Risker och riskspridning

Risk

Att investera sina pengar är alltid förenat med risk. Generellt gäller regeln: ju större avkastning desto större risk.  P2P Crowdfunding och Crowdlending anses ofta vara extra riskfyllda sätt att investera (men kan också ge riktigt hög avkastning) och därför rekommenderar rådgivare och myndigheter ofta att aldrig investera mer än vad du har råd att förlora och att dessutom inte placera mer än 10% av dina totala investeringar i den här typen av instrument. Personligen följer jag rekommendation nummer ett men inte rekommendation nummer två.

Risk

En av de stora fördelarna man brukar prata om när det gäller framför allt Crowdlending är att det inte följer börsen. De matar på oavsett om börsen går upp eller ner.  Men med det sagt är de allra flesta plattformarna som förmedlar den här typen av investeringar obeprövade i en ekonomisk kris, likt exempelvis den 2008. Om personer, fastighetsbolag och andra företag drabbas av den ekonomiska krisen så påverkar det naturligtvis deras förmåga att betala tillbaka sina lån, och även värdet på fastigheter kan sjunka drastiskt. Det går inte att förutspå hur/om plattformarna klarar att hantera detta. Några är säkert väl rustade och stresstestade medan andra kanske går under. Och vad händer då? De flesta säger sig ha robusta beredskapsplaner och kontrakt med externa förvaltningsfirmor som tar över i fall att plattformen skulle upphöra att existera. Hur bra detta fungerar i realiteten vet man nog egentligen bara när det faktiskt händer…

Men även under normala marknadsförhållanden finns det såklart risker, såsom uteblivna lånebetalningar, uteblivna hyresbetalningar eller värdeminskning på fastigheter.

En annan risk är valutarisken om man investerar i en annan valuta än SEK. Det betyder negativa förändringar i växelkursen mellan SEK och valutan man investerar i som därigenom minskar värdet på det insatta kapitalet, sett i SEK.

De huvudsakliga riskerna är:

 • att fastigheter tappar i värde
 • att hyresgäster inte betalar hyran
 • att låntagare inte betalar tillbaka lån
 • att fullgod säkerhet för lån saknas
 • att plattformar går i konkurs
 • att kreditbolag som utfärdar lånen (även kallade Originators eller låneutfärdare) på plattformarna går i konkurs
 • att de plattformar och låneutfärdare som erbjuder återköpsgaranti eller liknande inte klarar av att leverera garantin
 • bedrägeri
 • valutarisk om du investerar i en annan valuta än SEK
 • marknadsspecifika och politiska risker (exempelvis Brexit in Storbritannien)

Riskspridning

Ett sätt att minimera risken i P2P Crowdfunding och Crowdlending är att sprida sina investeringar över flera olika investeringstyper, i flera olika plattformar, i olika regioner och länder och att på varje plattform fördela sin investering på så många lån/fastigheter som möjligt. Kort sagt: diversifiera (även kallat riskspridning) på alla möjliga nivåer. Granska dessutom varje plattform, erbjudande och investeringsmöjlighet noggrant.

Så här gör jag min riskspridning:

 • Jag investerar på ett stort antal olika plattformar
 • Jag investerar på plattformar i flera olika länder och regioner världen över
 • Jag investerar i olika investeringstyper såsom fastighetslån, fastighetsägande, privatlån, företagslån, m.m.
 • Jag investerar aldrig mer än 15000 kronor på en och samma plattform
 • Jag investerar minsta rimliga summa i varje enskild investering. Som mest 10% av min totala investering på plattformen (med något enstaka undantag).
 • Jag investerar bara en mindre del av mitt totala kapital i P2P Crowdfunding och Crowdlending

Som alltid är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning och även med en ordentlig riskspridning finns inga garantier.

Den här texten gör inte anspråk på att vara en fullständig förteckning över de risker som finns med P2P Crowdfunding och Cowdlending utan är allmänt hållen. Läs på noga om riskerna på varje enskild plattform och för varje investering.