Om alternativa investeringar och passiva inkomster genom Crowdfunding, Crowdlending och P2P-lån

Om att investera i P2P lån och konsumentkrediter

P2P-lånPå plattformarna nedan kan man, ihop med andra personer, låna ut pengar till privatpersoner som av olika anledningar är i behov av kapital. Som tack får man ersättning i form av ränta, oftast utbetald varje månad. När många individer, oberoende av varandra, går samman och lånar ut en liten del var till privatpersoner kallas detta Crowdlending, eller P2P lån.

Ofta finns ingen pant/säkerhet för P2P lån till privatpersoner, men det varierar från plattform till plattform och från lån till lån. Istället erbjuder många av plattformarna någon form av återköpsgaranti där de (eller utfärdarna av lånet) köper tillbaka lånet av dig om inte låntagaren betalar. Läs på om hur det fungerar på varje enskild plattform innan du investerar. Det kan variera kraftigt.

Funktionen Autoinvestering erbjuds av de allra flesta plattformarna. Funktionen innebär att man ställer in lite olika investeringsparametrar sedan sköter plattformen investeringarna åt dig helt automatiskt. Jag använder i princip alltid den här funktionen. Nackdelen är att man förlorar kontrollen exakt över vilka investeringar som görs. Men jag tycker fördelarna, framför allt bekvämligheten med bl.a. automatiska återinvesteringar, överväger nackdelarna när det gäller just konsumentkrediter. Kan man avgöra om okända Stina är säkrare att låna ut till än okända Sara?

Räntesatserna kan i bland vara mycket höga när man investerar i P2P lån och konsumentkrediter. Framför allt på de plattformar som inte erbjuder återköpsgaranti. Det kan var lockande att bara investera i dessa men med högre potentiell avkastning kommer högre risk. En betydande andel av dessa lån kommer med sannolikt inte att betalas tillbaka.

Löptiderna i P2P lån och konsumentkrediter kan variera från ett par månader till flera år och man måste räkna med att ligga ute med pengarna under hela löptiden. Ofta finns dock en andrahandsmarknad där man kan sälja dina lån till andra investerare om man skulle behöva pengarna. Men det här fungerar bara om det finns en köpare på andra sidan som är beredd att ta över lånet.

Översikt

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut. Det är endast mina egna åsikter, tankar och erfarenheter. Friskrivning
Sidan innehåller samarbetslänkar. Användandet av dessa kan generera ersättning till mig. Detta faktum påverkar inte innehållet eller mina åsikter. Policy
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora och sprid riskerna. Genom att använda webbplatsen godkänner du användarvillkoren.

Läs mer om att investera i konsumentkrediter

*Avkastningen som anges är min egen avkastning i procent beräknat som XIRR och uppdateras årligen efter att jag har sammanställt hur föregående år har gått. Olika plattformar har olika sätt och tidsramar för att sätta statusen ”kreditförlust” på ett lån som inte återbetalats, vilket påverkar XIRR-beräkningen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det finns inga garantier för att du kommer att uppnå denna avkastning. Läs på om risk

Vissa plattformar drar skatt på en gång när räntan betalas in. Detta har inte tagits i beaktning när XIRR har beräknats, vilket betyder att avkastningen som anges i dessa fall är efter skatt. 

***Namnen till trots så är återköpsgaranti, kreditförlustfond eller motsvarande benämningar inte en garanti mot att förlora pengar. Plattformar och låneutfärdare kan t.ex. få sinande kassor eller t.o.m. gå i konkurs. Återköpsgaranti eller kreditförlustfond erbjuds inte alltid för alla de investeringar som förmedlas på en plattform. Läs på vad som gäller innan du investerar. 

Även investeringar där det finns pant/säkerhet såsom borgen, fastighet eller liknande är ingen en garanti för att inte förlora pengar. Panten/säkerheten kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant/säkerhet, sakna täckning, o.s.v.