Om webbplatsen

Om webbplatsen

Webbplatsen bedrivs av mig, Joakim, som en fritidshobby. Jag startade den hösten 2018 och har lagt ner enormt mycket tid på att få den så bra som möjligt. Och jag jobbar kontinuerligt vidare med att göra den ännu bättre. Syftet med webbplatsen är att dela med mig av mina erfarenheter (positiva som negativa) av P2P Crowdfunding och Crowdlending som investeringsformer och att förhoppningsvis inspirera till ett alternativt sätt att spara.

På webbplatsen listar jag ett stort antal plattformar och marknadsplatser som förmedlar investeringar i fastigheter (Crowdfunding), lån till företag och lån till privatpersoner (Crowdlending). Plattformarna recenseras på ett kortfattat sätt utifrån mina egna erfarenheter så att du som läsare enkelt skall kunna hitta inspiration till alternativa investeringar som kan generera passiva inkomster. En egen pengamaskin. Mitt mål är att webbplatsen i bästa fall fyller det tomrum som jag själv upplevde fanns när jag började intressera mig för den här typen av investeringar.

Jag gillar själv inte att läsa långa utsvävande texter med t.ex. mycket data och beräkningar. Jag har inte tid till det. Jag vill veta essensen. Därför är min tanke att hålla det som skrivs på webbplatsen så kort och koncentrerat som det går. Jag gör inte anspråk på att vara helt uttömmande i ett ämne eller att ha alla svar. Bara på att förmedla min syn och mina erfarenheter på ett, förhoppningsvis, enkelt och lättläst sätt.

Om du vill kontakta mig så kan du göra det här

Alternativa Investeringar