Plattformar med företagslån

investera i företagslånPå plattformarna nedan kan du investera i lån till företag som är i behov av en kapitalinjektion. Som tack får du ersättning i form av ränta, oftast utbetald varje månad. En passiv inkomst. Att många individer, oberoende av varandra, går samman och lånar ut en liten del var till ett företag kallas Crowdlending. Ofta erbjuds någon form av säkerhet för lånet av företrädarna för företagen, t.ex personlig borgen men det är ingen garanti för en säker investering. Läs noga på om bolaget, dess finanser och historik.

Funktionen Autoinvestering erbjuds av ca hälften av plattformarna. Funktionen innebär att du ställer in lite olika investeringsparametrar, sedan sköter plattformen investeringarna åt dig helt automatiskt. Du släpper då kontrollen över vilka företag du investerar i men kan alltid se alla dina utlåningar i din portfölj. Huruvida du vill använda den här funktionen eller inte när det gäller lån till företag är helt upp till dig. Jag använder den personligen för det mesta för att de verkligen skall vara en så passiv inkomst som möjligt.

Löptiderna för lån till företag kan variera från ett par månader till flera år och du måste räkna med att ligga ute med pengarna under hela löptiden. Det finns sällan någon andrahandsmarknad där du kan sälja dina lån till andra investerare. Dock betalar de flesta företag tillbaka både kapital och ränta löpande, vilket gör att det utestående beloppet hela tiden minskar. För optimal avkastning så bör du alltid återinvestera de pengar som betalas tillbaka.

Den mest kända termen, Crowdfunding, innebär i det här sammanhanget att du, ihop med andra, köper andelar i olistade företag i hopp om att de skall utvecklas positivt. Jag är personligen inte ett jätteförtjust av den här typen av investering när det gäller företag, bl.a. eftersom det oftast inte innebär någon passiv inkomst, utan i bästa fall ”bara” en värdeökning,  Därför listar jag i princip uteslutande Crowdlending-plattformar här. Den enda formen av Crowdfunding som jag investerar i är i fastigheter

Disclaimer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera – oavsett om det är i aktier, fonder eller Crowdfunding/Crowdlending – är förenat med risk. Investeringar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora.
Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut. Jag är inte sponsrad av plattformarna som recenseras men sidan innehåller samarbetslänkar (affiliate). Detta påverkar inte texternas innehåll eller mina åsikter. Fullständiga villkor
Notera att färgkodningen som används främst är avsedd att vara ett visuellt hjälpmedel. Det innebär alltså inte att plattformar med mycket grönt är bättre eller säkrare att investera på än plattformar med mindre grönt, utan färkodningen reflekterar vilka tjänster som erbjuds samt mina erfarenheter med plattformen.

*Avkastningen som anges är normalt sett min egen faktiska avkastning i procent för föregående år. Om jag vid årskiftet har varit investerad i mindre än 12 månader på plattformen så anges temporärt istället en prognos för min årliga avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Läs på om risk.

***Namnen till trots så är vare sig återköpsgaranti, kreditförlustfond eller någon annan motsvarande benämning en garanti mot att förlora pengar. Plattformar och låneutfärdare kan få sinande kassor eller t.o.m gå i konkurs. Även investeringar där det finns säkerheter så som borgen, pant (i t.ex. en fastighet) eller liknande är inte en garanti mot att förlora pengar. Säkerheten kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av säkerhet, o.s.v.