Plattformar med privatlån

P2P utlåningPå plattformarna nedan kan man, ihop med andra personer, låna ut pengar till privatpersoner som av olika anledningar är i behov av kapital. Som tack får man ersättning i form av ränta, oftast utbetald varje månad. När många individer, oberoende av varandra, går samman och lånar ut en liten del var till privatpersoner kallas detta Crowdlending, eller P2P-lån.

Ofta finns ingen säkerhet för lånet, men det varierar från plattform till plattform och från lån till lån. Istället erbjuder många av plattformarna någon form av återköpsgaranti där de (eller utfärdarna av lånet) köper tillbaka lånet av dig om inte låntagaren betalar. Läs på om hur det fungerar på varje enskild plattform innan du investerar.

Funktionen Autoinvestering erbjuds av de allra flesta plattformarna. Funktionen innebär att man ställer in lite olika investeringsparametrar sedan sköter plattformen investeringarna åt dig helt automatiskt. Jag använder i princip alltid den här funktionen. Nackdelen är att man förlorar kontrollen exakt över vilka investeringar som görs. Men jag tycker fördelarna, framför allt bekvämligheten med bl.a. automatiska återinvesteringar, överväger nackdelarna.

Räntesatserna kan i bland vara mycket höga när man investerar i privatlån. Framför allt på de plattformar som inte erbjuder återköpsgaranti. Det kan var lockande att bara investera i dessa men med högre potentiell avkastning kommer högre risk. En betydande andel av dessa lån kommer med sannolikt inte att betalas tillbaka.

Löptiderna i P2P-lån kan variera från ett par månader till flera år och man måste räkna med att ligga ute med pengarna under hela löptiden. Ofta finns dock en andrahandsmarknad där man kan sälja dina lån till andra investerare om man skulle behöva pengarna. Men det här fungerar bara om det finns en köpare på andra sidan som är beredd att ta över lånet.

Disclaimer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera – oavsett om det är i aktier, fonder eller P2P – är förenat med risk. Investeringar kan både önska och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Inget av det som skrivs här skall ses som rådgivning. Jag är inte sponsrad av plattformen som recenseras men sidan innehåller samarbetslänkar. Detta påverkar inte textens innehåll eller mina åsikter.
Notera att färgkodningen som används främst är avsedd att vara ett visuellt hjälpmedel. Det innebär alltså inte att plattformar med mycket grönt är bättre eller säkrare att investera på än plattformar med mindre grönt, utan färkodningen reflekterar mer vilka tjänster som erbjuds samt mina erfarenheter med plattformen.

*Avkastningen som anges är normalt sett min egen faktiska avkastning i procent för föregående år. Om jag vid årskiftet har varit investerad i mindre än 12 månader på plattformen så anges temporärt istället en prognos för min årliga avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Läs på om risk.

***Namnen till trots så är vare sig återköpsgaranti, kreditförlustfond eller någon annan motsvarande benämning en garanti mot att förlora pengar. Plattformar och låneutfärdare kan få sinande kassor eller t.o.m gå i konkurs. Även investeringar där det finns säkerheter så som borgen, pant (i t.ex. en fastighet) eller liknande är inte en garanti mot att förlora pengar. Säkerheten kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av säkerhet, o.s.v.