NEO Finance

Neo Finance

Baserad Baserad i Litauen

Etablerad Etablerad 2015

  • Hög potentiell avkastning

  • Autoinvesteringsfunktion

  • Tydlig och bra webbplats

  • Inga avgifter för investerare

  • Börja med så lite som €10

Information

Sidan innehåller samarbetslänkar till plattformen som kan generera ersättning till mig
Få €10 bonus när du registrerar dig via länken (knappen) ovan och investerar minst €150**

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut. Friskrivning
Sidan innehåller samarbetslänkar (affiliate), vilket innebär att jag kan erhålla ersättning om länken används. Detta påverkar inte texternas innehåll eller mina åsikter.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora.
Tänk på att ta gällande skatteregler i beaktande när du deklarerar. Skatt skall normalt sett betalas på ränteintäkter, utdelningar, valutakursvinster, samt för vinster vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden. Intäkter från plattformar i utlandet måste man själv redovisa i deklarationen. Hör med skatteverket innan du börjar investera hur du skall gå tillväga för att deklarera på rätt sätt.
Notera att färgkodningen som används är avsedd att vara ett visuellt hjälpmedel. Det innebär alltså inte att plattformar med mycket grönt är bättre eller säkrare att investera på än plattformar med mindre grönt, utan färkodningen reflekterar vilka tjänster som erbjuds samt mina erfarenheter med plattformen.

Introduktion

NEO Finance är en litauisk P2P plattform som förmedlar lån mellan privatpersoner sedan 2015. Man kan som investerare låna ut pengar till privatpersoner i Litauen via NEO Finance och på så sätt få ränteintäkter på sitt utlånade kapital.

NEO Finance utmärker sig jämfört med många P2P Crowdlending plattformar genom sättet som deras återköpsgaranti är konstruerad. Den består egentligen av två separata delar: Buyback och Provision Fund. Båda är frivilliga att använda sig av och kostar en slant att nyttja. Läs mer om hur de fungerar under rubriken ”Återköpsgaranti”

Recensionen baseras, som alltid, på min egen investeringsstrategi.

Recension (2019-02-10) 

Avkastning

Årsavkastning

Jag har ännu inte varit investerad ett helt år men min beräknade årsavkastning är enligt NEO Finance för tillfället 14,5%. Men det är en sanning med modifikation. När jag började investera på NEO Finance så använde jag tjänsten Provision Fund (som betalar lånet åt låntagaren om de inte gör det) för ungefär hälften av lånen, för att testa. För att använda Provision Fund betalar man en avgift på mellan 0,81% och 15% per år (beroende på rating och hur gammalt lånet är). Eftersom jag använde Provision Fund för lånen med sämst rating (men med högst ränta) så betalade jag också höga avgifter. Det gjorde att jag redan från början låg ordentligt back. Men jag har nu sakta men säkert arbetat mig tillbaka så att jag ”bara” ligger 4,5% back.

De 14,5% i årlig avkastning som NEO Finance har beräknat är baserad på den summa jag faktiskt investerade, dvs ingen hänsyn har tagits till den (stora) summa jag betalat i avgifter.

Jag har nu ställt in min autoinvestering att inte längre använda sig av Provision Fund. Jag har istället blivit mer selektiv vad gäller vilka lån jag investerar i.

Tyvärr innebär den nuvarande situationen att jag inte kan vara nöjd med mitt resultat hos NEO Finance. Jag har sedan jag anslöt mig till plattformen i april 2018 inte tjänat en krona. Förhoppningsvis tar jag mig förbi nollstrecket vad gäller avkastning inom någon månad och kan sedan börja jobba mig upp mot de 14% i faktisk avkastning som jag ändå förväntar mig. Och då uppdaterar jag såklart recensionen.

