Ordlista för Crowdfunding, Crowdlending och P2P investeringar

OrdlistaPå den här sidan förklarar jag kortfattat några av de viktigaste och vanligaste termerna man kan stöta på när man investerar i P2P Crowdfunding och Crowdlending. En hel del av termerna är inte på något sätt unika för P2P investeringar men jag försöker förklara dem utifrån det perspektivet. Ordlistan byggs ut allt eftersom.

Bullet-lån är lån där hela den utlånade summan återbetalas när lånet löper ut. Ränta betalas dock löpande, oftast månadsvis.

Bullet-lån anses ofta som mindre attraktiva att investera i än lån som amorteras löpande eftersom man ligger ute med hela summan under hela löptiden.

Dessa lån är alltså mindre likvida och det finns en risk att man har haft sina pengar utlånade i t.ex. två år för att på förfallodagen få reda på att låntagaren inte kan betala tillbaka. Visst, man har (i bästa fall) fått ränteintäkterna men den investerade summan kanske inte återfås (i värsta fall).

I lån som amorteras löpande minskar risken för att bli av med hela den investerade summan för varje amortering som görs.

En kreditförlust är en ekonomisk förlust som uppstår för en långivare när en låntagare inte har betalat de räntor eller amorteringar som hen är skyldig att göra.

Kreditförluster går för det mesta inte att undvika eftersom det alltid kommer att finnas låntagare som av olika anledningar inte kan eller vill göra de betalningar som de har förbundit sig till.

Genom att som investerare/långivare i P2P-lån sprida sin investering över ett så stort antal lån som möjligt kan man begränsa inverkan från kreditförluster i enskilda lån på den totala avkastningen.

Detta är lån där både upplupen ränta och amortering sker när lånet har förfallit. Det görs alltså inte några återbetalningar eller räntebetalningar löpande från låntagarens sida. Allt betalas tillbaka på slutet i en klumpsumma.

Super Bullet-lån anses ofta som mindre attraktiva att investera i än lån som amorteras löpande, eller som åtminstone betalar ut ränta löpande, eftersom man ligger ute med hela summan, plus utestående ränta under hela löptiden.

Dessa lån är mindre likvida och att det finns en risk att man har haft sina pengar utlånade i t.ex. två år för att på förfallodagen få reda på att låntagaren inte kan betala. Då kan man (i värsta fall) bli av med hela den investerade summan, och någon ränta har man heller inte fått.

I lån som amorteras löpande minskar risken för att bli av med hela den investerade summan för varje amortering som görs.