SAVY

Savy

Plats Baserad i Litauen

Kalender Etablerad 2014

  • Hög potentiell avkastning

  • Autoinvesteringsfunktion

  • Erbjuder kreditförlusfond (Provision Fund)

  • Inga avgifter för investerare

  • Börja med så lite som €5

Information

Sidan innehåller samarbetslänkar till plattformen som kan generera ersättning till mig

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut. Friskrivning
Sidan innehåller samarbetslänkar (affiliate), vilket innebär att jag kan erhålla ersättning om länken används. Detta påverkar inte texternas innehåll eller mina åsikter.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora.
Tänk på att ta gällande skatteregler i beaktande när du deklarerar. Skatt skall normalt sett betalas på ränteintäkter, utdelningar, valutakursvinster, samt för vinster vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden. Intäkter från plattformar i utlandet måste man själv redovisa i deklarationen. Hör med skatteverket innan du börjar investera hur du skall gå tillväga för att deklarera på rätt sätt.
Notera att färgkodningen som används är avsedd att vara ett visuellt hjälpmedel. Det innebär alltså inte att plattformar med mycket grönt är bättre eller säkrare att investera på än plattformar med mindre grönt, utan färkodningen reflekterar vilka tjänster som erbjuds samt mina erfarenheter med plattformen.

Introduktion

SAVY är en litauisk P2P plattform som förmedlar lån mellan privatpersoner sedan 2014. Man kan som investerare låna ut pengar till privatpersoner i Litauen via SAVY och på så sätt få ränteintäkter på sitt utlånade kapital.

Recensionen baseras, som alltid, på min egen investeringsstrategi.

Recension (2018-12-08) 

Avkastning

Årsavkastning

Jag har ännu inte varit investerad ett helt år men min beräknade årsavkastning är för tillfället 16%.

Hos SAVY kan avkastningen variera mycket kraftigt beroende på vilka lån man investerar i, hur man ställer in autoinvesteringsfunktionen och om man använder sig av Provision Fund eller ej.

Det kan vara frestande att bara investera i lån med räntor som ligger en bra bit över 25% men personligen försöker jag sprida investeringarna över lån med olika rankning inom spannet A-C och ha selektiva inställningar i autoinvesteringsfunktionen. Jag har inte Provision Fund (kreditförlustfonden) aktiverad men det är bara min personliga preferens.

Fonden gör låneåterbetalning (inklusive ränta) å låntagarens vägnar efter 90 dagar om låntagaren själv inte gör det. Vill man ha extra trygghet som investerare så är detta en bra tjänst att använda sig av. Men tänk på att man då får en fast årlig avkastning på 10% istället för den den betydligt högre potentiella avkastning som SAVY normalt sett ger. Hur man gör här är beroende på vilken risk man är beredd att ta för att potentiellt uppnå en högre avkastning.

Alla plattformar som använder sig av en kreditförlustfond friskriver sig för att utbetalningar från kreditförlustfonden bara sker så länge det finns pengar i fonden. Det är alltså inte en absolut garanti.

Tänk på att SAVY automatiskt drar av litauisk skatt på inkomster. Det skall man ha med i beräkningarna när man deklarerar. Läs mer hos skatteverket och på SAVY’s FAQ.

minsta investeringMinsta investering

Den lägsta summan man kan investera på plattformen är €5. Det innebär att man kan få en mycket bra riskspridning, vilket enligt min mening är absolut nödvändigt. Jag investerar själv mellan €10-€20 per lån. Detta eftersom tillgången på lån inte har varit tillräckligt stor för att bli fullinvesterad i rimlig tid med €5 per lån. Även €10-€20 ger en fullgod riskspridning på en total investering på €10000.

En viss andel lån kommer att gå åt skogen, vilket innebär kreditförluster, men så länge man är diversifierad (har riskspridning) och har vettiga inställningar på autoinvesteringsfunktionen så skall intäkterna från de låntagare som sköter sig i normalfallet överstiga förlusterna. Kreditförluster är ofrånkomliga när man investerar i krediter. SAVY’s kreditförlustfond (Provision Fund) finns som ett alternativ om man vill undvika kreditförluster.

AvgifterAvgifter

SAVY tar inga avgifter för att investera i lån på den primära marknaden. Dock tar de 1% när man investerar i lån på andrahandsmarknaden. Även tjänsten Provision Fund är avgiftsfri på så sätt att man inte betalar någon avgift i förväg som hos en del andra plattformar. Det är bra. Dock får man ”nöja sig med” en fast ränta på 10% istället för den potentiellt mycket högre avkastningen som SAVY normalt sett skall ge.

Betyget tar bara hänsyn till avgiften för att investera på den primära marknaden.

tillgångTillgång på investeringar

För mig tog det lång tid att bli fullt investerad hos SAVY med €1000. Jag har dock en relativt kräsen investeringsstrategi. Jag har varit ”tvungen” att höja min lägsta investeringssumma per lån med upp till €30 och köpa en hel del på andrahandsmarknaden för att det inte skulle ta längre än jag vad jag var villig att vänta. Numera har jag dock återgått till €10 per lån och det fungerar bra för att återinvestera återbetalda lån.

