The House Crowd

The House Crowd

Plats Baserad i Storbritannien

Kalender Etablerad 2011

  • Erbjuder många olika sätt att investera i fastigheter

  • En av de äldsta P2P investeringsplattformarna

  • Inga avgifter för investerare

  • Tillstånd och reglerad av FCA

Information

Sidan innehåller samarbetslänkar till plattformen som kan generera ersättning till mig

Viktigt

Inget av det som skrivs här är – eller skall ses som – rådgivning och får inte ligga till grund för ekonomiska beslut. Friskrivning
Sidan innehåller samarbetslänkar (affiliate), vilket innebär att jag kan erhålla ersättning om länken används. Detta påverkar inte texternas innehåll eller mina åsikter.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera är förenat med risk. Investeringarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera aldrig mer än du har råd att förlora.
Tänk på att ta gällande skatteregler i beaktande när du deklarerar. Skatt skall normalt sett betalas på ränteintäkter, utdelningar, valutakursvinster, samt för vinster vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden. Intäkter från plattformar i utlandet måste man själv redovisa i deklarationen. Hör med skatteverket innan du börjar investera hur du skall gå tillväga för att deklarera på rätt sätt.
Notera att färgkodningen som används är avsedd att vara ett visuellt hjälpmedel. Det innebär alltså inte att plattformar med mycket grönt är bättre eller säkrare att investera på än plattformar med mindre grönt, utan färkodningen reflekterar vilka tjänster som erbjuds samt mina erfarenheter med plattformen.

Introduktion

The House Crowd är Storbritanniens äldsta P2P investeringsplattform. De har för närvarande fyra olika ”produkter” man kan investera i som utländsk investerare:

  • Fastighetslån
  • Lån till fastighetsutvecklare (i The House Crowd’s fall alltid deras dotterbolag House Crowd Developments)
  • Andelar i hyresfastigheter
  • Autoinvestering (som hos The House Crowd är en separat produkt).

The House Crowd har tillstånd och regleras av FCA (Financial Conduct Authority), vilket är Storbritanniens motsvarighet till Finansinspektionen.

Recensionen baseras på mina egna erfarenheter och investeringsstrategier

Recension (2018-11-11) 

Avkastning

Årsavkastning

Jag har ännu inte varit investerad ett helt år men min beräknade årsavkastning är för tillfället 7%. I och med den minsta summan som The House Crowd tillåter för varje investering (£1000) är så pass hög, så är det bara Autoinvesteringsprodukten (Auto-Invest) som passar mig som sällan investerar mer än £1000 på en och samma plattform.

Pengarna är låsta i 12 månader och ränta betalas ut två gånger om året och man kan välja om de skall återinvesteras eller betalas ut. Ett par av deras andra produkter ger potentiellt högre avkastning men de kräver då alltså en investering på minst £1000 per lån/fastighet.

Tänk på att ta gällande skatteregler i beaktande när du deklarerar. Skatt skall normalt sett betalas på ränteintäkter, utdelningar, valutakursvinster vid uttag, samt för vinster vid försäljning på andrahandsmarknaden. Om plattformar i Sverige rapporterar till Skatteverket (vilket de flesta gör) så hamnar det mesta per automatik i deklarationen. Det gör dock inte vinster/förluster som görs på en andrahandsmarknad. Intäkter från plattformar i utlandet måste man också själv redovisa i deklarationen. Hör med skatteverket hur du skall gå tillväga för att deklarera på rätt sätt. Ett tips är att kolla upp detta innan du börjar investera. Jag ger inga råd angående beskattning eller deklaration.

minsta investeringMinsta investering

Den lägsta summan man kan investera på plattformen är £1000. I och med denna relativt höga miniminivå så är det bara Autoinvesteringsprodukten (Auto-Invest) som passar mig som sällan investerar mer än £1000 på en och samma plattform. Och att lägga £1000 på en enda investering är otänkbart.

Auto-Invest är alltså det enda sättet för mig att kunna diversifiera min investering hos The House Crowd, vilket är ett måste.

Med Auto-Invest fördelas din investering över lån och fastigheter i de andra produkterna. Man har dock ingen som helst insyn i vilka lån/fastigheter Auto-Invest investerar i och hur pengarna har fördelats.

Auto-Invest skall ge en fast avkastning (som inte är garanterad) på 7% per år. Man binder upp kapitalet i 12 månader och får ränteutbetalningar två gånger om året. Man kan välja att återinvestera pengarna eller att ta ut dem.

Den stora nackdelen är att man inte först kan testa plattformen med en mindre summa utan direkt behöver minst £1000.

