NEO Finance

Sidan innehåller samarbetslänkar, vilka kan generera ersättning till mig när de används. Policy

Grunddata

Baserad Baserad i Litauen

Etablerad Etablerad 2015

 Konsumentkrediter

Highlights

 • Hög potentiell avkastning

 • Autoinvesteringsfunktion

 • Tydlig och bra webbplats

 • Inga avgifter för att investera på den primära marknaden

 • Investera från €10

 • Noterat på Nasdaq Baltic First North

 • Kreditförlustfond och Buyback (av annorlunda snitt)

 • Andrahandsmarknad

Till plattformen
Få €25 bonus att investera för när du registrerar dig via länkarna på sidan**

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut. Det är endast mina egna åsikter, tankar och erfarenheter. Friskrivning
Sidan innehåller samarbetslänkar. Användandet av dessa kan generera ersättning till mig. Detta faktum påverkar inte innehållet eller mina åsikter. Policy
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora och sprid riskerna. Genom att använda webbplatsen godkänner du användarvillkoren.

Introduktion

NEO Finance är en litauisk P2P plattform som förmedlar lån mellan privatpersoner sedan 2015. Man kan som investerare låna ut pengar till privatpersoner i Litauen via NEO Finance och på så sätt få ränteintäkter på sitt utlånade kapital.

NEO Finance utmärker sig jämfört med många P2P Crowdlending plattformar genom sättet som deras återköpsgaranti är konstruerad. Den består egentligen av två separata delar: Buyback och Provision Fund. Båda är frivilliga att använda sig av och kostar en slant att nyttja. Läs mer om hur de fungerar under rubriken ”Återköpsgaranti & pant”

2019 noterdase NEO Finance på Nasdaq Baltic.

Recensionen baseras, som alltid, på min egen investeringsstrategi.

Recension (2020-02-23) 

Avkastning

Årsvkastning (XIRR)*

Min avkastningsutveckling (XIRR) på NEO Finance

Avkastningstakten som anges i diagrammet ovan är i NEO Finance’s fall efter utländsk skatt på 15%. NEO Finance drar litauisk skatt på en gång när en ränteinbetalning görs, vilket gör att detta kommer med i min XIRR beräkning. Man skall även ha med detta i beräkningarna när man deklarerar. Läs mer hos skatteverket och på NEO Finance FAQ.

När jag började investera på NEO Finance så använde jag tjänsten Provision Fund (som betalar lånet åt låntagaren om de inte gör det) för ungefär hälften av lånen, för att testa. För att använda Provision Fund betalar man en avgift på mellan 0,81% och 15% per år. Avgiften beror på rating och hur gammalt lånet är. Eftersom jag använde Provision Fund för lånen med sämst rating (men med högst ränta) så betalade jag också höga avgifter. Det gjorde att jag redan från början låg ordentligt back.

Jag har sedan ett tag tillbaka ställt in min autoinvestering att inte längre använda sig av Provision Fund utan har istället ställt in den på att vara mer selektiv i vilka typer av lån den skall investera i. Man kan göra sett app en väldigt detaljerad nivå hos NEO Finance.

Jag har nu sakta men säkert arbetat mig tillbaka och ligger äntligen på plus.

Låt dock inte mitt ”misstag” med Provision Fund avskräcka dig från att ansluta dig till NEO Finance. Tjänsten är ju trots allt frivillig. Jag säger inte att Provision Fund är dålig men man skall vara medveten om vad den innebär och vara långsiktig i sin investering. Man börjar på minus och det kommer att ta ett tag att komma ikapp och förbi nollstrecket.

Kreditförluster, i varierande storlek, är oundvikliga på de flesta plattformarna. Det viktiga är att de är såpass mycket mindre än intäkterna att avkastningen hamnar på den nivå man förväntar sig eller åtminstone kan acceptera. På många plattformar finns återköpsgaranti, kreditförlustfonder och/eller pant/säkerhet för investeringarna. De har som syfte att eliminera/begränsa investerarnas kreditförluster men de är inga absoluta garantier.

Kreditförlusterna kommer med i XIRR-beräkningen först när ett lån/investering får den statusen på plattformen och summan dras av från kontot, vilket kan variera från plattform till plattform.

minsta investering
Minsta investering

Den lägsta summan man kan investera på plattformen är €10. Det innebär att man kan få en mycket bra riskspridning, vilket enligt min mening är absolut nödvändigt. Jag investerar själv den lägsta möjliga summan i varje lån.

En viss andel lån kommer att gå åt skogen, vilket innebär kreditförluster, men så länge man är diversifierad (har riskspridning) och har vettiga inställningar på autoinvesteringsfunktionen så skall intäkterna från de låntagare som sköter sig i normalfallet överstiga förlusterna. Kreditförluster är ofrånkomliga när man investerar i krediter.