Låt dock inte mitt ”misstag” med Provision Fund avskräcka dig från att ansluta dig till NEO Finance. Tjänsten är ju trots allt frivillig. Jag säger inte att Provision Fund är dålig men man skall vara medveten om vad den innebär och vara långsiktig i sin investering. Man börjar på minus och det kommer att ta ett tag att komma ikapp och förbi nollstrecket.

Tänk på att NEO Finance automatiskt drar av litauisk skatt på inkomster. Det skall man ha med i beräkningarna när man deklarerar. Läs mer hos skatteverket och på NEO Finance FAQ.

minsta investeringMinsta investering

Den lägsta summan man kan investera på plattformen är €10. Det innebär att man kan få en mycket bra riskspridning, vilket enligt min mening är absolut nödvändigt. Jag investerar själv den lägsta möjliga summan i varje lån.

En viss andel lån kommer att gå åt skogen, vilket innebär kreditförluster, men så länge man är diversifierad (har riskspridning) och har vettiga inställningar på autoinvesteringsfunktionen så skall intäkterna från de låntagare som sköter sig i normalfallet överstiga förlusterna. Kreditförluster är ofrånkomliga när man investerar i krediter.

AvgifterAvgifter

NEO Finance tar inga avgifter för att investera i lån på den primära marknaden. Dock tar de 1% när man investerar i lån på andrahandsmarknaden. De tar även en avgift om man vill använda tjänsten Provision Fund. Avgiften varierar då mellan 0,81% och 15%.

tillgångTillgång på investeringar

För mig gick det relativt snabbt att bli fullt investerad hos NEO Finance med €1000. Jag hade dock inte en speciellt kräsen investeringsstrategi i början. Det har jag numera men det går ändå OK att återinvestera amorteringar och räntor. Jag är dock inte säker på hur det hade varit om jag idag skulle börja investera från noll.

Om man är allätare så kan det nog fortfarande gå ganska snabbt att bli fullt investerad. Med en kräsnare strategi kan det eventuellt ta ett tag att bli fullt investerad som ny investerare.

användarupplevelseAnvändarupplevelse

Jag gillar verkligen NEO Finance webbplats. Den är enkel att förstå sig på och att navigera men ändå full med bra och tydlig data. Det är enkelt att få en översikt över hur ens portfölj går och man kan samtidigt fördjupa sig i underliggande data och statistik om man vill. Designen helt i min smak.

Jag kommer egentligen inte på någonting som jag saknar eller är direkt missnöjd med så jag antar att full pott är det enda rätta.

garantierÅterköpsgaranti & pant

NEO Finance erbjuder återköpsgaranti (Buyback) och kreditförlustfond (Provision Fund) men har en lite annorlunda syn på hur det skall fungera.

Buyback innebär att man kan sälja tillbaka ett lån till NEO Finance som NEO Finance har sagt upp gentemot en låntagare som misskött sina betalningar. Om man i detta läge väljer att utnyttja sin rätt till återköp så köper NEO Finance tillbaka lånet för mellan 50-80% av värdet. Man får en notis av NEO Finance när ett sådant läge uppstår. Man kan på det här sättet skydda sig mot en total förlust av den summa man har lånat ut till den berörda långivaren. Alternativet är att vänta och hoppas på att inkasso-indrivningen eventuellt ger ett bättre utfall än en försäljning.

Provision Fund innebär att NEO Finance går in och återbetalar den del av ett lån som en låntagare inte har betalat. Detta sker redan efter en dags försening. NEO Finance jagar sedan in pengarna i efterhand från låntagaren. Som investerare får man alltså sin betalning i tid oavsett om låntagaren inte betalar. När man investerar i ett lån kan man välja om man vill använda Provision Fund eller inte. NEO Finance tar en avgift för att skydda ett lån med sin Provision Fund. Avgiften ligger på mellan 0,81% och 15% beroende på lånets rating och kvarvarande löptid. Denna avgift dras direkt vid investeringstillfället och sedan årligen så länge lånet löper.

