, Crowdestor och Bulkestate. Stabilt. Det kommer dock inte in riktigt så mycket nya projekt på Envestio som jag skulle önska, vilket gör att ca €300 för närvarande inte har kunnat investeras. Låt oss se hur det påverkar avkastning och XIRR nu i oktober.

Bondora ligger på en hedrande fjärde plats men jag har en förmodan att denna siffra kommer att sjunka åtminstone ett par procentenheter när en kreditförluster realiseras. Enligt Bondoras beräkningar skall då avkastningstakten snarare ligga runt 11%.

I botten har nu Reinvest24 kravlat sig upp på 0% från att tidigare haft negativa siffror. Orsaken till de negativa siffrorna har – som jag skrivit om tidigare – berott på att Reinvest24 drar sin avgift direkt när man investerar i ett projekt, ungefär som ett courtage. Så man börjar därför varje projekt lite på minus för att sedan, när hyresintäkterna kommer, komma i kapp och förbi.

Genomsnittlig avkastningstakt (XIRR) i procent

För närvarande ligger mitt XIRR-snitt, d.v.s. den genomsnittliga avkastningstakten för alla plattformar på 10.5%. En marginell ökning jämfört med augusti. Det skall bli spännande att se hur nästa månad blir. Jag inbillar mig att genomsnittet borde stiga ytterligare lite grand. Upp mot ca 11% i alla fall.

Värde per plattform vs insatt kapital

Den rosa stapeln visar hur mycket jag har investerat, d.v.s. mitt insatta kapital, omräknat till SEK. Den gröna stapeln visar värdet på min investering i september, även det omräknat till SEK. Återigen spelar valutakursvariationer en roll för de värden som presenteras.

I och med insättningen på €1000 som jag gjorde hos Swaper så har de segalt upp till en tredjeplats vad gäller värde. Men i övrigt så är det fortfarande Mintos, Grupeer, EstateGuru, Crowdestate och Property Partner som jag har mest pengar investerade hos.

Till sist

Tanken är att hålla ungefär den här strukturen från månad till månad så att du som läsare enkelt kan följa hur min P2P-portfölj utvecklar sig. Har jag missat att redovisa något? Ser du något spännande mönster som inte jag har sett? Är det något som är otydligt? Hur går din egen portfölj? Skriv en kommentar! Och glöm inte att dela inlägget med dina vänner.

Vill du läsa om vad som är bra att ha i åtanke när du väljer investeringsplattformar så kan du göra det här

Lycka till med investeringarna!

Joakim

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut.
Sidan innehåller samarbetslänkar (affiliate), vilket innebär att jag kan erhålla ersättning om länken används. Detta påverkar inte texternas innehåll eller mina åsikter.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora.
Tänk på att ta gällande skatteregler i beaktande när du deklarerar. Inte minst för utländska valutor. Hör med skatteverket innan du börjar investera hur du skall gå tillväga för att deklarera på rätt sätt. Jag ger inga råd angående beskattning eller deklaration.
Alternativa Investeringar