Insättningsmetoder

NEO Finance har bara ett sätt att sätta in pengar på plattformen: SEPA-betalning.

En SEPA-överföring tar oftast 1-2 bankdagar och en procentuell valutaväxlingsavgift kan tas ut av din bank (beroende på bank). Hos Nordea, som är min bank, är valutaväxlingsavgiften 1% för SEPA-betalningar. Denna avgift tas ut både när jag för över pengar till plattformen och när jag tar ut dem.

Lösningen jag har hittat för att undvika detta – i bägge riktningar – är Revolut. Det fungerar klockrent och de har normalt sett inga avgifter för att växla mellan SEK, USD, GBP, EUR och många andra valutor. På helger och för vissa ”mindre” valutor tas dock en avgift ut.

Så här använder jag Revolut för mina utländska P2P-investeringar:

 • Jag sätter in SEK på mitt Revolutkonto (med kort eller Apple Pay)
 • Växlar dessa avgiftsfritt till t.ex. EUR
 • Gör en SEPA-överföring i EUR avgiftsfritt till plattformen

De här tre stegen tar bara några minuter och allt kan göras i Revolut-appen. Det kan dock ta upp till 1 bankdag för pengarna att komma in på plattformen.

När det är dags att ta ut pengar från plattformen så tar jag ut dem till mitt Revolutkonto och växlar antingen tillbaka avgiftsfritt till SEK eller så sätter jag in pengarna på en annan plattform.

Revolut och mitt Revolutkonto har helt enkelt blivit navet i min P2P-portfölj. Alla utländska insättningar och uttag sker från och till Revolut-kontot. Revolutkonton täcks inte av insättningsgarantin.

Avgifter
Avgifter

NEO Finance tar inga avgifter för att investera i lån på den primära marknaden. Dock tar de 1% när man köper eller säljer lån på andrahandsmarknaden. De tar även en avgift om man vill använda tjänsten Provision Fund. Avgiften varierar då mellan 0,81% och 15%.

löptidLöptid

NEO Finance har löptider på allt mellan 4 och 60 månader. Man kan sälja i förtid via andrahandsmarknaden (det krävs att det finns köpare såklart).

Tillgång
Tillgång på investeringar

För mig gick det relativt snabbt att bli fullt investerad hos NEO Finance med €1000. Jag hade dock inte en speciellt kräsen investeringsstrategi i början. Det har jag numera men det går ändå OK att återinvestera amorteringar och räntor.

I juli 2019 sålde jag alla mina lån på NEO Finance för att göra en omstart utan Provision Fund. Det tog bar några veckor innan allt var återinvesterat.

Ju kräsnare strategi, desto längre tid tar det att bli fullinvesterad. precis som på alla andra plattformar.

Användarupplevelse
Användarupplevelse

Jag gillar verkligen NEO Finance webbplats. Den är enkel att förstå sig på och att navigera men ändå full med bra och tydlig data. Det är enkelt att få en översikt över hur ens portfölj går och man kan samtidigt fördjupa sig i underliggande data och statistik om man vill. Designen är helt i min smak.

garantierÅterköpsgaranti & pant

NEO Finance erbjuder återköpsgaranti (Buyback) och kreditförlustfond (Provision Fund) men har en lite annorlunda syn på hur det skall fungera.

Buyback innebär att man kan sälja tillbaka ett lån till NEO Finance som NEO Finance har sagt upp gentemot en låntagare som misskött sina betalningar. Om man i detta läge väljer att utnyttja sin rätt till återköp så köper NEO Finance tillbaka lånet för mellan 50-80% av värdet. Man får en notis av NEO Finance när ett sådant läge uppstår. Man kan på det här sättet skydda sig mot en total förlust av den summa man har lånat ut till den berörda långivaren. Alternativet är att vänta och hoppas på att inkasso-indrivningen eventuellt ger ett bättre utfall än en försäljning.

Provision Fund innebär att NEO Finance går in och återbetalar den del av ett lån som en låntagare inte har betalat. Detta sker redan efter en dags försening. NEO Finance jagar sedan in pengarna i efterhand från låntagaren. Som investerare får man alltså sin betalning i tid oavsett om låntagaren inte betalar. När man investerar i ett lån kan man välja om man vill använda Provision Fund eller inte. NEO Finance tar en avgift för att skydda ett lån med sin Provision Fund. Avgiften ligger på mellan 0,81% och 15% beroende på lånets rating och kvarvarande löptid. Denna avgift dras direkt vid investeringstillfället och sedan årligen så länge lånet löper.