NEO Finance kräver ingen pant/säkerhet av låntagarna. Avkastning och kreditförluster bestäms av låntagarnas förmåga att betala tillbaka sina lån och NEO Finance förmåga att driva in uteblivna betalningar, samt av hur man som investerare har nyttjat Buyback och Provision Fund. Genom att göra ”rätt” inställningar i autoinvesteringsfunktionen, där man t.ex undviker de allra mest riskfyllda lånen, kan man försöka minimera kreditförlusterna. Men det skall då vägas mot den lägre ränta som man ofta får.

Även om man investerar i lån med återköpsgaranti så är det viktigt att påpeka att återköpsgaranti (trots namnet) faktiskt inte är en garanti. Återköpsgarantin gäller oftast endast om tillgängliga medel finns för att betala ut den. Vid kris eller konkurs kan det bli klurigt.

andrahandsmarknadAndrahandsmarknad

NEO Finance erbjuder en andrahandsmarknad där man enkelt kan sälja alla eller enskilda lån med ett par knapptryckningar om ett behov skulle uppstå att komma åt investerade pengar innan lånen har betalats tillbaka. Man skall alltid ha i åtanke att det måste finnas en köpare på andra sidan för att lånen skall gå att sälja. Du kan behöva sälja till rabatt om det är riktigt bråttom, och ens då är det inte säkert att du får sålt något. En andrahandsmarknad som sådan är ingen garanti för att man lätt kommer åt sina pengar, det hänger helt på tillgång och efterfrågan på plattformen. En stor fördel på NEO Finance är att autoinvesteringsfunktionen går att ställa in så att den automatiskt även investerar från andrahandsmarknaden. Det är bra både för köpare och säljare.

1% i avgift för att sälja och köpa på andrahandsmarknaden.

Tänk på att vinster/förluster vid försäljning på andrahandsmarknaden skall redovisas i deklarationen.

AutoinvesteringAutoinvestering

NEO Finance erbjuder en autoinvesteringsfunktion som automatiskt investerar i olika lån enligt de förinställda parametrar man har valt. Man väljer då alltså själv inte exakt vilka lån man investerar i utan överlåter detta till plattformen.

Funktionen är enkel och tydlig att ställa in samtidigt som den går att ställa in på en rätt detaljerad nivå om man så vill. Ett extra plus är att det även går att ställa in autoinvestering även för andrahandsmarknaden.

När man använder en autoinvesteringsfunktion är det viktigt att ställa in den så att den sprider pengarna över så många lån som möjligt för att få bästa möjliga riskspridning. Detta eftersom man själv inte har kontroll över exakt vilka lån funktionen investerar i.

KundsupportSupport

Jag har inte haft behov av att kontakta supporten vid något tillfälle vad jag kan komma ihåg så jag kan inte uttala mig om den är bra eller ej. Det är dock bra att support finns att få såväl via mejl som via chat och telefon.

Få €10 bonus när du registrerar dig via länken (knappen) nedan och investerar minst €150**

*Avkastningen som anges är normalt sett min egen faktiska avkastning i procent för föregående år. Om jag vid årskiftet har varit investerad i mindre än 12 månader på plattformen så anges temporärt istället en prognos för min årliga avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Läs på om risk.

**Erbjudandet gällde vid tillfället då recensionen skrevs. Det kan ha ändrats av plattformen sedan dess. Läs mer på plattformens webbplats. Ta del av villkoren innan du utnyttjar ett erbjudande.

***Namnen till trots så är vare sig återköpsgaranti, kreditförlustfond eller någon annan motsvarande benämning en garanti mot att förlora pengar. Plattformar och låneutfärdare kan få sinande kassor eller t.o.m gå i konkurs. Även investeringar där det finns pant/säkerhet såsom borgen, fastighet eller liknande är ingen en garanti för att inte förlora pengar. Panten/säkerheten kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant/säkerhet, sakna täckning, o.s.v.