Plattformar med privatlån

P2P-lånPå plattformarna nedan kan man, ihop med andra personer, låna ut pengar till privatpersoner som av olika anledningar är i behov av kapital. Som tack får man ersättning i form av ränta, oftast utbetald varje månad. När många individer, oberoende av varandra, går samman och lånar ut en liten del var till privatpersoner kallas detta Crowdlending, eller P2P-lån.

Ofta finns ingen pant/säkerhet för lånet, men det varierar från plattform till plattform och från lån till lån. Istället erbjuder många av plattformarna någon form av återköpsgaranti där de (eller utfärdarna av lånet) köper tillbaka lånet av dig om inte låntagaren betalar. Läs på om hur det fungerar på varje enskild plattform innan du investerar.

Funktionen Autoinvestering erbjuds av de allra flesta plattformarna. Funktionen innebär att man ställer in lite olika investeringsparametrar sedan sköter plattformen investeringarna åt dig helt automatiskt. Jag använder i princip alltid den här funktionen. Nackdelen är att man förlorar kontrollen exakt över vilka investeringar som görs. Men jag tycker fördelarna, framför allt bekvämligheten med bl.a. automatiska återinvesteringar, överväger nackdelarna.

Räntesatserna kan i bland vara mycket höga när man investerar i privatlån. Framför allt på de plattformar som inte erbjuder återköpsgaranti. Det kan var lockande att bara investera i dessa men med högre potentiell avkastning kommer högre risk. En betydande andel av dessa lån kommer med sannolikt inte att betalas tillbaka.

Löptiderna i P2P-lån kan variera från ett par månader till flera år och man måste räkna med att ligga ute med pengarna under hela löptiden. Ofta finns dock en andrahandsmarknad där man kan sälja dina lån till andra investerare om man skulle behöva pengarna. Men det här fungerar bara om det finns en köpare på andra sidan som är beredd att ta över lånet.

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut. Friskrivning
Sidan innehåller samarbetslänkar (affiliate), vilket innebär att jag kan erhålla ersättning om länken används. Detta påverkar inte texternas innehåll eller mina åsikter.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora.
Tänk på att ta gällande skatteregler i beaktande när du deklarerar. Skatt skall normalt sett betalas på ränteintäkter, utdelningar, valutakursvinster, samt för vinster vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden. Intäkter från plattformar i utlandet måste man själv redovisa i deklarationen. Hör med skatteverket innan du börjar investera hur du skall gå tillväga för att deklarera på rätt sätt.
Notera att färgkodningen som används är avsedd att vara ett visuellt hjälpmedel. Det innebär alltså inte att plattformar med mycket grönt är bättre eller säkrare att investera på än plattformar med mindre grönt, utan färkodningen reflekterar vilka tjänster som erbjuds samt mina erfarenheter med plattformen.

Läs mer om att investera i privatlån

*Avkastningen som anges är normalt sett min egen faktiska avkastning i procent för föregående år. Om jag vid årskiftet har varit investerad i mindre än 12 månader på plattformen så anges temporärt istället en prognos för min årliga avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Läs på om risk.

***Namnen till trots så är vare sig återköpsgaranti, kreditförlustfond eller någon annan motsvarande benämning en garanti mot att förlora pengar. Plattformar och låneutfärdare kan få sinande kassor eller t.o.m gå i konkurs. Även investeringar där det finns pant/säkerhet såsom borgen, fastighet eller liknande är ingen en garanti för att inte förlora pengar. Panten/säkerheten kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant/säkerhet, sakna täckning, o.s.v.