NEO Finance kräver ingen pant/säkerhet av låntagarna. Avkastning och kreditförluster bestäms av låntagarnas förmåga att betala tillbaka sina lån och NEO Finance förmåga att driva in uteblivna betalningar, samt av hur man som investerare har nyttjat Buyback och Provision Fund. Genom att göra ”rätt” inställningar i autoinvesteringsfunktionen, där man t.ex undviker de allra mest riskfyllda lånen, kan man försöka minimera kreditförlusterna. Men det skall då vägas mot den lägre ränta som man ofta får.

Även om man investerar i lån med återköpsgaranti så är det viktigt att påpeka att återköpsgaranti (trots namnet) faktiskt inte är en garanti. Återköpsgarantin gäller oftast endast om tillgängliga medel finns för att betala ut den. Vid kris eller konkurs kan det bli klurigt.

andrahandsmarknad
Andrahandsmarknad

NEO Finance har en andrahandsmarknad där man enkelt kan sälja alla eller enskilda lån med ett par knapptryckningar om ett behov skulle uppstå att komma åt investerade pengar innan lånen har betalats tillbaka. Man skall alltid ha i åtanke att det måste finnas en köpare på andra sidan för att lånen skall gå att sälja. Man kan behöva sälja till rabatt om det är riktigt bråttom, och ens då är det inte säkert att man får sålt något. En andrahandsmarknad som sådan är ingen garanti för att man lätt kommer åt sina pengar, det hänger helt på tillgång och efterfrågan på plattformen.

Jag använde andrahandsmarknaden rätt flitigt när jag bestämde mig för att göra en nystart på plattformen. Det fungerade mycket bra, måste jag säga.

Hos NEO Finance går det att ställa in så att autoinvesteringsfunktionen köper lån från andrahandsmarknaden. Att köpa och sälja på andrahandsmarknaden kostar dock 1% i avgift.

Tänk på att vinster/förluster vid köp/försäljning på andrahandsmarknaden skall redovisas i deklarationen.

Autoinvestering
Autoinvestering

NEO Finance erbjuder en autoinvesteringsfunktion som automatiskt investerar i olika lån enligt de förinställda parametrar man har valt. Man väljer då alltså själv inte exakt vilka lån man investerar i utan överlåter detta till plattformen.

Funktionen är enkel och tydlig att ställa in samtidigt som den går att ställa in på en väldigt detaljerad nivå om man så vill. Det går även att ställa in autoinvestering även för andrahandsmarknaden.

När man använder en autoinvesteringsfunktion är det viktigt att ställa in den så att den sprider pengarna över så många lån som möjligt för att få bästa möjliga riskspridning. Detta eftersom man själv inte har kontroll över exakt vilka lån funktionen investerar i.

Rapporteringsverktyg
Rapporteringsverktyg

Rapporteringsverktyget är rätt bra man kan få både detaljerade översikter och summeringar. Man kan filtrera på datum och transakationstyp men inte exportera datan till Excel. Det går såklart att kopiera över datan till Excel men det är då störande att översikten bara kan visa 1000 poster åt gången.

Kundsupport
Support

Jag har inte haft behov av att kontakta supporten vid något tillfälle vad jag kan komma ihåg så jag kan inte uttala mig om den är bra eller ej. Det är dock bra att support finns att få såväl via mejl som via chat och telefon.

Få €25 bonus att investera för när du registrerar dig via länkarna på sidan**
Till plattformen
Översikt

*Avkastningen som anges är min egen avkastning i procent beräknat som XIRR och uppdateras årligen efter att jag har sammanställt hur föregående år har gått. Olika plattformar har olika sätt och tidsramar för att sätta statusen ”kreditförlust” på ett lån som inte återbetalats, vilket påverkar XIRR-beräkningen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det finns inga garantier för att du kommer att uppnå denna avkastning. Läs på om risk

Vissa plattformar drar skatt på en gång när räntan betalas in. Detta har inte tagits i beaktning när XIRR har beräknats, vilket betyder att avkastningen som anges i dessa fall är efter skatt. 

**Erbjudandet gällde vid tillfället då recensionen skrevs. Det kan ha ändrats av plattformen sedan dess. Läs mer på plattformens webbplats. Ta del av villkoren innan du utnyttjar ett erbjudande.

***Namnen till trots så är återköpsgaranti, kreditförlustfond eller motsvarande benämningar inte en garanti mot att förlora pengar. Plattformar och låneutfärdare kan t.ex. få sinande kassor eller t.o.m. gå i konkurs. Återköpsgaranti eller kreditförlustfond erbjuds inte alltid för alla de investeringar som förmedlas på en plattform. Läs på vad som gäller innan du investerar. 

Även investeringar där det finns pant/säkerhet såsom borgen, fastighet eller liknande är ingen en garanti för att inte förlora pengar. Panten/säkerheten kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant/säkerhet, sakna täckning, o.s.v.