Trots att jag tycker att £1.000 i startsumma är att ta i så sprider i alla fall plattformen dessa över ett större antal investeringar/lån. Och det är ju främst en stor riskspridning man vill åt genom att ha låga investeringssummor. Det får man ju trots allt på det här sättet hos The House Crowd. Men det stör mig lite att jag inte har någon insyn i hur pengarna har investerats.

AvgifterAvgifter

0% i avgifter. The Crowd House tar så vitt jag kan se inte ut några avgifter av investerare.

tillgångTillgång på investeringar

Jag kan inte uttala mig om hur lång tid det tar att bli fullt investerad eller att kunna återinvestera sin avkastning för andra produkter än Auto-Invest. Att investera £1000 på The House Crowd går på ett par minuter eftersom det är den lägsta investeringsnivån. Man behöver alltså bara hitta en enda investering. Men om det inte är i Auto-Invest produkten som man investerar så är man heller inte diversifierad. Man har lagt alla ägg i en korg.

Jag använder mig av återinvesteringsfunktionen i Auto-Invest, vilket gör att jag under 12 månader inte behöver bry mig ett dugg. En passiv investering på riktigt.

användarupplevelseAnvändarupplevelse

Webbplatsen känns något daterad och lite rörig, inte minst på mobila enheter. Det tog mig ett tag att förstå hur den var uppbyggd med de olika produkterna men när man väl har greppat det så ser man att produkterna faktiskt beskrivs ganska tydligt. Jag saknar dock en bra instrumentpanel. Enligt The Crowd House själva så jobbar de på att förbättra detta. I och med att jag endast använder produkten Auto-Invest, som helt och hållet sköter sig själv så loggar jag ytterst sällan in på webbplatsen och störs därmed inte av att den inte är optimalt utformad.

Informationen om investeringarna som erbjuds är inte superdetaljerad men presenteras på ett ganska lättbegripligt och överskådligt sätt.

garantierÅterköpsgaranti & pant

The House Crowd erbjuder ingen återköpsgaranti (det är det få fastighetsplattformar som gör) men istället har man som långivare en fastighet som pant för lånet. För produkten Auto-Invest så täcker The Crowd House 10% av det förlorade kapitalet om de inte lyckas driva in pengarna från en utebliven låneåterbetalning. Det torde vara en bra motivation för dem att göra allt de kan för att få tillbaka så mycket pengar som möjligt.

Även om man investerar i lån där låntagaren har lämnat pant för lånet så är det viktigt att påpeka att pant inte är en garanti. Panten (fastigheten) kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant, o.s.v, vilket kan innebära att man inte får tillbaka hela den investerade summan.

andrahandsmarknadAndrahandsmarknad

The House Crowd har ingen andrahandsmarknad, vilket gör att man inte kan sälja sina investeringar/lån till en annan investerare i fall att man skulle vara i behov av att komma åt sina pengar snabbt. Man måste helt enkelt snällt vänta på att lånen betalas tillbaka och/eller att fastigheterna säljs, vilket kan ta allt i från ett par månader upp till ett par år beroende på vilka löptider dina investeringar har. Om man investerar via produkten Auto-Invest så är man bunden 12 månader åt gången.

AutoinvesteringAutoinvestering

The House Crowd erbjuder en autoinvesteringsfunktion (en separat produkt kallad Auto-Invest på plattformen), som automatiskt investerar åt dig. Du väljer då alltså själv inte vilka lån/fastigheter du investerar i utan överlåter detta helt till plattformen, helt utan insyn. Jag använder mig själv av den här produkten eftersom det är det enda sättet att diversifierad på plattformen om man inte vill investera tusentals pund. Hittills har det fungerat mycket bra.

KundsupportSupport

Jag har inte haft behov av att kontakta supporten vid något tillfälle vad jag kan komma ihåg så jag kan inte uttala mig om den är bra eller ej. Det är dock bra att support finnas att få via mejl, chat och telefon.

*Avkastningen som anges är normalt sett min egen faktiska avkastning i procent för föregående år. Om jag vid årskiftet har varit investerad i mindre än 12 månader på plattformen så anges temporärt istället en prognos för min årliga avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Läs på om risk.

***Namnen till trots så är vare sig återköpsgaranti, kreditförlustfond eller någon annan motsvarande benämning en garanti mot att förlora pengar. Plattformar och låneutfärdare kan få sinande kassor eller t.o.m gå i konkurs. Även investeringar där det finns pant/säkerhet såsom borgen, fastighet eller liknande är ingen en garanti för att inte förlora pengar. Panten/säkerheten kan t.ex. vara felvärderad, misskött, tappa i värde vid en kris, vara en svagare form av pant/säkerhet, sakna täckning, o.s.v.