Om man är allätare, eller använder sig av Provision Fund och därmed inte behöver vara kräsen eftersom den täcker obetalda lån, så kan det nog gå relativt snabbt att bli fullt investerad.

användarupplevelseAnvändarupplevelse

Jag har lite svårt för utformningen av SAVY’s webbplats även om den faktiskt innehåller många nyckelfunktioner som man som investerare behöver. Designen känns gammalmodig och är inte speciellt snygg. Trots detta är den rätt lättnavigerad och rapportsidan innehåller massvis med bra data. Stort minus för den omständliga proceduren för att sätta in kapital – i alla fall första gången (krävs Paysera-konto).

garantierÅterköpsgaranti & pant

SAVY erbjuder möjligheten att som investerare använda sig av deras kreditförlustfond (Provision Fund).

Provision Fund innebär att Savy efter 90 dagar går in och återbetalar den del av ett lån (inklusive ränta) som en låntagare inte har betalat. SAVY jagar sedan in pengarna i efterhand från låntagaren. Som investerare får man alltså sin betalning även om låntagaren inte betalar. Dock med 90 dagars fördröjning. När man investerar i ett lån kan man välja om man vill använda Provision Fund eller inte. Man kan även ställa in detta i autoinvesteringsfunktionen.

Tjänsten Provision Fund är avgiftsfri på så sätt att man inte betalar någon avgift i förväg som hos en del andra plattformar. Men man får ”nöja sig” med en fast årlig avkastning på 10% istället för den betydligt högre potentiella avkastning som SAVY normalt sett ger.

Alla plattformar jag känner till som använder sig av en kreditförlustfond friskriver sig för att utbetalningar från kreditförlustfonden bara sker så länge det finns pengar i fonden. Det är alltså inte en absolut garanti.

SAVY kräver ingen pant/säkerhet av låntagarna. Avkastning och kreditförluster bestäms av låntagarnas förmåga att betala tillbaka sina lån och på SAVY’s förmåga att driva in uteblivna betalningar, samt av om man som investerare har nyttjat Provision Fund eller inte. Genom att göra ”rätt” inställningar i autoinvesteringsfunktionen, där man t.ex undviker de allra mest riskfyllda lånen, kan man försöka minimera kreditförlusterna. Men det skall då vägas mot den lägre ränta som man ofta får.

andrahandsmarknadAndrahandsmarknad

SAVY erbjuder en andrahandsmarknad där man kan sälja sina lån om ett behov skulle uppstå att komma åt investerade pengar innan lånen har betalats tillbaka. Man kan inte sälja alla lån med ett par knapptryckningar utan måste gå in och sälja varje lån separat. Det kan ta ett tag om man har många lån som man vill sälja.

Man skall alltid ha i åtanke att det måste finnas en köpare på andra sidan för att lånen skall gå att sälja. Du kan behöva sälja till rabatt om det är riktigt bråttom, och ens då är det inte säkert att du får sålt något. En andrahandsmarknad som sådan är ingen garanti för att man lätt kommer åt sina pengar, det hänger helt på tillgång och efterfrågan på plattformen.

1% i avgift för att köpa på andrahandsmarknaden. Ingen avgift för att sälja.

Tänk på att vinster/förluster vid försäljning på andrahandsmarknaden skall redovisas i deklarationen.

AutoinvesteringAutoinvestering

SAVY erbjuder en autoinvesteringsfunktion som automatiskt investerar i olika lån enligt de förinställda parametrar man har valt. Man väljer då alltså själv inte exakt vilka lån man investerar i utan överlåter detta till plattformen.

Funktionen är enkel och tydlig att ställa in samtidigt som den går att ställa in på en rätt detaljerad nivå om man så vill.

När man använder en autoinvesteringsfunktion är det viktigt att ställa in den så att den sprider pengarna över så många lån som möjligt för att få bästa möjliga riskspridning. Detta eftersom man själv inte har kontroll över exakt vilka lån funktionen investerar i.

KundsupportSupport

Jag har inte haft behov av att kontakta supporten vid något tillfälle vad jag kan komma ihåg så jag kan inte uttala mig om den är bra eller ej. Det är dock bra att support finns att få såväl via mejl som via chat och telefon.

*Avkastningen som anges är normalt sett min egen faktiska avkastning i procent för föregående år. Om jag vid årskiftet har varit investerad i mindre än 12 månader på plattformen så anges temporärt istället en prognos för min årliga avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Läs på om risk.

***Namnen till trots så är vare sig återköpsgaranti, kreditförlustfond eller någon annan motsvarande benämning en garanti mot att förlora pengar. Plattformar och låneutfärdare kan få sinande kassor eller t.o.m gå i konkurs. Även investeringar där det finns pant/säkerhet såsom borgen, fastighet eller liknande är ingen en garanti för att inte förlora pengar. Panten/säkerheten kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant/säkerhet, sakna täckning, o.s.v.